Despre Prietenie Essay

573 words - 2 pages

Despre prietenie se scrie încă din antichitate, se stabilesc virtuţi ale adevăratului prieten şi se dezbate natura relaţiilor. Este o problemă complexă, independentă de timp şi spaţiu, în teorie, căci cu toate acestea conceptul de prietenie are aplicări diferite, funcţie de structura interioară a fiecăruia şi de timp şi de spaţiu.Se pare că o dată cu progresul economic relaţiile interumane suferă modificări, iar prietenul se rezumă la un simplu amic, cu care întreţii o conversaţie, relaţie lipsită de orice angajamente şi implicari emoţionale. O fostă colegă, acum studiind în Statele Unite, îmi spunea că cei de acolo nu se implică de fel într-o relaţie de prietenie şi-mi dădea un exemplu concret. O colegă de cameră, cu care petreci mai tot timpul şi care într-o zi îţi mărturiseşte că are gânduri sinucigaşe nu trebuie să o ajuţi vorbind cu ea, chiar dacă îţi îndreaptă atenţia spre tine în mod special, ci o ajuţi raportând totul unei persoane superioare, de obicei consilierului facultăţii. Dacă ai o problemă o rezolvi singur. Se pare, deci, că în ţările mai dezvoltate prieteni adevăraţi sunt caracterizaţi prin absenţă, iar omul dominat de frustrări îşi îndreaptă adesea atenţia spre psiholog, singurul căruia i se confesează.Ţările mai puţin dezvoltate, în special cele de origine latină se găsesc într-o altă situaţie. E recunoscut faptul că latinii sunt mai înclinaţi spre petreceri şi relaţii cordiale. Şi în condiţiile de faţă prietenul este cel de care te simţi ataşat emoţional, o persoană spre care te poţi îndrepta mereu să-I împărtăşeşti şi cele bune şi cele rele, o persoană pe care o tratezi şi de care eşti tratat cu sinceritate.Adesea ne lovim de un stereotip, mai mult al vorbirii decât al gândirii:...

Find Another Essay On DESPRE PRIETENIE

Sub-plots in Hamlet Essay

1118 words - 4 pages Sub-plots in Hamlet   There are many things that critics say make Hamlet a "Great Work," one of which is the way that Shakespeare masterfully incorporates so many sub-plots into the story, and ties them all into the main plot of Hamlet’s revenge of his father’s murder. By the end of Act I, not only is the main plot identified, but many other sub-plots are introduced. Among the sub-plots are trust in the Ghost of King Hamlet, Fortinbras, and

Hamlet as Victim and Hero Essay

1301 words - 5 pages Hamlet as Victim and Hero      Hamlet, Prince of Denmark, a Shakespearean tragedy, tells the story of Prince Hamlet, who gained the knowledge of a terrible incident that his kingdom had suffered. Claudius, the king of Denmark and Hamlet's uncle, had killed his own brother, the king, who was also the father of Hamlet, and married his brother's widow. Hamlet suffered these traumas to a severe degree, and his only relief was to defeat his

Essay on Light and Dark in Antigone

1188 words - 5 pages Use of Light and Dark in Antigone   The "Golden Age" of Greece is noted for its many contributions to the creative world, especially in its development of the play. These performances strived to emphasize Greek morals, and were produced principally for this purpose. Antigone, by Sophocles, is typical. The moral focused on in Antigone is the conflict between physis (nature) and nomos (law), with physis ultimately presiding over nomos

charant Creon as the Main Character of Antigone

1231 words - 5 pages Creon as the Main Character of Antigone   Throughout the Greek play Antigone by Sophocles, there exists a dispute as to who should receive the designation of main character. Antigone, the daughter of the cursed King Oedipus, as well as Creon, stately king of Thebes, both appear as the key figures in this historic play. I believe that Creon, king of Thebes, should be considered the main character in this work of Greek theater. Three

Free Macbeth Essays: Sleep and Sleeplessness

525 words - 2 pages The Sleep and Sleeplessness Motif in Macbeth We have consciences that function to tell us the difference between right and wrong. If we have clear consciences, we usually possess the ability to sleep. But when our consciences are full of guilt, we experience a state of sleeplessness. In Macbeth, Shakespeare uses the sleep and sleeplessness motif to represent Macbeth's and Lady Macbeth's consciences and the effect Macbeth's conscience has on

Life Outside of Life in Hawthorne’s Wakefield

898 words - 4 pages Life Outside of Life in Hawthorne’s Wakefield   Efficacy lies at the heart of human desires for immortality. Characters throughout literature and art are depicted as wanting to step aside and see what their world would be like without their individual contributions. The literary classic A Christmas Carol and the more recent, but ageless, film It’s Wonderful Life both use outside influences (three ghosts and Clarence the Angel

