This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

De Puniske Krige De Puniske Krige Er Fællesbetegnelsen For De Tre Krige, Som Rom Og Den Fønikiske Koloni Karthago Udkæmpede Mellem 264 Og 146 F.V.T.. Roms Sejr Over

3631 words - 15 pages

De puniske krigeDecember 1999Høje-Taastrup AmtsgymnasiumIndholdsfortegnelseIndledning...................................................................p. 3Krigenes parterRom...................................................................p. 4Karthago..............................................................p. 4Rom og Karthagos indbyrdes relationer forud for krigene.....p. 51. puniske krig..............................................................p. 6Krigens årsager......................................................p. 7Krigens efterspil.....................................................p. 82. puniske krig..............................................................p. 8Krigens årsager......................................................p. 9Krigens efterspil.....................................................p. 103. puniske krig..............................................................p. 10Krigens årsager......................................................p. 11Krigenes betydning for det vestlige Middelhav........................p. 12Afslutning...................................................................p. 13Litteraturliste...............................................................p. 14De puniske krigeIndledningDe puniske krige er fællesbetegnelsen for de tre krige, som Rom og den fønikiske koloni Karthago udkæmpede mellem 264 og 146 f.v.t.. Roms sejr over Karthago regnes traditionelt som det første store skridt mod Roms storhed, og den karthagiske kultur får ikke sjældent i den forbindelse en ublid medfart. Den romerske - og dermed også den moderne - historietradition har siden hen betegnet karthagerne som troløse aggressorer, der gang på gang begik traktatbrud og således fremprovokerede krigene mod romerne. Det er derfor nærliggende at undre sig over, hvorvidt karthagerne reelt set var denne karakteristisk værdig. Bar Karthago virkelig hele skylden for de tre krige?I denne opgave vil jeg indledningsvis forsøge at karakterisere krigens parter samt forholdet mellem dem forud for krigene. Derefter vil jeg se nærmere på krigene med særlig henblik på parternes bevæggrunde og derigennem forsøge at spore et eventuelt misforhold mellem krigenes formelle og reelle årsager. Det bør her bemærkes, at jeg af pladshensyn har valgt ikke at foretage en nærmere kronologisk gennemgang, men derimod blot nøjes med at opridse krigenes udbrud og efterspil. Til slut vil jeg kort komme ind på krigenes konsekvenser for området.De vigtigste kilder til tiden omkring de puniske krige er den græske historiker Polybius (ca. 200-118 f.v.t.) samt Livius (59 f.v.t. - 17 e.v.t.), der begge har behandlet Roms historie med stor grundighed. Da Polybius værk beklageligvis kun er bevaret for perioden 264-216 f.v.t., må jeg imidlertid nogle steder ty...

Find Another Essay On De puniske krige De puniske krige er fællesbetegnelsen for de tre krige, som Rom og den fønikiske koloni Karthago udkæmpede mellem 264 og 146 f.v.t.. Roms sejr over

De-Extinction Essay

1614 words - 7 pages ground the analysis of “de-extinction”, the author focuses particularly on the life of Ben Novak, a scientist, who from a young age, showed an incredible passion for bringing back the passenger pigeon. The passenger pigeon, a once abundant species, was hunted for their meat as well as for sport and sold for their oil and feathers. These practices contributed to the eventual decline from five billion passenger pigeon to complete extinction in a

Madame de Essay

932 words - 4 pages MADAME deThe film Madame de, directed by Max Ophuls is perfection. This tragedy of love, which begins in narcissistic flirtation and passes from romance to passion, to desperation, is set, ironically, in aristocratic circles that seem too superficial to take love tragically. Everything from the writing, casting, direction, photography and finally to editing is flawless. It is an example of a film done right, an example of a director with a

Overgangen fra enevælde til konstitutionelt monarki i Danmark i perioden 1848-49, og den franske revolusjonen

3133 words - 13 pages første grundlov, dan man ikke ville bringe kongen i den situation, at han i nogle sager var afhængig af en folkevalgt forsamling.Den enkelte borgers rettigheder og frihederGrundloven af 1849 gav nogle nye rettigheder til den enkelte borger, som ellers ikke var kendt førhen.En af de som vi nyder godt af den dag i dag, er retten til at blive stillet for en dommer indenfor 24 timer, hvis man er blevet anholdt. 'Enhver der

I virkeligheten foregikk det slik: Et allmektig vesen snakket universet virkelig, formet jorden og fylte den med liv og perfekte, udødelige mennesker.

1179 words - 5 pages ; enklere tall (veldig små/store tall)Formelbasert løsningKapittel 2 - Atom og grunnstofferScanning tunneling microscopy (STM) kan ta bilder av, eller flytte atomer.Virker: bevege elektrode over en overflate og måle "tunneling current" (elektrisk strøm som beveger seg mellom overflate og elektrode). Meget følsom for avstand, justerer slik at avstanden, mellom elektrode og overflate, er lik under hele bevegelsen

De invloed van veiligheid op de persvrijheid in de VSA

4908 words - 20 pages wordt er elk jaar onderzoek gedaan naar de publieke opinie over dit artikel van de grondwet. De bereidheid om restricties op hun grondwettelijke rechten en vrijheden te tolereren in oorlogstijd wordt hier onder andere in gemeten. Het resultaat van deze enquêtes suggereert dat veel Amerikanen deze fundamentele rechten als mogelijke obstakels zien in de oorlog tegen het terrorisme.In het eerste jaar na de aanslagen was de Amerikaanse burger

