Den Store Gevindst. En Personlig Fortolkning Af Trivialnovellen

850 words - 3 pages

Triviallitteraturen er skrevet til det brede publikum. Men ikke til alle. De der interesserer sig for den dybere mening med teksten og dens budskab finder ingen tilfredsstillelse i triviallitteraturen. Triviallitteratur har sin største udbredelseskilde i ugeblade og romanblade. Faktisk er det svært at opdrive triviallitteratur andre steder end her. Dermed bliver triviallitteratur læst af de, der køber disse blade. Heri regnes fortrinsvis middelaldrende kvinder, som er nået til det punkt i deres liv, hvor de ikke længere synes de er unge. Med til gruppen af Triviallitteraturlæsere hører også unge piger, der drømmer om rigdom, berømmelse og prinsen på den hvide hest. J.F. Jensen har skrevet sit syn og sin fortolkning af triviallitteratur, og derigennem vil jeg nu give min fortolkning af trivialnovellen, Den store gevinst.Ref.: Trivialnovellen er en romantisk fortælling om Karla der arbejder på en fabrik. Hun drømmer om den store lykke, som hun vil finde ved at vinde i en lodtrækning. En dag da hun kommer hjem fra arbejde møder hun en af sine naboer som hun ikke har snakket med før. Han hedder Morten og han har lige vundet i det samme spil som Karla spiller i. Han inviterer Karla ud at spise så han har en at dele sin glæde med. Da Karla kommer hjem opdager hun at hun har vundet den helt store gevinst, men hun fortæller ikke Morten om det. Nogle dage senere fortæller Morten Karla, at han havde set forkert på trækningslisten, og at han alligevel ikke havde vundet. Morten insinuerer at han ønsker en at dele sit liv med, og Karla tager imod udfordringen. Karla og Morten har nu fundet lykken sammen. Karla fortæller ikke Morten at hun har vundet, da det i deres forhold ikke betyder så meget som den lykke de nu har sammen.Overskriften Den store gevinst fører hen til Karlas løsning på problemerne. Ifølge J.F. Jensen er det hovedpersonen går og drømmer ikke den rigtige løsning på problemerne. Blot en udskydelse eller et lille pusterum. Denne løsning kalder J.F. Jensen den umiddelbare løsning, som ikke kan bruges på lang sigt. Dette karakteristiske træk ved triviallitteratur er ifølge J.F. Jensen aldrig den ægte lykke. Man finder ikke lykken i det man drømmer om. Således heller ikke i Den store gevinst. Det Karla går og drømmer om er penge. Men da hun i stedet finder Morten betyder penge ingenting. Altså var det at komme fra fattigdom til rigdom ikke lykken. Det indskydes også at det ikke er personerne der er noget galt med i novellerne, men deres forudsætninger for at blive lykkelige. Det er altså ikke Karla der ændrer sig, men derimod hendes omgivelser, som ændres...

Find Another Essay On Den store gevindst. En personlig fortolkning af trivialnovellen

Arbejdspsykoligi Essay

4508 words - 18 pages . Mine foreslag til interventionen i organisationen er dels baseret på personlig erfaring indenfor området (i kraft af div. oberservationer, samtaler med min kusine, enkelte samtaler med pårørende til ældre demente, div. litteratur omhandlende erfaringer fra andre plejehjem, m.v.), dels på de tekster og teorier som pensum ligger op til. Først vil jeg starte med en relativ omfattende opsummering af den f

Arbejdspsykoligi. Referer også til personlig erfaring

4508 words - 18 pages . Mine foreslag til interventionen i organisationen er dels baseret på personlig erfaring indenfor området (i kraft af div. oberservationer, samtaler med min kusine, enkelte samtaler med pårørende til ældre demente, div. litteratur omhandlende erfaringer fra andre plejehjem, m.v.), dels på de tekster og teorier som pensum ligger op til. Først vil jeg starte med en relativ omfattende opsummering af den f

Kommunalt samarbejde - formalisering eller kommunikation

672 words - 3 pages leverandørerne ønsker at yde de ønskede ydelser og der er et utvungen samarbejde om løsning af de problemer, der måtte opstå. Alle kommunerne er villige til at investere tid og kræfter i forhand-linger med indsamlerne og i en løsning af en eventuel konflikt.Mens alle kommuner har en ens høj grad af kommunikation med deres affaldsindsamlere er det muligt for kommunerne at øge den

Analyse af "En Skidt Knægt" af forfatteren Bent Vinn Nielsen

2852 words - 11 pages fra kun Bjarnes synsvinkel, hvilket gør fortælleren upålidelig siden vi slet ikke har nogen andre personers fortolkning af situationerne. Annette var ikke lige husmortypen. Den mad vi spiste til daglig, var i grunden noget hundeæde. (s178) (Annettes mad kunne være ret god, men vi får kun Bjarnes holdning til maden.) Derudover er disse minder indtalt på et bånd, og det kan derfor være ret

Kromatografi af aminosyrer

829 words - 3 pages øsning med blanding af forskellige aminosyrer, løbevæske som er lavet af: Butanol, iseddike og vand blandet i forholdet 4: 5: 1 i en skilletragt. Den øverste fase bruges som løbevæske. Fremkaldervæske: 0,1 % ninhydrin i butanol.FremgangsmådeVi tog kromatografi papiret med en pincet (da man skal undgå at røre det med fingrene, eftersom sved indeholder aminosyrer) og lagde det p&aring

