Bør Straffeutmålingen I Norge Skjerpes Og Bør Dødsstraff Innføres?

759 words - 3 pages

I Norge er det sånn at man kan begå et mord og få 21 år, som er også maksimum straffen i Norge, og dersom man har oppført seg eksepsjonelt kan retten kutte av fem til ti år for god oppførsel. Hvordan kan man begå et mord, få maksimum straff, og da bli løslatt ti år før straffen er gjennomført for god oppførsel? Er dette likegyldig til familiene som har mistet sin kjære? Trodde ikke det nei, det er derfor det gir grunn til og revurdere straffeutmålingen her i Norge.Det gir også stor grunn til bekymring, i min mening, at dødsstraff er ikke ilagt i rettsystemet og ligger ikke der som et valg som dommere kan få bruk for. Dødsstraff i min oppfattelse skal kun brukes når den skyldige har begått et overlagt drap. Med andre ord hadde den skyldige en bevisst og gjennomtenkt plan til og utføre dens handling.Selv om det er ikke tilkjennegitt at en høyere straffeutmåling fører til en reduksjon i samfunnets kriminalitet, tror jeg ikke at med lavere og mer primitive straffer ville man ha fått en nedskjæring i forbryterske gjerninger. På den andre siden, kan man også si at vold avler vold. Vil man virkelig ha en morder ut på gaten der ”normale” og mer ”siviliserte” mennesker uten groteske tanker i hodet går?Man har også folk på andre siden som er helt imot dødsstraff. De sine tanker og meninger bør også tas i betraktning. Disse personene mener at dødsstraff er en umoralask handling fordi rettsystemet faller ned til den skyldige sitt nivå. Dersom man tar Bibelen i betraktning står det, ”Øye for øye, tann for tann”, siden Norge er en kristen stat kunne man innføre dødsstraff uten at den stikker i strid med det religiøse aspektet.Dødsstraff er brukt i flere land i verden. Norge hadde også dødsstraff, som et av sine straffedommer inntil den ble fjernet i 1979. Senest dødsstraff ble brukt var i andre verdens krig i 1948. Den anerkjente Kvisling som var leder av Naziene i Norge ble henrettet etter at han fikk en dødsstraff dom.Tidligere nevnte jeg at vold avler vold. La oss ta for eksempel Saddam Hussein. Han var en mann som begikk grusomme handlinger og fikk straffen sin likegjort med dødsstraff. Men hvordan har verden blitt etter han døde spør folk som er imot dødsstraff, har den blitt noe bedre spør de? Personlig må jeg si at jeg har bare sett at volden blir...

Find Another Essay On Bør straffeutmålingen i Norge skjerpes og bør dødsstraff innføres?

Historieopgave. Estrup og forsvarssagen Essay

1262 words - 5 pages svækket efter afsættelsen af Norge til Sverige i 1813.Estrup maxim var at aldrig igen skulle Danmark være forsvarsløst og militært svagt. Han holdte det politiske maxim i hævd til den dag han døde, og hans politik udspillede sig deraf.Estrup var ikke en hvilken som helst politiker der på grund af sin status som godsejer var født til indflydelse, nej Estrup var lavet af det stof som store m

Tor - guden over alle guder

671 words - 3 pages Gjennom troshistorien vår har mange guder vært tilbedt her i Norge. Blant gudene er det Tor som har vært mest den mest tilbedte guden, blant de norrøne, gjennom historien. Han er den sterkeste, og var en av de viktigste i vikingtiden. Tor er sønn av Odin og Jord, de to sterkeste av gudene. Huset til Tor ligger i Trudvang og heter Bilskirne. Tor er ikke bare den sterkeste av gudene, han er òg den åsen

Materiell kultur som kilde

3167 words - 13 pages ; stole på. Schønning innrømmer at dette var idealet, men at også usikre kilder kunne si noe om fortiden.14 Schønning knyttet gårdens fortid tilbake til middelalderen og sagalitteraturen15 noe som kan sammenlignes med den senere romantiserte interessen for middelalderen. 3.2. Bonden blir idealet. På 1850-tallet preger den norske presten Eilert Sundt studiet av den materielle kultur i Norge, han var en

Materiel kultur som kilde

3167 words - 13 pages ; stole på. Schønning innrømmer at dette var idealet, men at også usikre kilder kunne si noe om fortiden.14 Schønning knyttet gårdens fortid tilbake til middelalderen og sagalitteraturen15 noe som kan sammenlignes med den senere romantiserte interessen for middelalderen. 3.2. Bonden blir idealet. På 1850-tallet preger den norske presten Eilert Sundt studiet av den materielle kultur i Norge, han var en

solo marketing rapport

1911 words - 8 pages 16,9 prosent i 2014 fra 2013, mens salget av sukkerfri brus kun sank med 2,8 prosent. Politiske holdninger har også hatt stor innvirkning på brusmarkedet. Under annen verdenskrig hadde Solo 25 prosent av mineralvannsmarkedet i Norge. Dette skyldes blant annet at drikken brukte appelsiner fra Spania som på den tiden varet facistisk land under Francisco Francos styre.Hvilken alder og fase i livet vi er i påvirker hvordan vi

i dont understand this actully

873 words - 3 pages Martine 8.3Artikkel -norskEt fargerikt dyrDet jeg har skrevet om er et dyr som kalles axolotl, forskere er ikke sikre på hvordan sjødyr det er, axolotlen har unaturlige farger i forhold til andre sjødyr å knalle farger eller en lys versjon av fargen. Det går ofte i rosa, oransje og rød. Disse søte dyrene finnes ikke i Norge, men man kan ha dem som kjæledyr i andre land.Axolotlens farger er

