Den Amerikanske Sitcom Og Dens Historie

4692 words - 19 pages

IndholdsfortegnelseIndledning..………………………………………………………………………………….......2Sitcom som genreHandling, opbygning og social betydning…………………………………………………...21950’erneDe første sitcoms og etnicitet………………………………………………………………...4Father Knows Best: Hvide familier og domestic comedy…………………………………...4I love Lucy: Energi i højsædet………………………………………………………………..51960’erneThe Berverly Hillbillies: En langt fra normal familie………………………………………..6The Addams Familiy: Fantasifuldhed og monstre…………………………………………...71970’erneAll in the Familiy: Socialt og politisk indhold……………………………………………….8M*A*S*H: En sitcom, der bryder med konventionerne……………………………………..9The Mary Tyler Moore Show: Ud med den traditionelle kvinderolle………………………..101980’erneCosby Show: Tilbage til domestic comedy’s værdier………………………………………..10Roseanne: Omvæltning af kønsrollerne……………………………………………………...111990’erne og nyere tidFriends, Seinfeld, Will & Grace og Frasier: Singlekultur og karakter - og plotudvikling......11Konklusion……………………………………………………………………………….13Litteraturliste……………………………………………………………………………..15IndledningDen amerikanske sitcom har gået sin sejrsgang – ikke bare i USA, men også i resten af verden. I USA er sitcom’en med over 50 år på bagen et folkeeje, som helt fra starten har domineret top 10 lister over ugens seertal. Inden for underholdningsgenren er den amerikanske sitcom med andre ord den mest levedygtige og populære genre i tv’s historie.1Denne opgave har til formål at redegøre for den historiske udvikling af den...

Find Another Essay On Den Amerikanske sitcom Og Dens Historie

Doping Essay

5820 words - 23 pages å i løbet af den første kur, som varede 4 uger. Jeg ved ihvertfald fra min erfaring med styrketræning, at man ikke tager 8 kilo på i vægt på en måned. Så man må jo konkludere at det må have virket. Dr. Wright der er kaptajn i den amerikanske hær og hovedmanden bag den amerikanske hærs muskelforskning hos'US Army research institute and environmental medicine' m

Peter Høeg analyse af to fortællinger fra "Fortællinger om Natten"

3355 words - 13 pages homoseksuelle tilnærmelser ved at slå to tænder ud på ham og hænge ham under den kolde bruser en halv time. Ignatio reagerede ved at køre ned til skolen og gå ind på rektors kontor og kom med følgende bemærkning: 'Jeg er kommet for at gøre Dem opmærksom på , at min søns dispositioner ikke vedkommer mig.' Denne historie siger både noget om såvel Ignatio som

"Tvivlsomme erindringer" af Jytte Borberg

1823 words - 7 pages andre fortællinger ved at være så fikseret på selve udviklingen. Man kan sige, at hos Borberg er der en historie gemt i udviklingen og hos andre forfattere, ser man oftest, at der er en udvikling gemt i historien. Denne litterære forskel er værd at bemærke, da den gør "Tvivlsomme erindringer" til noget særligt i bunken af udviklingsromaner.4

De puniske krige De puniske krige er fællesbetegnelsen for de tre krige, som Rom og den fønikiske koloni Karthago udkæmpede mellem 264 og 146 f.v.t.. Roms sejr over

3631 words - 15 pages omkring de puniske krige er den græske historiker Polybius (ca. 200-118 f.v.t.) samt Livius (59 f.v.t. - 17 e.v.t.), der begge har behandlet Roms historie med stor grundighed. Da Polybius værk beklageligvis kun er bevaret for perioden 264-216 f.v.t., må jeg imidlertid nogle steder ty til de senere græske historikere Appian (ca. 150 e.v.t.) og Dio Cassius (ca. 164-235 e.v.t.). Endvidere får man af bl.a. Polybius

Materiell kultur som kilde

3167 words - 13 pages Liv i Norden i det 16.Aarhundrede. Med hans utgivelse kommer det tanker om at historien skal skrives nedenfra og ikke slik historikere tradisjonelt hadde gjort, fra seierherrenes perspektiv. Han var inspirert av Eilert Sundt og mente at historien også skulle dreie seg om dagliglivets historie. Noe som fikk prege utviklingen av studiet av den materielle kultur på 1900-tallet.19 Da unionsoppløsningen kom i 1905 var det ikke

Materiel kultur som kilde

3167 words - 13 pages Liv i Norden i det 16.Aarhundrede. Med hans utgivelse kommer det tanker om at historien skal skrives nedenfra og ikke slik historikere tradisjonelt hadde gjort, fra seierherrenes perspektiv. Han var inspirert av Eilert Sundt og mente at historien også skulle dreie seg om dagliglivets historie. Noe som fikk prege utviklingen av studiet av den materielle kultur på 1900-tallet.19 Da unionsoppløsningen kom i 1905 var det ikke

Bhagvadgita

1200 words - 5 pages REL1003 - VERDENSRELIGIONENEHØST 2014KVALIFISERINGS OPPGAVE:4. Gjør rede for Bhagvadgitas rolle i hinduismenSKREVET AV: ---06.10.2014Denne oppgaven vil gi en kort innføring om den hellige boken Bhagavadgita, og samtidig forsøke å gi et kort bilde av dens betydning i hinduismen. Først gjøres det rede for den historiske settingen og deretter handlingens innhold. Videre belyses kort temaene og

Dette er en liten greie om Fluenes herre, (lord of the Flies).

