This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Analyse Af Ole Bornedals 'charlot & Charlotte', 1. Afsnit

1972 words - 8 pages

Ole Bornedals ”Charlot og Charlotte”Ole Bornedals ”Charlot og Charlotte” blev vist førstegang på dansk tv i 1996, og var en skelsættende fiktionsfortælling om de to kvinder Charlot og Charlottes rejse gennem et postkortagtigt Danmark. Men selvom mange fulgte med i deres rejse, så er tv-serien et værk, som fortjener en dybere analyse, end man umiddelbart skulle tro. Det er en serie hvor samtidssatire og ironisk medierefleksivitet mødes, en serie der har et førstehåndsindtryk af blot at være en dansk folkekomedie, men dykker man dybere ned i kaninhullet vil man finde interessante samplede elementer og iøjefaldende genrebrud. Og det er netop samplingen og genrebrudene, der er hele essensen ved tv-serien.Serien åbner med en opmærksomhedsskabende introsekvens, som består af pludselig og usammenhængende montageklip, både i musik og billede. Herefter mødes de to protagonister, Charlot og Charlotte, i en lufthavn. De kender ikke hinanden, men deres skæbner bliver ironisk flettet sammen, da de begge på dramatisk vis har fået knust deres drømme, og de nu deler samme ”interesse”, nemlig: ”Mænd er nogle svin” - som Charlot så poetisk konstaterer. Gennem resten af afsnittet får vi en uddybning af deres forskellige personligheder, men allerede i første scene ser vi, hvordan de to står i kontrast til hinanden. På den ene side har vi Charlot, som er den mørke (mørkhåret), åbne, initiativtagende, dominerende, ikke-følsomme – ja, næsten maskuline figur (hun siger endda i en scene til Weido Kaj, at hun har ”et lille vedhæng dernede sydpå”). Og modsat har vi Charlotte, som har de lyse (lyshåret), passive, tilbageholdende, følsomme og feminine egenskaber. Men selvom de er diametrale modsætninger kan der stadig trækkes paralleller mellem dem: ”Charlot” er ”Charlotte” bare udtalt på engelsk, og deres problemstilling og skæbne er ens.De to protagonister påvirker hinanden gennem en slags passiv diffusion, og på den måde hver især opnår de en balance. At ”mænd er nogle svin” holder dem sammen, og får dem ud på en rejse, hvor møderne med tilfældige mænd er med til at understrege deres holdning. Weido Kaj, tv-værten Hans Jørgen Wilder, Charlots ekskæreste og pastor Zeem er alle mænd der kan placeres i den negative ende af skalaen.Mødet med disse forskellige mænd er alle tilrettelagt, så intensitetskurven følger berettermodellen meget nøjagtig. Vi har anslaget i starten, som er mødet mellem Charlot og Charlotte, derefter møder de to kvinder Weido Kaj som splitter dem ad. Men de finder sammen igen, hvor...

Find Another Essay On Analyse af Ole Bornedals 'Charlot & Charlotte', 1. afsnit

Denne opgave er om Leif Panduros debut Av min guldtand! En analyse og lidt biografi. Jeg fik 10 for den

3303 words - 13 pages i novellens grundide om livets irrationalitet. Det mest besynderlige ved bogen er, at den virker som skrevet af en ældre hyggeonkel, der har livets trusler på afstand. I virkeligheden er den skrevet af et menneske i krise, og det krævede stor disciplin af ham at være "morsom"(1,s.130)Kilde angivelse(1,s....) står for Leif Panduro En Biografi af Chr. Jørgensen(2,s....) står for AV MIN GULDTAND af Leif

Arbejdspsykoligi Essay

4508 words - 18 pages IndledningDen foregående opgave omhandlede min kusines arbejde som plejehjælper på et plejehjem for ældre demente, og var en beskrivelse og analyse af min kusines arbejdsmiljø og de forskellige aspekter der havde indflydelse på det. I denne opgave vil jeg som en følge heraf gå ind som konsulent og foreslå en intervention i organisationen med det mål at forbedre arbejdsmiljøet

Arbejdspsykoligi

4508 words - 18 pages IndledningDen foregående opgave omhandlede min kusines arbejde som plejehjælper på et plejehjem for ældre demente, og var en beskrivelse og analyse af min kusines arbejdsmiljø og de forskellige aspekter der havde indflydelse på det. I denne opgave vil jeg som en følge heraf gå ind som konsulent og foreslå en intervention i organisationen med det mål at forbedre arbejdsmiljøet

Arbejdspsykoligi. Referer også til personlig erfaring

4508 words - 18 pages IndledningDen foregående opgave omhandlede min kusines arbejde som plejehjælper på et plejehjem for ældre demente, og var en beskrivelse og analyse af min kusines arbejdsmiljø og de forskellige aspekter der havde indflydelse på det. I denne opgave vil jeg som en følge heraf gå ind som konsulent og foreslå en intervention i organisationen med det mål at forbedre arbejdsmiljøet

Delopgave C: Velfærdsstatens fremtid

979 words - 4 pages Udvikling eller afvikling? - Fællesdel – 1a. Opstil 3 hypoteser, der kan forklare de mønstre, der fremgår af tabel 1. Hver er hypoteserne skal understøttes af en samfundsfaglig begrundelse. Hypotese 1: Energiafgifternes voldsomme stigning bliver stoppet, fordi vi kif en ny VK-regering. Fra 1992-2001 har Socialdemokraterne ledet den danske regering. En af deres hovedopgave, var at få et bedre miljø. For at få dette måtte man gå til angreb mod

