This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

De Invloed Van Veiligheid Op De Persvrijheid In De Vsa.

4908 words - 20 pages

1.InleidingNa het einde van de Koude oorlog werden de VS de enige overblijvende supermacht en meer dan tien jaar later is dit nog steeds het geval. Hoewel hun economische macht tegen opzichte van Europa afgenomen is, blijft het militaire overwicht van de Verenigde Staten ontegensprekelijk. Het eigengereide en eenzijdige optreden van de VS zorgt wereldwijd voor frustratie en woede. Dat schept de omgeving waarin formele, al dan niet legale, netwerken of groeperingen tot geweld kunnen overgaan.De huidige machthebbers, de republikeinen, beaamden enkel de machtspositie van de VS te behouden, maar de aanslagen op 11 september 2001 op New York en Washington zouden vanaf dan de Amerikaanse politiek gaan bepalen. De vrijheid die Amerika predikt en waar Amerikanen zelf zo trots op zijn, komt door de wereldwijde oorlog tegen het terrorisme evenzeer in het gedrang. Veiligheid is plots de grootste prioriteit geworden, dit heeft al vele slachtoffers geëist.De gebeurtenissen leidden ertoe dat de neoconservatieve haviken binnen de partij meer gehoor zouden krijgen. Dit impliceerde dat de wereld geconfronteerd werd met een revolutionaire politieke doctrine. Net als met de 'containment' politiek tijdens het communisme, kunnen nu onder het mom van antiterrorisme, andere motieven bedekt worden. De nieuwe doctrine houdt ook in dat de VS alles moet ondernemen, thans ook preventieve acties, om hun machtspositie te behouden en de veiligheid van de Amerikaanse belangen te verzekeren, de zogenaamde strategie van 'preemption' . Juist omdat de Verenigde Staten de enige supermacht is die de wereld moet leiden, vinden deze machtsfiguren het ook de morele plicht van Washington die actie te ondernemen, en de wereld te verbeteren.De gewapende verzetsbewegingen of extremistische groeperingen zijn het doelwit, maar niet het enige slachtoffer in de strijd van de president George W. Bush tegen de terreur. "Wie niet met ons is, is tegen ons"- is het motto, en wanneer Bush in zijn politiek beleid een sterke religieuze bijklank van goed en kwaad introduceert om de 'vijand' te verslaan, wordt het haast verraad om een stem te heffen tegen al deze propaganda. De pers in 'the land of the free' lijdt ondermeer onder de veiligheidsmaatregelen getroffen na 11 september en moet meer en meer rekening houden met nieuwe spelers die de inhoud van hun journalistiek mee willen definiëren.Vrijheid en veiligheid zijn begrippen die hand in hand gaan, ze zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. Om ons vrij te voelen, is het eveneens noodzakelijk om ons veilig te voelen. Spijtig genoeg gaat de verhoging van de veiligheid meestal samen met de beperking of inkrimping van onze vrijheid. Ik zal proberen aan te tonen hoe de persvrijheid en andere vrijheden in de VS en daarbuiten zwaar onder vuur komen te liggen, meteen nadat het eerste commerciële vliegtuig zich een weg boorde door een van de WTC-torens. Sindsdien heeft de Amerikaanse overheid niet enkel een gewapende strijd gevoerd, maar is ze...

Find Another Essay On De invloed van veiligheid op de persvrijheid in de VSA.

Wilde and Van de Velde Essay

1438 words - 6 pages Henry Van de Velde and Oscar Wilde are an interesting pairing in looking at their two views on art, philosophy, and society as a whole. Oscar Wilde was the founder of the Aesthetic movement of art, where he felt that art could simply be appreciated for its own sake and should be used to beautify any environment in which people are. His writings on Aestheticism were highly influential and influenced the entirety of England to move toward being

Die invloed van eKommunikasie ontwikkelinge op ons wêreld

2807 words - 11 pages Die invloed wat die ontwikkelinge in elektroniese kommunikasie op ons moderne wêreld vandag het bestaan onbetwyfeld. Die feit dat dit beide positiewe en negatiewe invloede op die wêreld gaan hê is ook defnitief. Ontwikkelende tegnologie en veral die ontwikkeling van elektroniese kommunikasie het met die laaste eeu dramaties vinnig toegeneem en dus ook die omgewings waarin dit plaasvind geweldig bevorder, maar in sommige gevalle

Humor in de reclame

2184 words - 9 pages Soorten reclame Reclame vind je de dag van vandaag overal terug; op het internet, in de krant, in een tijdschrift, op de radio, op de tv, … Niemand kan er aan ontsnappen. Al zit je nog maar net op het internet, je wordt overspoeld met reclame in de vorm van pop-ups of reclame balken etc. Alle soorten reclame en hun voor- en nadelen vind je in dit deel van de paper terug. Internetreclame Sinds de opkomst van het internet maken alle bedrijven

De-Extinction

1614 words - 7 pages “The Mammoth Cometh” by Nathaniel Rich in the New York Times is an article that details the prospect of “de-extinction” and how scientists within the community have been forming arguments about how to best begin understanding what new technologies are capable of. “De-extinction” is the term given to the process by which scientists can bring back extinct animals, such as the wolly mammoth or the great auk, through genetic engineering. In order to

Madame de

932 words - 4 pages MADAME deThe film Madame de, directed by Max Ophuls is perfection. This tragedy of love, which begins in narcissistic flirtation and passes from romance to passion, to desperation, is set, ironically, in aristocratic circles that seem too superficial to take love tragically. Everything from the writing, casting, direction, photography and finally to editing is flawless. It is an example of a film done right, an example of a director with a