Análisis Crítico de Noticia de Tala de Árboles

833 words - 4 pages Análisis Crítico de Noticia Según la noticia sobre la tala de árboles en el Municipio de Ponce, específicamente en el Centro Comercial Plaza del Caribe, el Municipio al ser uno Autónomo tiene la Delegación de Competencias por lo cual en este caso los permisos son otorgados por el mismo Municipio en este caso por una persona especializada y autorizada por el DRNA para otorgar el mismo. De acuerdo a los informes que se desprenden de la

Análisis de La Ley de Herodes de Jorge Ibargüengoitia

1450 words - 6 pages La Ley de Herodes, de Jorge IbargüengoitiaAnálisis de la antologíaJorge Ibargüengoitia nació en la ciudad de Guanajuato, México el 22 de enero de 1928 y murió en Madrid, España, el 27 de noviembre de 1983. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y fue becario del Centro Mexicano de Escritores y de las fundaciones

Nigeria in de ban van de olie

6183 words - 25 pages .2.1.6. Product Diversificatie Index of PDIDe 'Product Diversificatie Index' of kortweg PDI is in principe niet meer dan een optelsommetje resulterend uit de gevonden afwijkingen van tabel B/2. De PDI kan op volgende manieren berekend worden:PDI = 100 - som van de positieve afwijkingenPDI = 100 + som van de negatieve afwijkingenHoe kleiner de diversificatie-index, des te meer 'specialisatie' er optreedt voor de desbetreffende productafdeling t.o.v. de

Informe final Cartas de Pedro de Valdivia

2096 words - 9 pages La carta de Pedro de Valdivia a Hernando Pizarro es una descripción, posterior a sutil reproche que le hace por no haberle escrito desde hace ya un año y medio, de cómo fue enviado a conquistar nuevas tierras en nombre de la corona, tiene un poco de egocentrismo, puesto que en casi toda las carta, describe aspectos propios, del cómo, por qué y bajo qué circunstancias fue designado con la misión de conquistar y colonizar las tierras que Almagro

ESTRATEGIA DE NEGOCIO GLOBAL DE CEMEX

622 words - 2 pages UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGOFACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURAMAESTRÍA EN ADMINISTRACION DE LA CONTRUCCIONADMINISTRACION ESTRATEGICAESTRATEGIA DE NEGOCIO DE CEMEX EN EL EFOQUE HACIA EL MERCADO GLOBAL.MAESTRANTE: ARQ. CARLOS A. PEGUEROCiudad UniversitariaDistrito Nacional, República DominicanaESTRATEGIA DE NEGOCIO DE CEMEX EN EL ENFOQUE HACIA EL MERCADO GLOBALLa estrategia de negocio de la empresa CEMEX est&aacute

Cartas de Batalla de Hernando Valencia Villa

1159 words - 5 pages Hernando Valencia Villa es un jurista Colombiano graduado como Doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Yale. Allí comenzó con un largo camino en su carrera profesional obteniendo títulos como experto en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los Conflictos Armados, también obtuvo el título de experto en Justicia Penal Internacional y Justicia Transicional. A nivel nacional fue fundador y miembro de la Asamblea de la

Similar Essays

Denne Opgave Er Om Leif Panduros Debut Av Min Guldtand! En Analyse Og Lidt Biografi. Jeg Fik 10 For Den

3303 words - 13 pages samfund der nærmest står stille og alle ting er som de altid har været. Der sker ingen forandring, der flytter ikke nogen ind, der er heller ingen der forlader byen. Tidsmæssigt strækker novellen sig over en sommer. I AV MIN GULDTAND forekommer der en splittelse mellem galskab og normalitet, samtidig viser Panduro, at den form for galskab har en ufarlig karakter. Han hentyder til, at vi alle har en anden side af os

Den Amerikanske Sitcom Og Dens Historie

4692 words - 19 pages folkeeje, som helt fra starten har domineret top 10 lister over ugens seertal. Inden for underholdningsgenren er den amerikanske sitcom med andre ord den mest levedygtige og populære genre i tv’s historie.1Denne opgave har til formål at redegøre for den historiske udvikling af den amerikanske sitcom. På grund af opgavens begrænsede omfang vil den overvejende være deskriptiv af natur, og mit fokus vil være

Opgave Om 1970érne Og Alle De Oprør Der Var. Oprørstiden 1970

3188 words - 13 pages fattige og de sorte, f.eks. ved at dele skoler, offentlige transportmidler, parker, butikker og caféer op i afdelinger for hvide og afdelinger for farvede.Den eneste som reelt har nogen rettigheder, som selv kan bestemme over deres liv, er den ældre, lærde, rige, hvide mand i vesten.Oprøret mod kapitalismen og det samfund den medførerDet identitetsløse menneskeOprørerne mente at det moderne menneske blot

Welke Milieuproblemen Waren Er Voor De Industriële Revolutie?

612 words - 3 pages Welke milieuproblemen waren er voor de Industriële Revolutie? Doordat er steeds meer vraag was naar huizen, schepen, meubels, koetsen en karren werden er ook steeds meer bossen gekapt. De drukte in de steeds groter wordende steden zorgden voor een milieu probleem. Mensen woonde te dicht op elkaar. Er was ook nog geen waterleiding, riool en vuilophaaldienst. Veel mensen dachten daardoor dat het makkelijker was om het in de gracht te gooien