Analyse Af "En Skidt Kn&Aelig;Gt" Af Forfatteren Bent Vinn Nielsen

2852 words - 11 pages

"En Skidt Knægt"IntroduktionBent Vinn Nielsen, født i 1951 har skrevet en del socialrealistiske romaner og vandt bl.a. to priser og et legat for sin bog "Realiteternes Verden" der udkom i 1992. Hans talent for medrivende handlingsforløb fremgår også tydeligt i romanen "En Skidt Knægt" fra 1998.ResuméBjarne er fra Gl. Lustrup, hvor alle kender alle. Merete den kønne nabodatter, som han har kendt hele livet, er hans første kæreste, men hun er allerede ødelagt af Kaspers manipulation. Den skidte knægt, Kasper, er vennen der forfølger ham igennem livet, fra ungdommens 70'ere i Aalborg til 80'ernes København. Bjarne, der nyder sit arbejde påvirkes af tiderne og vokser med sin alder, men han kan ikke løbe fra Kasper. I hele bogens forløb er Kasper konstant inventar, der skaber kaos i sine omgivelser, og påvirker især Bjarnes liv. Hvem er den grimme mands næste offer og stopper han nogensinde?Tekstens TemaI "En Skidt Knægt" følger vi Bjarnes relationer med alle de vigtigste personer i hans ca. 40-år, lange liv. Det er en roman om forhold til andre og hvordan disse forhold og personer udvikler sig i den ene eller anden retning. En livshistorie om sociale tilknytninger og dets påvirkninger.FortælleteknikFortælleren i romanen er Bjarne, hvilket vil sige, at vi i næsten hele forløbet har en jeg-fortællers tanker og ord som vores kilde til begivenhederne. Det eneste tidspunkt, hvor vi ikke kun har Bjarnes fortælling er i de nutids øjeblikke, hvor Poul medvirker udenfor Bjarnes upålidelige tankegang. Ved denne fortællemåde oplever vi altså en del erindringer set fra kun Bjarnes synsvinkel, hvilket gør fortælleren upålidelig siden vi slet ikke har nogen andre personers fortolkning af situationerne. Annette var ikke lige husmortypen. Den mad vi spiste til daglig, var i grunden noget hundeæde. (s178) (Annettes mad kunne være ret god, men vi får kun Bjarnes holdning til maden.) Derudover er disse minder indtalt på et bånd, og det kan derfor være ret forvirrende at skulle forstå Bjarnes hensigt i hans ord og tanker. Den båndoptager. Noget. Nåe, det, sagde jeg. Jeg bruger den, fortalte jeg ham. Jeg indtaler mine erindringer på den. Hver aften, Poul. (s150)KompositionRomanen er opbygget af fremadskridende flashbacks, med undtagelse af de få flashbacks inde i de oprindelige flashbacks (eller erindringer). Ind imellem disse fremadskridende flashbacks er der også brudstykker af nutiden (fortælletiden). Derudover er kompositionen en ring-komposition da handlingen slutter, hvor den startede: Bjarne og Poul der river Molinernes sommerhus ned. I kompositionen er der en del handlingsknudepunkter, der hver især har et mini-klimaks eller et vendepunkt, som...

Find Another Essay On Analyse af "En Skidt Knægt" af forfatteren Bent Vinn Nielsen

Tematisk Og Stilistisk Analyse Af Filmen "Fight Club"

4051 words - 16 pages legitimerer altså volden. I denne opgave vil jeg bl.a. undersøge sandheden af dette argument, og i den forbindelse analysere tematikken i filmen.For Fight Club, med dens dybdeborende temaer, er det af stor betydning at have en stil, som forstærker og støtter filmens narrative fremdrift og tematiske elementer effektivt. Dette vil jeg belyse ved en kort analyse af nogle af filmens fremtrædende virkemidler, som brug af

Dansk analyse af en leder i Information samt et indlæg til Chili om USA's nye metoder til at spore og likvidere terrorister. Karakter: 11 pil ned

1347 words - 5 pages Dansk stil d. 1. decemberFølgende er en analyse af dagbladet Informations lederartikel d. 6. november 2002Dagbladet Information er kendt for at være venstreorienteret. I det udleverede materiale står der godt nok, at "den almindelige opfattelse er, at Information ofte - men langtfra altid - udtrykker holdninger til venstre for midten", men man må nok anse Information for oftere end ofte at være til venstre for

"DEM" og "OS" - Grundloven og vedligeholdelse af 'dem' og 'os' ift. etniske minoriteter. En teoretisk diskussion.

3531 words - 14 pages IndholdsfortegnelseEtniske Minoriteter1Indledning1Afgrænsning1Ole Hyltofts kronik2Diskurs3Den almene befolkning ? opretholdelse af diskurs4"Os" og "dem"5Kategorisering en del af socialiseringen og vores identitet5Etnicitet og identitet6Integration ? "de" skal være som "os"7Integration7Mediernes rolle i grænsen mellem dem og os8Konklusion9Etniske MinoriteterIndledningJeg har i denne eksamensopgave omkring etniske minoriteter

Brud På Rammerne - en redegørelse for det ændrede samfund

512 words - 2 pages ikke længere kunne støtte sig til kristendommen (eller nogle af de andre gamle rammer) i sin søgen efter identitet og mening med livet. Der var ingen forudbestemt 'skæbne' der styrede ting, og man måtte selv finde sig en identitet midt i en kaotisk verden uden et højere formål. Manglen på disse holdepunkter i tilværelsen, skaber det forfatteren kalder "den moderne krise," som han