Danish resistance in WW2, when Denmark was under German control

3803 words - 15 pages sidste håbet, at Danmark ikke ville blive inddraget i krigen, ligesom det var lykkedes under første verdenskrig.Grunden til at Tyskland havde besat Danmark, var at de ønskede at kontrollere Norge og de norske farvande. For at kunne besætte Norge havde man brug for at kunne rejse gennem danske farvande og man havde brug for Ålborg lufthavn som mellemstation for luftvåbenet.Derfor eksisterede der heller ikke i

Olympiske leker

789 words - 3 pages verdenskrigene. Norge har forøvrig arrangert OL to ganger, i Oslo i 1952 og på Lillehammer i 1994.Dette med OL høres jo så fint og flott ut, men egentlig er det vel ikke slik. Mange stiller spørsmål ved den enorme pengebruken i forbindelse med OL er positivt eller negativt for verdens befolkning. For å arrangere OL i Atlanta, nå i 1996, ble det brukt mange milliarder norske kroner. Er det riktig &aring

BURMA - En Muntlig Presentasjon

4127 words - 17 pages BURMA 1.1. GENERELT OM BURMA Burma ligger til Sørøst-Asia og grenser til Bangladesh, Kina, India, Laos og Thailand. Med sine 48 137 741 innbyggere er landet det 26. mest befolkede i verden. Burma er nesten dobbelt så stort som Norge, det dekker 676,578 km2. Dette gjør Burma til det 40. største landet i verden.Hovedstaden i Burma ble endret fra Rangoon (Yangoon) 7. november 2005 til Pyinmana. Den nye hovedstaden

Hvorfor krig? Personlig argumenter gitt

1848 words - 7 pages ødvendigvis starte en krig. En anden løsning er forhandling.En forhandling går ud på, at man tilkalder en forhandlingsmand, som helst ikke er alt for partisk. I Jugoslavien brugte man først Thorvald Stoltenberg fra Norge, og derefter Carl Bildt fra Sverige som til sidst fik løst krisen.Det svære i en forhandling er, at begge parter mener, at det er dem, der har ret. Man skal hele tiden indg&aring

Doping

5820 words - 23 pages , hvilke jeg vil komme ind på senere.6 Jeg vil referere til en undersøgelse i Norge i 70' erne, hvor 18 personer deltog. Hver af dem der fik ægte steroider fik 75 mg mestoranum pr dag i 4 uger, og derefter fik hver deltager 150 mg af sammen slags steroid i endnu 4 uger. Dette mestoranum er et oralt steroid, der ikke skulle hæmme den personlige udskillelse af væksthormon fra hypofysen7 . Personerne dyrkede

Similar Essays

Undgdom Essay

1025 words - 5 pages oppsedinga vår . Vi prøver å lære små born at å skade nokre andre er gale, og viss dei fortset å gjere noko slikt , kan det få konsekvensar . Men det er ofte kva foreldra seier at vi ikkje bør gjere , at vi endar opp med å gjere . Deretter vi blir straffa for syndene " våre " . Kanskje det er grunnen til at ein *prosentandel av folkesetnaden i verda har ein trong til å gjere ei ulovleg handling . Å gjere det som er ulovleg og forbode , er mest

Narrens DrØm Af Niels E.Nilsen Essay

1092 words - 4 pages maskinerne vundet af sidst nævnte, for ved at introducere BIG JIM i historien vises den ultimative magt computerne har fået og at alt håb er ude. Niels E. Nielsen forsøger gennem sin tekst at vise de bekostninger og konsekvenser en for overdrevet brug af robotter og computer kunne få men samtidig ,ved at bruge direktør Pliin, også fosøge at fortælle os, at vi skal bruge dem(computerne) for de rummer gode egenskaber men at vi samtidig med bør tænker

Byplanlægning Essay

2379 words - 10 pages Jan Gehl er en dansk arkitekt, der har specialiseret sig i at undersøge og dokumentere, hvorledes mennesker færdes i byen. Han mener, at gennem moderniseringen af storbyen, har man opfordret til, at biltrafikken i byer styrkes og set bort fra den mere menneskelige skala. Dette har medført, at byerne bliver støjende, utrygge og generelt skaber uværdige forhold for dem som bor der. Han mener, at byrummets traditionelle funktioner som opholdssted

Ulike Filosofers Syn PÅ Mennesket Og KjØnn

1478 words - 6 pages Finland, Danmark og Norge som fikk stemmerett før 1920. Mest sannsynlig har Simone de Beauvoir også blitt påvirket av filosofer helt tilbake til Sokrates tid ettersom frigjøring har vært en viktig side ved flere av filosofenes virksomhet, noe som gjenspeiler seg i Beauvoir sin filosofi og syn på kjønn ved at dersom kvinner frigjøres vil menn også bli frigjort. Laozi brøt med den tradisjonelle tankegangen om at kvinner var mindreverdig mannen