Radioens Historiske Udvikling

4479 words - 18 pages udvikling, da jeg mener disse to udgangspunkter vil være mest nyttige til at belyse de institutionelle, indholdsmæssige og formmæssige aspekter af udviklingen.En sammenligning af udviklingen, hovedsageligt på det institutionelle og programmæssige plan, af Danmark, USA og England, er placeret efter afsnittet om Danmark. Der vil være en fokusering på hovedtrækkene i landenes udvikling, og dette afsnit er

Projekt og forsøg omhandlende kost og kostplaner

1098 words - 4 pages alkohol samtidigt med at de har halveret deres indtag af kulhydrater. Metode: Øvelsen blev indledt med at jeg gennem en periode på 24 timer målte/vejede alt hvad jeg indtog at mad og drikkevare. Dette gjorde jeg så vidt muligt nøjagtigt, men i hvert fald inden for en interval på (10-20)g. Derefter plottede jeg alle mine data ind i skolens kostprogram "Ankerhus" som så gav mig mine resultater. Resultater: Næste side. Diskussion: 1.Jeg synes

Filtomat

2220 words - 9 pages at inspirere virksomhedens ansatte til at komme med ideer til produktions- og miljømæssige besparelser/forbedringer, de stillede forslag vurderes af de berørte afdelinger og sendes videre hvis det skønnes, at det er egnet til nærmere undersøgelse. Er forslaget brugbart, belønnes det med et x antal kroner afhængigt af besparelsen.Forslag nr. 082.Forslag nr. 082 ( bilag 1 ) blev afleveret til

This essay is about the difference between men and women, especially in the 20th century

2671 words - 11 pages ; feministiskforum.dk bliver der diskuteret i hvor vidt det er nødvendigt for kvinder at underspille deres klogskab for at få en kæreste. "Skal det være prisen?" spørger Anne. Charlotte tilføjer: "Piger underspiller også hvor gode de er til sport og hvor rå de kan være til at diskutere." Sapho har fundet ud af: "Der findes intelligente og nysgerrige mænd...", senere siger hun "På et eller andet

Analyse af "En Skidt Knægt" af forfatteren Bent Vinn Nielsen

2852 words - 11 pages ; brudstykker af nutiden (fortælletiden). Derudover er kompositionen en ring-komposition da handlingen slutter, hvor den startede: Bjarne og Poul der river Molinernes sommerhus ned. I kompositionen er der en del handlingsknudepunkter, der hver især har et mini-klimaks eller et vendepunkt, som afslutter den del af historien.1. Det første handlingsknudepunkt er, da Bjarne og Kasper møder Molinerne. Næsten hele

Se Dagens Lys - Svend Åge Madesen

3131 words - 13 pages ; samlet tanker fra mange forskellige steder, men har dog samlet dem fra "Minderne" i stedet for fra levende mennesker, og det er blevet denne opgave, denne "folder" til at Se dagens lys.God fornøjelse!Problemformulering:"Hold on world, world hold onIt's gonna be alright, you gonna see the light"John Lennon 1970Jeg vil foretage en analyse af Svend Åge Madsens roman: "Se dagens lys". Jeg vil gøre dette med henblik på at finde

Similar Essays

"Dem" Og "Os" Grundloven Og Vedligeholdelse Af 'dem' Og 'os' Ift. Etniske Minoriteter. En Teoretisk Diskussion

3531 words - 14 pages er dog nemmere at skrive end at gøre, da hele denne diskurs omkring "os" og "dem" er meget kompleks, som ét stort rodnet. Derfor forekommer der også i opgaven flere afsnit, hvor der har været vanskeligt at adskille begreberne fra hinanden, da de mere eller mindre er afhængig af hinanden. Jeg har taget udgangspunkt i citater fra Ole Hyltofts kronik. Det første afsnit i opgaven vil indeholde et kort sammendrag

Peter Høeg Analyse Af To Fortællinger Fra "Fortællinger Om Natten"

3355 words - 13 pages år ingen former for beskrivelse af miljøet. Det er derfor ikke muligt at klarlægge personernes position i det sociale miljø. Men udfra de mange sammenligninger han komme med i løbet af novellen, må det konkluderes, at han tilhøre den mere intelligente del af samfundet.Forgående afsnit var en karakteristik af miljøet, så jeg vil nu lave en karakteristik af personerne.Slægten

Dansk Analyse Af En Leder I Information Samt Et Indlæg Til Chili Om Usa's Nye Metoder Til At Spore Og Likvidere Terrorister. Karakter: 11 Pil Ned

1347 words - 5 pages Dansk stil d. 1. decemberFølgende er en analyse af dagbladet Informations lederartikel d. 6. november 2002Dagbladet Information er kendt for at være venstreorienteret. I det udleverede materiale står der godt nok, at "den almindelige opfattelse er, at Information ofte - men langtfra altid - udtrykker holdninger til venstre for midten", men man må nok anse Information for oftere end ofte at være til venstre for

Denne Danske Stil Handler Om Bogen: Dinas Bog. Jeg Går I 2.G. På Et Dansk Gymnasium Og Fik 11 I Karakter(Jeg Kender Ikke Den Engelske Karakter For 11)

1495 words - 6 pages Dinas bog er den første, som denne aflevering omhandler.Dinas bog blev første gang udgivet i 1989. Senere har den været genoptrykt mange gange og den 15. marts er der premiere på Ole Bornedals filmatisering: I am Dina som jeg selvfølgelig glæder mig meget til.Jeg synes forfatterens intentioner er lykkedes utrolig godt. Hun får skabt et perfekt tidsbillede af 1800 tallets Nordnorge, og viser med Dinas