Se Dagens Lys - Svend Åge Madesen

3131 words - 13 pages ud af hvilke temaer Svend Åge Madsen tager op i denne bog. Jeg vil ydermere lave en analyse af bogens hovedpersoner, og af udskiftningssamfundet. Sidstnævnte vil jeg perspektivere til datidens samfund, og konkludere om bogen er et nutidsspejl eller fremtidsperspektiv. Mht. Personerne vil jeg komme ind på grunden til Svend Åge Madsens brug af navnet Maya, da dette har en stor betydning for fortolkningen.Referat:Romanen, Se

Kultursammanstød

1908 words - 8 pages fra dets vægt, snarere tværtimod. Når vi stopper op for at tænke over, hvad der ligger bag humoren og musikken, så har vi taget det første skridt på vej mod en større forståelse.Nu tror jeg ikke, at man kan gennemanalysere denne tekst, der trods alt kun er en sang med 41 linjer, men hvis man skulle kritisere noget, så er det den lidt ensidige fremstilling af danskheden. Der findes

Angreb på hellig ko. Omhandlende Jyllandspostens leder fra den 13/03/01 og brev til regeringen om brugerbetaling.

922 words - 4 pages ælp af et citat fra en autoritet. Inddragelsen af eksperter i sin argumentation har den fordel at man ikke kan sætte spørgsmålstegn efter noget der kommer fra en tilmed uafhængig ekspert. Først bruger forfatteren eksperternes mening til at fastslå at tiden er inde til at tage denne diskussion op. Bagefter til at få folket til at falde til ro, ved at sige at brugerbetaling skal socialt afbalanceres

Juice in the Czech Republic - Market research

2252 words - 9 pages % appelsinjuice i Tjekkiet. Derfor har vi videre undersøgt markedet ved hjælp af store checks samt en field-research i Prag.6. Dataanalyse6.1 SpørgeskemaerTil undersøgelsen af hvorvidt Rynkeby var et produkt som faldt i Tjekkernes smag valgte vi at udlevere smagsprøver forskellige steder i Prag sammen med et spørgeskema som skulle besvares efter prøvesmagningen.Det var umiddelbart svært at fange

Denne danske stil handler om bogen: Dinas Bog. Jeg går i 2.g. på et dansk gymnasium og fik 11 i karakter(jeg kender ikke den engelske karakter for 11).

1495 words - 6 pages ;n, som hun ellers indtil da har overladt i andres varetægt og behandlet ham på samme måde som hun selv blev det. Hun ved jo ikke, at børn har brug for omsorg når hun kun selv har oplevet, at få den ganske kort af sin mor.Bogens hovedperson, Dina Grønelv (datter af en meget magtfuld og rig lensmand) kommer ved et uheld, som barn til at slå sin gravide mor ihjel. Herefter tager ingen sig af det

Martha Christensen

2561 words - 10 pages Martha ChristensenOm forfatteren og forfatterskabetI min dansk opgave, har jeg valgt at skrive om Martha Christensen dahendes måde at se tingende på fascinerer mig. Jeg har læst næsten alleaf hendes bøger, så jeg har derved dannet mig et klart indtryk afhende, som person, men sandelig også som forfatter.'Jeg er noget af det mindst offentlige, man kan tænke sig'(1), sigerMartha Christensen (f

This essay is about the difference between men and women, especially in the 20th century.

2671 words - 11 pages æret at forskellen kun viser sig ved udseende, hvilket efter min mening er en utrolig dårlig analyse, fremprovokeret af vrede. Det går op for de fleste, som har mødt tilstrækkelige mængder af personer af det modsatte køn, at deres væremåde i gennemsnit også er en anden. "Men!", siger den kønspolitiske ligestillingsekstremist så, "forskelle i mænd og kvinders værem

Similar Essays

Analyse Af Bitte Selgen Essay

1080 words - 4 pages udgør kun lidt under halvdelen af teksten, men alligevel er det her vi hører mest om den egentlige handling; historien om Post-An' Kjestin og Bitte-Selgen. I dette flashback videregives en stor del af handlingen i form af en dialog mellem Post An' Kjestin og Lone Nielsen, men fortælleren er stadig subjektiv, idet vedkommende bruger billedsprog til at beskrive An' Kjestin som en fugl. Tidsmæssigt kommer der et brud efter

Den Store Gevindst. En Personlig Fortolkning Af Trivialnovellen

850 words - 3 pages gevinst.Ref.: Trivialnovellen er en romantisk fortælling om Karla der arbejder på en fabrik. Hun drømmer om den store lykke, som hun vil finde ved at vinde i en lodtrækning. En dag da hun kommer hjem fra arbejde møder hun en af sine naboer som hun ikke har snakket med før. Han hedder Morten og han har lige vundet i det samme spil som Karla spiller i. Han inviterer Karla ud at spise så han har en at

Peter Høeg Analyse Af To Fortællinger Fra "Fortællinger Om Natten"

3355 words - 13 pages , er en novellesamling, som består af ni noveller. Jeg har valgt at koncentere mig om to af disse noveller, nemlig 'Spejlbillede af en ung mand i balance' og 'Dom over højeteretspræsident Ignatio Landstad Rasker'. Det eksistentielle ved disse noveller, og det jeg senere vil komme ind på min opgave, er kærligheden. Jeg vil gennem denne opgave analysere de to noveller og prøve at komme til forståelse med

Analyse Af Ole Bornedals 'charlot & Charlotte', 1. Afsnit

1972 words - 8 pages . Vi ser det også i de stilistiske virkemidler: måden der skabes gys, melodrama, romantik og spænding er alle skabt som var det fra en klassisk Hollywoodfilm. Der er blandingslys. Der er vægt på stemnings skabende musik. Berettermodellen følges til punkt og prikke, og gennem næsten hele afsnittet gøres der brug af kontinuitetsklipning – alle klassiske virkemidler hentet fra Hollywoodfilm