Aivanhov Natura Umana Si Natura Divina

7458 words - 30 pages

PAGE 43
I . NATURĂ UMANĂ... SAU NATURĂ ANIMALICĂ?Omraam Mikhael AivanhovFiecare fiinţă omenească care vine pe lume aduce cu ea vechi porniri moştenite dintr-un tre​cut foarte îndepărtat, când avea multe trăsături comune cu animalele, aceste trăsături fiind înre​gistrate în ea pe vecie. Nimeni nu s-a putut des​cătuşa şi nu s-a putut elibera de acest trecut. Dife​renţa dintre fiinţe constă tocmai în faptul ca, anu​miţi oameni luminaţi de scânteia Ştiinţei Iniţiatice ştiu să- şi domine pornirile animalice, în timp ce alţii, care au fost privaţi de această lumină sau nu au acceptat-o, nu pot face altfel decât să-şi manifeste pornirile inferioare. Este normal, na​tural, pentru ei Ştiinţa Iniţiatică este ceva anormal şi împotriva naturii, în tirnp ce, în faţa lumii di​vine tocmai Ştiinţa Iniţiatică este cea firească.Iată un subiect faţa de care majoritatea oa​menilor este lipsită de lumină: ceea ce este natu​ral şi ceea ce nu este. Oamenii vorbesc despre faptul că urmează natura, că o imită, că se supun legilor ei şi acest lucru este pozitiv, dar despre ce natură este vorba?. Nu există o singură natură, ci două: cea inferioară şi cea superioară. Mulţi dintre acei care "se supun naturii" (aşa cum sin​guri o afirmă), se opun, în realitate, naturii supe​rioare, în timp ce aceia care s-au hotărât să lase cale liberă naturii divine în ei, se străduiesc să limiteze natura animalică. O mare confuzie zace în mintea oamenilor, de aceea este necesar ca ei să devină conştienţi de existenţa unei naturi supe​rioare înlâuntrul lor, natură ce are manifestări contrare celei pe care ei o numesc "natură uma​nă", şi care nu este în realitate decât natura lor inferioară moştenită din regnul animal. De câte ori nu am auzit, pentru a justifica anumite slăbi​ciuni, exclamaţii de genul: "Este omeneşte!". Ei bine, în realitate, dacă judecăm limpede acest "este omeneşte", aceasta înseamnă pur şi simplu: este primitiv, animalic!. Nu este scris nicăieri că omul trebuie să se lase în voia acestor slăbi​ciuni.Să lăsăm animalele acolo unde se află.. Din moment ce singura lor problemă este supravie​ţuirea, ele trebuie să mănânce, să se adăposteasă, să se înmulţească, să se apere... De...

Find Another Essay On Aivanhov - Natura umana si natura divina

leonardo da vinci Essay

3621 words - 14 pages delle piante, con una linfa ascendente e una discendente. Del cuore aveva bensì individuato la natura di muscolo: «il core è un muscolo principale di forza, ed è potentissimo sopra li altri muscoli»[88] ma anche come equivalente di una stufa per dare calore al corpo: «Il caldo si genera per il moto del core; e questo si manifesta perché, quando il cor più veloce si move, il caldo pi&ugrave

bla cbeuf Essay

593 words - 3 pages Prima încercare de identificare si explicare a tipurilor temperamentale o datoram medicilor Antichitatii, Hipocrate (400 î.e.n.) si Galenus (150 e.n.). În concordanta cu filosofia epocii, care considera ca întreaga natura este compusa din patru elemente fundamentale - aer, pamânt,foc si apa - acestia au socotit ca predominanta în organism a uneia dintre cele patru "umori" (hormones): sânge, flegma, bila

Orasul Iedal

1166 words - 5 pages populatii, fara a lua in considerare natura sa particulara. Platon isi intemeiaza adeseori conceptiile politice pe teorii mai profunde si fundamentale, metafizice sau etice. Orice comunitate este formata in vederea unui anumit folos si statul, care este comunitatea suprema si atotcuprinzatoare, trebuie sa tinda catre folosul suprem. Conform lui Platon, orasul ideal trebuie sa fie unul iluminat, bazat pe cele mai inalte principii universale. Doar

L'etica nelle opere di Grazia Deledda

9095 words - 36 pages scritto di teatro, poesia e saggistica.1.2Quadro storico : 1871 - 1936Se la scrittrice rappresenta con intenso lirismo la natura e i costumi della Sardegna, non fa altrettanto con l'epoca storica. Attenta com'è all'analisi psicologica del personaggio e alla sua ricerca di scavo nella coscienza si distacca dalle vicende storiche. I personaggi paiono quasi fusi col paesaggio, ma chiusi in un contesto sociale estraneo ai clamori e alle novit&agrave

Asylums by Erving Goffman

2279 words - 9 pages caracteristica a lumii personalului institutiei o constituie detinerea unui material de prelucrat exclusiv uman care necesita mentinerea unor standarde specifice de existenta si tratament, luand in considerare drepturile indivizilor. Acestea pot intra in conflict cu preocuparea institutiei pentru eficienta, in detrimentul asigurarii unor conditii optime de viata. Lucrul cu oamenii difera de alte tipuri de munca si prin natura relatiilor pe care le implica

