Af Research Paper

874 words - 4 pages

Tanzania, like many other countries in Africa has been suffering from the HIV/AIDS epidemic for many years and does not seem to be improving greatly anytime soon. In 2001, about two million people in Tanzania were infected with HIV, and 15% of those infected were of 15-24 years of age. In a study done on adolescents in Dar es Salaam, 29.7% of males and 40.3% of females claim to have never used any contraceptive method. Specific factors related and associated with high HIV rates and unsafe sexual behavior among youth and adolescents are necessary to identify in order to educate and formulate youth-focused sexual education and intervention programs.
In Tanzania, girls and boys have ...view middle of the document...

” iv “The Ministry of Education in Africa has dragged its feet for too long in debating on whether or not sex education should be introduced in the schooling system.” iv Many of these problems that result with not finishing school could be solved or at least decrease the risk of not finishing school, with holistic and comprehensive instruction on sexual education.
In 2010, Tanzania’s largest city, Dar Es Salaam decided to take on a new approach to sex education, with hopes of reducing teen pregnancy rates and HIV rates. Much like billboards or posters around cities, Tanzania put up something that has never been done before, posters and murals on walls promoting sex education. These murals covered everything from “condom usage and masturbation, cultural values and attitudes, and emotional skills to more severe topics like teen pregnancy and female genital mutilation.” Although some criticize that these murals are too racy to be out in the public like they are, officials say that Tanzania’s statistics are considerably less, with HIV rates at an all time low of 6 percent. Officials also say that because these murals are proving to be effective, many local schools are choosing to follow this lead with creating their own sex education walls.
Some examples of written messages corresponding with pictures on these murals are, a teacher at the front of a classroom teaching while children sit in desks and listen and it reads “Education about AIDS should be given at school,’ while another one depicts a young woman turning away from a man that reads ‘Don’t be greedy, avoid temptation and “say no to...

Find Another Essay On AF RESEARCH PAPER

Analyse af Bitte-Selgen Essay

1080 words - 4 pages -142.) Springene i tid viser at fremstilling hovedsagligt er panoramisk, dog kan man argumenterer for, at den første del af teksten er mere scenisk. F.eks. følges handlingen her på meget tæt hold og der er bruges mange replikker til at gengive historien.Teksten kan tidsmæssigt inddeles i fire afsnit, der adskiller sig fra hinanden både rent fortælleteknisk og indholdsmæssigt. Den første del

Kromatografi af aminosyrer Essay

829 words - 3 pages Kromatografi af AminosyrerDato for udførsel af forsøg: 22/8 - 2007Aflevering: 6/9 - 2007Gruppe: Matti, Jens, Ann-sofie, Alisa og SimonFormålVed hjælp af kromatografi vil vi bestemme forskellige aminosyrers opløselighed i vand, altså om de er hydrofile eller hydrofobe. Vi har samtidig fået til opgave, at bestemme hvilke stoffer, som indgår i de to blandinger vi brugte.TeoriAminosyrer kan b&aring

Håbløs af Østkyst Hustlers 1996

679 words - 3 pages Tekstens tema: "Om at være udenfor."Håbløs er skrevet i 1996 af Østkyst Hustlers. Det er en lyrisk rapsang, som udtrykker "hovedpersonens" tanker og følelser. "Hovedpersonen" fortæller med sin indre monolog, om hvordan han har det, når andre sviner ham til, fordi han er "anderledes".Når jeg læser Håbløs, kommer jeg til at tænker på, hvor vigtigt det er for andre at

"Tvivlsomme erindringer" af Jytte Borberg

1823 words - 7 pages Tvivlsomme erindringer.Denne opgave er et forsøg på at analysere og fortolke et uddrag af romanen "Tvivlsomme erindringer", der er er skrevet af Jytte Borberg. Jeg har valgt ikke at lave en slavisk gennemgang af alle uddragets aspekter. Derimod har jeg fremhævet de temaer og perspektiver, jeg fandt mest væsentlige, da det viste sig at være den eneste måde, hvorpå jeg fyldestgørende kunne

NARRENS DRØM af Niels E.Nilsen

1092 words - 4 pages eksamens stil fra HTX - Opgave 1.          NARRENS DRØM Narens drøm er et udsnit fra en roman ved samme navn, den er skrevet af Niels E.Nilsen og handler om den sidste medarbjder i et stort firma ved navn S/F Dansk Plastic. Den sidste medarbejder er hovedepersonen Andreas. Man starter med at følge Andreas´ ankomst på hans arbejds plads hos S/F Dansk Plastic og allerede ved indgangen møder Andreas en af de mange robotter som kendetegner

"Foran Loven" Af Franz Kafka

1647 words - 7 pages FORAN LOVENJeg mener, at en person har forsøgt på at omgå loven.Forfatteren Franz Kafka, som har skrevet dette essay, blev født i 1883 og døde i 1924. Han blev født i Prag, Tjekkiet og han var jøde.Han var tysksproget og offentliggjorde kun få af hans værker bl.a. fortællingen 'In der Strafkolonie' og novellesamlingen 'Ein Landartz'. De værker som han ikke selv fik udgivet

