Danish Resistance In Ww2, When Denmark Was Under German Control.

3803 words - 15 pages

Indholdsfortegnelse1. Indledning1.0 Hvorfor modstandsbevægelsenside 32. Krigen2.0 Besættelsenside 43. Fjenden3.0 Nazisterneside 64. Modstand4.0 Målsætningside 74.1 Modstandsbevægelsen side 74.2 Anti-propagandaside 84.3 SOEside 94.4 Churchill-klubbenside 94.5 Holger Danske og BOPA side 105. Kritik5.0 Positivt synside 125.1 Negativt synside 126. Epilog6.0 Hvordan gik arbejdet?side 147. Kildefortegnelse7.0 Teksterside 15IndledningHvorfor modstandsbevægelsen?2. verdenskrig har præget nutiden i Europa særdeles. Den giver stadig, mange år efter, megen stof at tale om.Men krige har der været mange, og der kommer stadig flere. Politisk set har 2. verdenskrig dog været en af de største. Der var mange partier i spillet og de var efter min mening ikke kun helt sorte og hvide.Dansk modstand i det besatte Danmark har måske ikke haft stor indflydelse på krigens forløb, men den kan fortælle spændende episoder om ganske enkelte personer, som du og jeg, som var parate til at kæmpe for deres frihed, og risikere deres liv. Håbløse idealister? Måske, fast besluttet, det var de i hver fald.Min morfar var aktiv i modstandsbevægelsen dengang. Hvordan han bar sig ad, og hvad han lavede under Danmarks besættelse af tyskerne har jeg læst i hans memoirer. Temaet har fra det tidspunkt interesseret mig, og givet anledning til en del omtanke fra min side.Da jeg har familie i såvel Danmark som Tyskland, og er dobbelt staatsborger behøver jeg kun at gå to generationer tilbage, for at møde de personer, der har levet i Danmark henholdsvis Tyskland den gang. Konfliktsituationen fra dengang er af den grund speciel interessant for mig. Hvordan kunne nazisterne få så stor indflydelse i løbet af så kort tid? Hvad hvis den krig aldrig havde fundet sted, eller værre, hvad hvis Tyskland havde vundet den? Og hvordan reagerede Danmark? Spørgsmål, som man ikke med sikkerhed kan give svar på, det sidste af dem vil jeg dog behandle i denne opgave.Som grundlag for denne opgave har jeg min egen viden, bøger, men også Internettet, hvilket ikke kun informerer om begivenheder der er sket efter dets opfindelse, men som indeholder en forfærdelig masse 'media' om alle emner. Det er nemlig hovedsaglig børnene og børnebørnene af dem der var med i modstanden, der senere har interviewet medlemmer af modstandsgrupper, fundet billeder frem, eller samlet brugsgenstande fra modstandsbevægelsens handlen.Efter krigen ønskede de betrufne nemlig sjældent at tale om det de havde oplevet, det var for nogen den eneste måde at kunne leve resten af deres liv i fred, uden at skulle tage stilling overfor deres samvittighed for at de havde dræbt - nogen gange uden at kunne være sikker på det var den rigtige der blev...

Find Another Essay On Danish resistance in WW2, when Denmark was under German control.

Societal Resistance and Control in "The Handmaid's Tale"

1875 words - 8 pages over their breasts for the same reason, deindividualising them down to every last measurement, making them easier, to treat as commodities rather than personalities. The most blatent form of control would of course be the punishments given for resistance and the retribution given out for disobeying the state. These, in Gilead, are really rather harsh and such things as homosexuality can resut in death, under the term "Gender treachery

Was Bismarck The Key Figure In The Unification Of German?

1483 words - 6 pages action instead of discussing issues and getting nowhere. The historian Pflanze believed that Bismarck was responsible for uniting Germany as he turned the German people over to German nationalism. 2 He claims that Germany was unified: "only under the stimulation provided by Bismarck". 2 This proves that Bismarck's effective and forceful leadership was important in the unification of Germany. Bismarck's previous political experience and

Teacher Resistance Can Cause Barriers When Implementing Technology in the Schools

1729 words - 7 pages environment as it should. Technology Use in the 21st Century Classroom When technology was first emerging in education, lack of exposure and uneasiness of the direction technology would take made for resistance. According to Nagel (2008) The US has been pouring money into the educational technology budget, with a spending budget of $47.7 billion in 2008, and a projected even bigger budget of $56 billion in spending and investments by 2012

about the life of adolf hitler. when he was a boy. to when he was in jail. to when he was ruler of germany

1800 words - 7 pages Army.Germany surrendered in 1918, and he was very upset about that. He thought that it was the Jews and the Communists who betrayed Germany and this was when he might have started to think Anti-Semitic. After the World War I Germany was all messed up. Without a real Government to control it, a lot of groups tried to take control. One day a big communist group started a big riot but another group of ex-soldiers that also included Hitler held them