1181 words - 5 pages Finn Magnus 9B4Tittel: Fluenes HerreForfatter: William GoldingUtgitt: 1954 (1999)Forlag: GyldendalSammendragBoken handler om en gjeng gutter fra England som blir strandet på en øde øy. De fleste kjenner ikke hverandre, men det er noen som går i samme kor.Når de kommer på øya finner Ralph en konkylie og han blåser i den. Alle guttene kommer til han og han blir

Frihed eller tryghed!

835 words - 3 pages komme videre. I stedet for man går og er irriteret i et stykke tid.I de sidste par linjer af Anthony Fry's historie skriver han, "Vi må ikke glemme, at tryghedszoner er så vigtige og værdigfulde, at alle har brug for dem - ja vi kan ikke leve uden dem", det opfatter jeg som, at man skal have en eller flere man kan snakke med om ting, både når man er oppe og nede, lykkelig og trist... Hvis man ikke har den eller

Bør straffeutmålingen i Norge skjerpes og bør dødsstraff innføres?

759 words - 3 pages bevisst og gjennomtenkt plan til og utføre dens handling.Selv om det er ikke tilkjennegitt at en høyere straffeutmåling fører til en reduksjon i samfunnets kriminalitet, tror jeg ikke at med lavere og mer primitive straffer ville man ha fått en nedskjæring i forbryterske gjerninger. På den andre siden, kan man også si at vold avler vold. Vil man virkelig ha en morder ut på gaten der ”

NARRENS DRØM af Niels E.Nilsen

1092 words - 4 pages ståldøre begynder at fourolige Andreas der ikke mener at den kan erstatte hans nuværende arbejde med at besvare klager fra kunder. Direktøren syntes at han undervuderer BIG JIM og tager ham derefter med ud i hallen hvor man har placeret det nye isenkram. Alt imens direktøren fortæller om BIG JIM og dens utrolige egenskaber forsøger Andreas at finde en ulempe ved maskinen, en af disse kunne, efter Andreas ide, være den personlighed som Andreas brugte

Similar Essays

Radioens Historiske Udvikling Essay

4479 words - 18 pages rolle kan diskuteres, men sættes radiomediet ind i en historisk kontekst, bliver det tydeligt, at radioen i tidens løb har haft stor indflydelse på, hvordan samfundet har formet sig og er indrettet i dag.Denne opgave vil redegøre for hovedtrækkene i radioens historie fra de første forsøg, over dens etablering som massemedie, til den videre udvikling til omkring midten af det 20. århundrede. Opgaven

Tematisk Og Stilistisk Analyse Af Filmen "Fight Club"

4051 words - 16 pages øshed forsvinder. Klubben organiseres og Project Mayhem opstår, hvor klubbens medlemmer udfører terrorisme mod store selskaber. Projektet kulminerer til sidst i en bombning af alle kreditforeningernes bygninger.Fight Club af David Fincher, blev i 1999 rost af kritikere og anmeldere for dens modige og sofistikerede kritik af det amerikanske, kapitalistiske forbrugersamfund. Filmen er en blockbuster, der behandler dette emne i en ikke

Militærcup Essay

537 words - 3 pages ), Venezuela(Perez – Jimenez), Peru(Odria) og mange flere. Den åbenlyse amerikanske intervention i Latinamerika, den diktatoriske styre, den voksende sociale ulighed samt masse fattigdommen og plyndring af statskassen indikerede på at guerilla oprørne samt generalstrejker der forekom væltede diktaturerne der var støttet af USA som kulminerede med sejren af den Cubanske revolution. Natianalistiske præsidenter i Brasilien(1962 – 1964), Bolivia(1968 – 1974

Analyse Af Ole Bornedals 'charlot & Charlotte', 1. Afsnit

1972 words - 8 pages ;llingens overfladestruktur er tydeligvis en sampling og reference til Ridley Scotts Thelma & Louise (1992), som ligeledes handler om to undertrykte kvinder, som gør op med deres fortid og sammen rejser af sted i bil. Genremæssig ligger den altså meget op af de typisk amerikanske roadmovies, hvor der typisk er tale om et utilpasset individ, som har en konflikt med (samfundets) normer, etik, moral og værdier. Vi har set det i