Martha Christensen

2561 words - 10 pages ødt 1926) om sig selv i et interview. I en andenavissamtale ytrer hun: 'Jeg er tit så usikker, en sag har jo fleresider.'(2) Journalisten tilføjer om den interviewede, at 'hun sigeralting meget stille - og med meget lange pauser.'(3)Martha Christensen er virkelig et beskedent, selvudslettendemenneske, der ikke har det godt med at komme frem i rampelyset. Hun eraf en stille eksistens, som de fleste af de mennesker hun skildrer isine

Manhattan Project

2321 words - 9 pages kugleformet klump af hhv. U-235 og Pu-239 med og uden tamper er: Uden Tamper Med TamperU-235 56 kg 11 kgPu-239 15 kg 5 kgEt af de store problemer ved fremstillingen af de tidlige fissionsbomber, var at undgå at den kritiske masse af det fissile stof begyndte en kædereaktion før bombens detonation, en såkaldt pre-detonation. Løsningen på problemet udmundede i to

Overgangen fra enevælde til konstitutionelt monarki i Danmark i perioden 1848-49, og den franske revolusjonen

3133 words - 13 pages i 1830 i Frankrig, havde været den store Julirevolution. Magthaverne i Frankrig slog denne opstand ned med hård hånd. Denne nedkæmpning af opstanden i 1830 lagde midlertidigt ikke låg på den stadigt stigende utilfredshed med Frankrigs enevældige konge Ludvig Filip. I 1848 startede en ny opstand i Frankrig, og som derefter skyllede ud over Europa.Den franske revolution 1848Om morgenen d. 22. Februar 1848

1848 Den Franske Revolution

3125 words - 13 pages det nævnes at der i 1830 i Frankrig, havde været den store Julirevolution. Magthaverne i Frankrig slog denne opstand ned med hård hånd. Denne nedkæmpning af opstanden i 1830 lagde midlertidigt ikke låg på den stadigt stigende utilfredshed med Frankrigs enevældige konge Ludvig Filip. I 1848 startede en ny opstand i Frankrig, og som derefter skyllede ud over Europa.Den franske revolution 1848Om

Radioens Historiske Udvikling

4479 words - 18 pages karakter. Radiolandskabet var i dette land kendetegnet ved en overordnet regulerende magt (FCC), hvorunder en række store netværker, som NBC, CBS, MBS og ABC blev dannet (i den angivne rækkefølge) og hver især drev adskillige stationer fordelt ud over hele landet. Dannelsen af netværker var nødvendig for at muliggøre kommunikation til hele nationen på én gang. Dette indebar, at der ikke

Analyse af Ole Bornedals 'Charlot & Charlotte', 1. afsnit

1972 words - 8 pages resten af afsnittet får vi en uddybning af deres forskellige personligheder, men allerede i første scene ser vi, hvordan de to står i kontrast til hinanden. På den ene side har vi Charlot, som er den mørke (mørkhåret), åbne, initiativtagende, dominerende, ikke-følsomme – ja, næsten maskuline figur (hun siger endda i en scene til Weido Kaj, at hun har ”et lille vedhæng

Similar Essays

"Dem" Og "Os" Grundloven Og Vedligeholdelse Af 'dem' Og 'os' Ift. Etniske Minoriteter. En Teoretisk Diskussion

3531 words - 14 pages identitet i forhold til kategorisering, kultur og etnicitet. Yderligere vil jeg på baggrund af Ole Hyltofts kronik, som blev trykt i nyhedsavisen Politiken, se på den rolle, som medier generelt har i forhold til diskursen omhandlende etniske minoriteter. Jeg har bevidst valgt at tage en del aspekter med i denne opgave istedet for et lille udvalg. Dette er besluttet på baggrund af, at der er så mange faktorer, som har indvirken

'herman' By Lars Saabye Christensen Essay

1906 words - 8 pages å.Dette har den bivirkning at andre mennesker anser ham for værende en krukket flødebolle med po¬made i håret. s. 69Gennem bogen får Herman også luftet sine barnlige overvejelser om mange ting her er nogle ek¬sempler (noget af fortolkningen er fortolkning af personers handlinger)Døden: Herman er ikke bange for den, måske fordi han ikke endnu er kommet til et udviklingstrinhvor dette for alvor

Denne Stil Omhandler Dinosaurer. Her I Blandt Plesiosaurere, Sauropoder Og Tyrannosaurus Rex

944 words - 4 pages af forskellige flyveøgler. De mindste er som spurve, mens de største er som små flyvemaskiner. Pteranodon ( billedet til venstre) levede kun i kridttiden.Den havde lange vinger af hud ligesom flagermus har det i dag, og var en elegant flyver.Den bedst kendte af alle flyveøgler er også den store Pteranodon, hvis navn betyder noget i retning af Vinger uden Tænder. Så vidt man ved, har Pteranodon levet

Arbejdspsykoligi Essay

4508 words - 18 pages . Mine foreslag til interventionen i organisationen er dels baseret på personlig erfaring indenfor området (i kraft af div. oberservationer, samtaler med min kusine, enkelte samtaler med pårørende til ældre demente, div. litteratur omhandlende erfaringer fra andre plejehjem, m.v.), dels på de tekster og teorier som pensum ligger op til. Først vil jeg starte med en relativ omfattende opsummering af den f