Essay on Identity in Song of Solomon

2172 words - 9 pages Searching for Identity in Song of Solomon         Abstract: Whether Africans really fly or just escape a monumental burden, perhaps only through death, is a decision Toni Morrison has apparently left to her readers. Never the less, no matter what you believe, within Song of Solomon, the suggestion is, that in order to "fly" you must go back to the beginning, back to your roots. You must learn the "art" from the old messages.   O

The Character of Oedipus in Oedipus and The Infernal Machine

904 words - 4 pages The Character of Oedipus in Oedipus and The Infernal Machine    The stories of Oedipus, as told through Seneca's Oedipus and Cocteau's The Infernal Machine, contain both similarites and differences. Both authors portray the character of Oedipus as being obstinate, ignorant, and inquisitive. Yet Seneca and Cocteau differ on their interpretation of the motives that propelled these characteristics of Oedipus. Seneca portrays Oedipus as a

Okonkwo's Tragic Flaws in Chinua Achebe's Things Fall Apart

3121 words - 12 pages        An increasing amount of contemporary literature traces its origins back to the early works of Greece. For ages, humans have fascinated themselves with the impossible notion of perfection. Unrealistic expectations placed on those who were thought to be the noblest or most honorable individuals have repeatedly led to disappointment and frustration, either on the part of those particular individuals or those they influence. Classic

Sophocles' Antigone - Antigone Must Challenge Creon

889 words - 4 pages Antigone Must Challenge Creon in Antigone   In his "Funeral Oration" Pericles, Athens's leader in their war with other city-states, rallies the patriotism of his people by reminding them of the things they value. He encourages a sense of duty to Athens even to the point of self-sacrifice. He glorifies the free and democratic Athenian way of life and extravagantly praises those willing to die for it. In Antigone, Creon, Thebes's leader in

The Role of Women in Homer’s Iliad

796 words - 3 pages The Role of Women in Homer’s Iliad Homer’s Iliad is undoubtedly focused on its male characters: Achilles, primarily, but also Hector and Agamemnon. Nevertheless, it seems that the most crucial characters in the epic are female. Homer uses the characters of Thetis, Andromache, and Helen as a basis for comparison to the male characters. Homer wants his audience to see and understand the folly of his male characters in choosing war over peace

Similar Essays

The Importance Of Life Essay

10136 words - 41 pages cumperi ce doreşti! Ţin minte că o dată eram în mare lipsă de bani şi-mi venise o poftă grozavă să mănânc plăcintă cu carne de la simigeria din colţul străzii. O porţie costa 4 lei, iar eu nu aveam decât 3, şi ca să-i cer grecului o juma' de porţie parcă îmi era ruşine. Aveam de făcut o lucrare despre Romeo şi Julieta, tragedia lui Shakespeare, la profesorul Mihail Dragomirescu. Citeam versuri inaripate, în care se proslăvea dragostea, iar cu

Presa Romaneasca (The Romanian Press) Essay

7125 words - 29 pages despre institutionalizarea unui act de comunicare , atunci cand exista un subsistem socio-profesional, caracterizat printr-un cadru economic stabil, un sistem de proceduri acceptate, cadru legislativ si viata asociativa" (L.Rosca, 2000, p.67). Institutionalizarea presei, care a inceput la sfarsitul secolului trecut a ajuns, in cadrele capitalismului romanesc din prima jumatate a secolului XX, la o forma de functionare, in liniile ei generale, de timp

Maradona Essay

3176 words - 13 pages cu probleme legate de nașterea unui fiu nelegitim și a fost suspectat de legături de prietenie cu membrii Camorra. După ce a fost suspendat pe o perioadă de 15 luni pentru testare pozitivă cu cocaină[3], Maradona a părăsit Napoli în dizgrație în 1992. La momentul când a fost transferat la Sevilla (1992-1993), nu mai jucase fotbal profesionist de doi ani, astfel încât

Reality And Illusion In Shakespeare's Hamlet Reality, Appearance And Deception

896 words - 4 pages Reality and Illusion in Hamlet   Shakespeare’s play, Hamlet, begins with the appearance of a ghost, an apparition, possibly a hallucination. Thus, from the beginning, Shakespeare presents the air of uncertainty, of the unnatural, which drives the action of the play and develops in the protagonist as a struggle to clarify what only seems to be absolute and what is actually reality. Hamlet's mind, therefore, becomes the central force of the