When I Was in Hell by Harold Aguiar

1271 words - 5 pages There are so many reasons why my daughter’s mother Sabrina gets under my skin. For starters, her personality flipped from being an average person to a borderline psychotic, bipolar person. There was a time when people I was very close to stopped interacting with me because they didn’t want to deal with her. I was blind and didn’t see it until late in our relationship.One time in a restaurant she made a big scene over nothing. We

The Most Embarrassing Day in My Life         When I was

528 words - 3 pages The Most Embarrassing Day in My Life When I was in Form four, my school held an English elocution contest. I was really horrified when I was chosen as one of the participants.For the next few days, I searched model essay books for a suitable topic to speak on for I could never had written my own speech even if my life depended on it. Eventually, I chose a topic on pollution because at that time, everyone from the man in the street to the top

Cover Girls         When I was in first grade I wrote,

1630 words - 7 pages Cover Girls When I was in first grade I wrote, in a letter to myself that "In the year 2000 I will be 17 years old. I will have long blonde hair, and a stamp will cost 25 cents " Prior to that letter I had been told by a peer that blond hair equals beauty. From that day forth I would sit on the sunny side of the car. This was a vein attempt to lighten my dark locks. At age six I realized I was born with a disadvantage because I had brown

Dreams in J. Otsuka’s When The Emperor Was Divin

1513 words - 6 pages . You rush home and begin packing all of your family's belongings. This is the beginning of Julie Otsuka's novel When The Emperor Was Divine. Set in 1942, just as the Second World War was coming to its peak, When The Emperor Was Divine examines the complications, atrocities, and humanity involved in this particular section of time in the world. The book revolves around a family, referred to only as woman, daughter, and son, during their time

How successful was Gustav Streseman in aiding a German recovery 1923-29

1499 words - 6 pages government had poured into the country after trying to stabilise the German economy. This meant that people had money that was valuable again and people wouldn't have to rush out to buy things when they got their wages in wheelbarrows. There wasn't anything that was bad about the introduction of the currency; it had a huge positive impact on the economy.The next thing he did when he became Chancellor was to end passive resistance. This helped Germany

A Father's Actions in "He Was a Boxer When I Was Small"

851 words - 3 pages The negative influence factor which radiates from father, Don, in Lenore Keeshig-Tobias' essay, "He Was a Boxer When I Was Small," is a great example of how a parent's actions can brainwash and alter their children's future decisions in life. Author Keeshig-Tobias grew up in a miserable household raised by her feared, alcoholic father, who held frequent temper tantrums in order to establish his parental authority. Don has many flaws that make

"Before the French Revolution, gradual reform was well under way in Europe" Discuss

1625 words - 7 pages "Before the French Revolution, gradual reform was well under way in Europe" Discuss.The French Revolution could be considered the culmination of a gradual reform that took place all over Europe. In this essay we will take a look at different aspects in which reform was taken in England, that is a very good example to see how the reform was well under way. We will analyse social, political and cultural changes before the French Revolution.The

Similar Essays

"How Successful Was The Indoctrination Of The German Youth Under The Nazi Regime?"

1462 words - 6 pages of the youth: 'All German young people...will be educated in the Hitler Youth physically, intellectually, and morally in the spirit of National Socialism'. However, although the need for indoctrination was stated, it was not wholly successful. This view is supported by historians including Peukert, Lee, Noakes and Pridham. Small elements of success were present, but resistance showed it could not have been fully successful. Hitler attempted

How Nazi Ideology Was Entrancehd Into German People. Description Of The Methods Used By The Nazi's To Control The People

833 words - 4 pages The Nazi party seized control in Germany in 1933 and began to implement a series of changes which would revolutionise German social and cultural life. The Nazi ideology focused around the principles of Volksgemeinschaft (the people's community), lebensraum (gain more living space), totalitarianism, anti-Semitism and the supremacy of the Aryan race. The application of Nazi ideas and ideology depended on two types of force against individuals. One

Resistance In France Under Nazi Occupation

1287 words - 5 pages , which allowed it to continue under the occupation of the Nazi army. In this way, it was effective in keeping people happier under occupation, but was essentially ineffective in its harassment of the German occupiers.In conclusion it's clear that the resistance in France was largely ineffective in causing any damage to German forces. Although it did help with the morale of the French people, militaristically it wasn't helpful.BibliographyKeegan, J

Was There Passive Resistance In Nazi Germany?

736 words - 3 pages This essay is to discuss the existence of passive resistance to the Nazi regime in Germany during the years 1933-1945. I will look at the different types of resistance and compare their effectiveness. The word resistance in itself is defined as 'some open form of opposition aimed at bringing down the Nazi state'.When the Nazis came to power, Germany was in a horrible state. Even before Nazi rule, their popularity was directly proportional to