Politisk tolkning af Pontoppidans Nattevagt

1732 words - 7 pages Politisk tolkning af Pontoppidans Nattevagt -Nattevagt.I denne opgave over Henrik Pontoppidans 'Nattevagt'(1894), har jeg valgt at tolke med henblik på personernes politiske holdning. Jeg vil derfor se på deres socialisation og handlinger, for på den måde at kunne bestemme deres politiske anskuelse.Før jeg springer ud i tolkningen, vil jeg gerne bringe en indførelse i de politiske ideologier, der er repr

Analyse af "En Skidt Knægt" af forfatteren Bent Vinn Nielsen

2852 words - 11 pages hele livet, er hans første kæreste, men hun er allerede ødelagt af Kaspers manipulation. Den skidte knægt, Kasper, er vennen der forfølger ham igennem livet, fra ungdommens 70'ere i Aalborg til 80'ernes København. Bjarne, der nyder sit arbejde påvirkes af tiderne og vokser med sin alder, men han kan ikke løbe fra Kasper. I hele bogens forløb er Kasper konstant inventar, der skaber kaos

Peter Høeg analyse af to fortællinger fra "Fortællinger om Natten"

3355 words - 13 pages , er en novellesamling, som består af ni noveller. Jeg har valgt at koncentere mig om to af disse noveller, nemlig 'Spejlbillede af en ung mand i balance' og 'Dom over højeteretspræsident Ignatio Landstad Rasker'. Det eksistentielle ved disse noveller, og det jeg senere vil komme ind på min opgave, er kærligheden. Jeg vil gennem denne opgave analysere de to noveller og prøve at komme til forståelse med

Den store gevindst. En personlig fortolkning af trivialnovellen

850 words - 3 pages Triviallitteraturen er skrevet til det brede publikum. Men ikke til alle. De der interesserer sig for den dybere mening med teksten og dens budskab finder ingen tilfredsstillelse i triviallitteraturen. Triviallitteratur har sin største udbredelseskilde i ugeblade og romanblade. Faktisk er det svært at opdrive triviallitteratur andre steder end her. Dermed bliver triviallitteratur læst af de, der køber disse blade. Heri

Analyse af Ole Bornedals 'Charlot & Charlotte', 1. afsnit

1972 words - 8 pages samtidssatire og ironisk medierefleksivitet mødes, en serie der har et førstehåndsindtryk af blot at være en dansk folkekomedie, men dykker man dybere ned i kaninhullet vil man finde interessante samplede elementer og iøjefaldende genrebrud. Og det er netop samplingen og genrebrudene, der er hele essensen ved tv-serien.Serien åbner med en opmærksomhedsskabende introsekvens, som består af pludselig

Similar Essays

Stackelberg Game For Joint Power And Bandwidth Allocations Over Amplify And Forward (Af) Cooperative Communications

2169 words - 9 pages this work is to devise a revenue-maximizing pricing scheme for the relay for both the power and the bandwidth. Thus, a non-cooperative AF power and bandwidth game is played by the users (followers) in a Stackelberg game, where the goal of the leader (relay) is to set prices for the power and the bandwidth to maximize its revenue. Our paper differs from the above papers [22], [23] due to the fact that, we consider the bandwidth and power as

Boganmeldelse Af "Kærlighedens Labyrint" Essay

482 words - 2 pages dag hvor hans søster bliver forelsket i en af patienterne fra asylet, går det galt...Min mening om bogenJeg vil kun anbefale bogen til dem, der godt kan lide at læse meget. Jeg synes, at det var en meget "svær" bog at komme igennem, da jeg måtte "tygge" mig meget igen- nem de første kapitler. Men efter- hånden blev det lidt nemmere at komme igennem bogen.Jeg synes, at bogen er okay, fordi den bl.a. kan

Foran Loven Af Kafka Essay

954 words - 4 pages En analyse i 1.g af Kafkas tekstJonas C. KraftForan Lovenaf KafkaIndledning Kafka er af jødisk herkomst han er født i 1883 og dødede i. 1924. Kafka havde et meget dårligt forhold til sin far. Og det er også dette forhold, der i mange tekster har fået Kafka til at fremstille Gud eller andre afgørende personer meget strengt. Det er en holdning, som jeg synes afspejles i denne tekst i og med, at

Af And Topera Essay

1048 words - 5 pages Background: Atrial fibrillation (AF) is the most common cardiac arrhythmia and the incidence of AF increases with advancing age.(1) The prevalence of AF is between 2.7 million and 6.1 million among American adults, and is projected to increase to between 5.6 and 12.1 million by 2050.(2) Patients with AF have a fivefold increased risk of ischemic stroke, and a threefold increased risk of Heart Failure (HF). In addition, AF is associated with a