The mind-body relation at descartes

2861 words - 11 pages . În aceasta din urmă apare problema felului în care mintea și corpul (uman) interacționează, altfel spus cum este posibil ca două substanțe a căror natură este diferită să interacționeze?2. Dualismul substanțiala) Natura sufletuluiDupă cum putem afla din primele paragrafe ale primele paragrafe ale primei meditații Descartes își asumă rolul de a găsi

Hp Redflag

1485 words - 6 pages HP si Red Flag SoftwarePrezentarea aliantei strategice si a obiectivelor acesteiaIn luna august 2003 s-a stabilit o alianta intre Hewlett-Packard Co si Red Flag Software Co care urmeaza sa conduca la o cooperare intre cele doua companii pe dezvoltarea tehnologiei si comercializarea software-ului Red Flag Linux catre companii din China si din intreaga lume. Cele doua companii intentioneaza sa-si concentreze in primul rând eforturile lor de

Red Flag Hewlett Packard

1485 words - 6 pages HP si Red Flag SoftwarePrezentarea aliantei strategice si a obiectivelor acesteiaIn luna august 2003 s-a stabilit o alianta intre Hewlett-Packard Co si Red Flag Software Co care urmeaza sa conduca la o cooperare intre cele doua companii pe dezvoltarea tehnologiei si comercializarea software-ului Red Flag Linux catre companii din China si din intreaga lume. Cele doua companii intentioneaza sa-si concentreze in primul rând eforturile lor de

!!!SECURITATE COLECTIVA IN PERIOADA INTERBELICA V

4937 words - 20 pages Natiunilor, avand drept organisme permanente Adunarea, Consiliul si Secretariatul, fiind stabilit totodata modul de reglementare al diferendelor dintre state, precum si sanctiunile aplicate pentru incalcarea prevederilor sale.Articolul 8 prevedea chiar reducerea inarmarilor pana la un punct cat mai scazut, de natura sa asigure siguranta nationala si sa fie respectate obligatiile internationale asumate. Totusi, Liga a esuat, iar motivele sunt multiple

love

632 words - 3 pages Habitat Directive In 1992, the EU passed the Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora after the EU responded to the Berne Convention. The European Communities (Natural Habitats) Regulations 1997, SI 94/1997 is the legislation that transferred it into Irish national law in 1997. The regulations were modified by SI 233/1998 & SI 378/2005. In 2011, the regulations were reviewed

Presa romaneasca (The Romanian Press)

7125 words - 29 pages unei culturi profesionale adecvate.In paralel au aparut diverse organizatii intre care cea mai activa este Clubul Roman de Presa in care sunt inclusi patroni, jurnalisti- patroni sau redactori-sefi. Clublu desfasoara un fals discurs sindicalist ("noi reprezentam 12.000 jurnalisti") ori de cate ori revendica o scutire de impozite pentru instityutiile mass-media comerciale, dar nu a promovat niciodata drepturile si interesele salariale sau de natura

Similar Essays

Dante Alighieri Essay

2437 words - 10 pages occasione della venuta di Arrigo VII in Italia incitano i Fiorentini e gli Italiani di accoglierlo come restauratore della pace e dell'ordine. L'epistola a Can Grande chiarisce retoricamente che cosa fosse la Divina com., quale ne fosse il fine, giustifica il titolo e definisce la natura dell'allegoria. Un documento di primo ordine per intendere alcuni aspetti della DC.b)Egloghe (1319) scritte nell'occasione in cui il grammatico bolognese Giovanni

Il Tempo Concezione Essay

2156 words - 9 pages ; che della nostra esistenza è dietro di noi, la morte lo tiene saldamente. Fai dunque, o mio Lucilio, quel che mi scrivi che fai: tieniti strette tutte le tue ore, cosi avverrà che dipenderai meno dal domani. Mentre si differiscono gli impegni, la vita ci passa davanti. 3. Tutto, o Lucilio, è al di fuori dell'uomo: solo il tempo è nostro; di quest'unico bene lubrico e fugace la natura ci ha affidato il possesso e ne pu

Bo Bo Bobo Obo Essay

537 words - 2 pages - TRIENNIO / VOLUME UNICO TRIENNIO U MARIETTI SCUOLA 20,70 No No No ITALIANO 9788872716052 GIACALONE GIUSEPPE / RAGNI ENRICO PAROLE DI SEMPRE (LE) / ANTOLOGIA DELLA DIVINA COMMEDIA U FERRARO (FERRARO FRATELLI) 24,00 No Si No ITALIANO LETTERATURA 9788839517319 BALDI GUIDO / GIUSSO SILVIA / RAZETTI - ZACCARIA LETTERATURA (LA ) - VOLUME 1 / DALLE ORIGINI ALL'ETA' COMUNALE 1 PARAVIA 23,80 No Si No ITALIANO LETTERATURA 9788839517326 BALDI GUIDO

Organizarea Contabilitatii De Gestiune Essay

7209 words - 29 pages participare, din vanzarea titlurilor de plasament, din diferente nefavorabile de curs valutar, din operatii curente si disponibilitati in devize, dobanzi curente aferente imprumuturilor primite si alte datorii in curs. De asemenea, nu se includ in costuri pierderile din creante de natura financiara, provizioane pentru riscuri si cheltuieli, cele pentru deprecierea imobilizarilor, creantele, titlurilor de plasament, toate fiind cheltuieli financiare. Din