De Tocquevilles "democracy In America"

2001 words - 8 pages      Alexis De Tocqueville’s Democracy in America delves deep into how the American States and the federal government would grow politically and socially under the umbrella of democracy. He sees the United States as a unique entity because of how and why it started as well as its geographical location. De Tocqueville explains that the foundations of the democratic process in America are completely different from

Carnival in Rio de Janeiro

871 words - 3 pages Carnival is celebrated everywhere in Brazil, but in Rio de Janeiro, the celebration becomes a fantastic spectacle during the summer months (February, and March) in the country. It is wild, wacky, frivolous, and most say, quite enjoyable.Passionate, exuberant Rio comes alive when Carnival begins. As the temperature heats up, so do days of seemingly endless parades, balls and parties in Cidade Maravilhosa, or the "Marvelous City", as Rio is

Análisis de La Ley de Herodes de Jorge Ibargüengoitia

1450 words - 6 pages conducen a la misma temática.Voz narrativa: Narrador interno, el propio protagonista, en este caso, es el propio Juan quién cuenta todos los hechos que le van ocurriendo a su alrededor, por lo tanto narra en primera persona, en pasado y es un narrador no omnisciente.Personajes: a) Principales: Jorge (narrador).b) Secundarios: Madre de Jorge, tía de Jorge, mendigo de pelo cano y bigote espeso y gordo, Ramón, esposa de

Análisis Crítico de Noticia de Tala de Árboles

833 words - 4 pages Análisis Crítico de Noticia Según la noticia sobre la tala de árboles en el Municipio de Ponce, específicamente en el Centro Comercial Plaza del Caribe, el Municipio al ser uno Autónomo tiene la Delegación de Competencias por lo cual en este caso los permisos son otorgados por el mismo Municipio en este caso por una persona especializada y autorizada por el DRNA para otorgar el mismo. De acuerdo a los informes que se desprenden de la

Informe final Cartas de Pedro de Valdivia

2096 words - 9 pages La carta de Pedro de Valdivia a Hernando Pizarro es una descripción, posterior a sutil reproche que le hace por no haberle escrito desde hace ya un año y medio, de cómo fue enviado a conquistar nuevas tierras en nombre de la corona, tiene un poco de egocentrismo, puesto que en casi toda las carta, describe aspectos propios, del cómo, por qué y bajo qué circunstancias fue designado con la misión de conquistar y colonizar las tierras que Almagro

ESTRATEGIA DE NEGOCIO GLOBAL DE CEMEX

622 words - 2 pages UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGOFACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURAMAESTRÍA EN ADMINISTRACION DE LA CONTRUCCIONADMINISTRACION ESTRATEGICAESTRATEGIA DE NEGOCIO DE CEMEX EN EL EFOQUE HACIA EL MERCADO GLOBAL.MAESTRANTE: ARQ. CARLOS A. PEGUEROCiudad UniversitariaDistrito Nacional, República DominicanaESTRATEGIA DE NEGOCIO DE CEMEX EN EL ENFOQUE HACIA EL MERCADO GLOBALLa estrategia de negocio de la empresa CEMEX est&aacute

Similar Essays

Invloed Van De Culturele Achtergrond Op De Voorkeur Voor "Geuren"

1319 words - 5 pages grootste uitdagingen voor geurproducerende bedrijven, een universeel parfum op de markt brengen, wat bijna onmogelijk is. Dit is te wijten aan het feit dat elk volk zijn eigen voorkeur heeft, die samen gegroeid is met de ontwikkeling van de eigen cultuur. Amerikanen bijvoorbeeld leven in een "fast self service-formule". Daarom verkiezen ze lineaire geuren die direct hun karakter prijsgeven. Europeanen zijn dankzij hun rijke keuken en parfumtraditie

Nigeria In De Ban Van De Olie

6183 words - 25 pages -inkomsten afhankelijk zijn. OPEC vormt in feite een kartel, dat door het veranderen van het aanbod van olie de prijs daarvan kan sturen. De deelname aan de OPEC landen heeft een behoorlijke invloed op de economie in het land. Ten eerste moet Nigeria zich houden aan de exportquota die zijn opgelegd door de OPEC. Verder is vereist in de OPEC dat de overheid een meerderheidsbelang heeft in de oliewinning. Daarom moeten oliemaatschappijen die olie willen

De Eigenschappen Van Glasvezel Essay

706 words - 3 pages van gaat maken.Rechtstreeks smeltprocesMet dit proces wordt het meteen gesmolten en verwerkt tot het gewenste eindproduct.Hieruit blijkt dus dat er twee soorten vezels zijn, de lange die na productie op een spoel worden gedraaid, dit zijn de ononderbroken vezels (filament), ofwel in een geniete vezel.In het filamentproces wordt de lengte van de vezel pas na het maken aangepast. Eerst zijn het dus allemaal lange stukken, deze worden vaak verkleind

Haassen, Hella Oeroeg Begrippen Uit Het Koloniale Discours Toegepast Op De Roman Van Hella Haasse

2813 words - 11 pages verschillen in klasse en ras wegvallen. De buitenwereld bekritiseert deze Third Space; de familie van Oeroeg omdat ze willen dat hun zoon zich in zijn (Indische, ondergeschikte) lot schikt, de familie van de hoofdpersoon omdat ze bang zijn dat hun zoon verindischt en dat dit een slechte invloed op zijn toekomst zal hebben.Hybriditeit wordt door beide jongens vertegenwoordigt. Op het begin door de hoofdpersoon, die zich meer thuis voelt in het