This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Drustvena Elita I Klasne Borbe U Delu "Kuca Duhova" Izabele Aljende

953 words - 4 pages

U romanu Kuca Duhova Izabele Aljende, spisateljica verno predstavlja tenzije izmedju razlicitih drustvenih slojeva, kao sto su skoro neogranicena moc i novac gazde imanja Tres Marias, Estebana Truebe, u poredjenju sa radnicima i seljacima na tom istom imanju koji su promorani da rade kako bi prehranili svoje porodice. Tenzije su stvorene izmedju ljudi koji okruzuju predsednika, vise klase, sa onima koji se neprestano bore za opstanak sa skoro nicim sem par kriski hleba.Ogromne ekonomske razlike su direktno uslovile ono sta jedan drustveni sloj u stvari jeste i kako je prikazan u delu, i to je jedan od glavnih problema kojim se delo bavi, i koji stvara rat izmedju buntovnih radnika i seljaka i bogate i mocne vlasti. Situacija u zemlji snazno pogadja nize slojeve drusta koji zive u posebnim delovima grada, opasanim bedemima kako bogati gradjani i turisti ne bi morali da znaju za ostatak populacije koji nije toliko imucan kao oni. Klasne borbe, kao jedna od glavnih ideja u delu prikazan je kroz razlicite stavove vezujuci se uglavnom za neravnopravnost medju klasama. Iako ove razlike nisu toliko naglasene na pocetku romana, one postaju sve izrazenije i razvijaju se u jednu od nosecih tema ovog dela.Spisateljica se trudi da prikaze klasne borbe kroz svoje likove, pre svega Garsije kao predvodnike revolucionara nezadovoljnih uslovima zivota, ali i Estebana Truebe, mocnog veleposednika i uglednog coveka. Like Estebana Truebe, mozda je i glavni lik u ovom delu, koji se narocito izdvaja po svojoj nadmoci i bogatstvu koje i sam potencira. On je materijalista, arogantan, nasilan. Posvecuje ceo zivot politickoj karijeri i poslu, resen da postane bogat i mocan. Svoj uspeh duguje u velikoj meri i radnicima na svom imanju, ali ih nikada ne tretira sa postovanjem ili jednako kao pripadnike svog sloja. Sa godinama, i Esteban stari i uvidja negativne posledice njegovih sebicnih i nasilnih postupala i koliko je zaista on usamljen. Cesto je izuzetno okrutan i netolerantan prema onima koji su imali manje srece u zivotu od njega, a ne dozvoljava ni suprotstavljanje njegovim uverenjima da je on zasluzan za bolji zivot tih istih seljaka i radnika."Niko me nece razuveriti da nisam bio dobar gazda. Ko god da je video selo Tri Marije u vreme dok je bilo zapusteno i uporedi ga sa dasnjim , koje moze da posluzi kao uzor, morace se sloziti sa mnom. Zbog toga me izludjuje moja unuka kada stane da nagvazdja o klasnoj borbi, jer ako pogledamo stvarnosti u oci, ovi siroti zemljoradnici danas su u gorem polozaju nego pre pedeset godina. Bio sam im kao otac. Sjebala nas je agrarna reforma"Svoj stav i nadmocnost iskazuje samim pojavljivanjem na imanju Tri Marije, kada jasno stavlja to do znanja radnicima koji mu se bezuslovno pokoravaju."- Kako se zoves?- Pedro Garsija Mladji gospodine.-Od sada sam ja gazda ovde. Svrseno je s provodom. Sada svi treba da zasucemo rukave pa na posao....

Find Another Essay On Drustvena elita i klasne borbe u delu "Kuca duhova" Izabele Aljende

Razvoj glasova, nepravilnosti u govoru, razvoj recnika, obim akrivnog pisanog recnika, pasivni recnik, svojstva jezickog ponasanja, razvoj recenice

2381 words - 10 pages U V O DJezik pretstavlja neizostavan deo celokupnog intelektualnog zivota, te se stepen jezickog razvoja neposredno odrazava na stepen intelektualnog razvoja. Pre svega, jezik je jedini od svih simbolickih sistema ima sve tri osnovne dimenzije psihickog: emotivnu, kognitivnu i konativnu. Iz tih razloga ispitivanje jezika u proceni inteligencije ima vazno mesto, a pracenje jezickog razvica sluzi kao pouzdan pokazatelj stepena opsteg razvoja

MIGRACIJE I ODLIV MOZGOVA (migration and brain drain)

1956 words - 8 pages prirodnih, tehni~kih, pravnih i ekonomskih nauka (ali i u oblasti muzike i umetnosti), treba {to vi{e investirati i podr`avati te qude (kao politika zemqe), ali i podr`avati migracije kao izvor razvoja qudskog kapitala. Mesto borbe sa posledicama treba sara|ivati sa drugim zemqama po tom pitawu. Predla`u se mere:·pomo}i migrantima (pru`ati socijalnu i ekonomsku pomo}, ali i podstrek potencijalnim migrantima) da bi se u~inio privla~nim wihov ostanak

Razvojni trendovi i perspektive u ergonomiji

3656 words - 15 pages zdravlju, itd.4,64,2G. GRAFI?KO PRIKAZIVANJEPoslednja faza u vrednovanju odabranog proizvoda je grafi?ko prikazivanje i analiza. Na apscisi se nalazi kriterijum zadovoljstva a na ordinati kriterijum va nosti. Zavisno od toga na kom delu dijagrama su raspore?ene pojedine ta?ke dobijamo predstavu o tome u kakvom su odnosu kriterijumi vrednovani po osnovu va nosti, odnosno, zadovoljstva.* U slu?aju ta?ki koje se nalaze u I kvadrantu dati kriterijum

Rene Descartes and a discription of his dream and evil demon conjectures, method of doubt, and clear and distinct testing. Also, the bad and good of his theory (opinion)

4572 words - 18 pages . proveo je u Francuskoj. Dok je bio u Francuskoj posvetio se proučavanju filozofije i ekspermentisao u oblasti optike. 1628. godine, pošto je prodao svojinu u Francuskoj, odselio se u Holandiju, gde je proveo veći deo ostatka života. U to vreme je radio na delu "Pravila za rukovođenje umom" (Praktična i jasna pravila upravljanja duhom u istraživanju istine; De rugulus utilibus et claris ad ingenii directionen in

Charaters in Bride wars

560 words - 2 pages Vojna med nevestamaDolžina: 1h 30min / 90minLeto: 2009Država: ZDAScenarij: Greg DePaul, Casey Wilson in June Diane RaphaelRežija: Gary WinickIgrajo: Kate Hudson, Anne HathawayŽanr: komedijaZa analizo sem izbrala ameriško komedijo "Vojna med nevestama". Najprej na kratko o vsebini filma: Odvetnica Liv (Kate Hudson) in učiteljica Emma(Anne Hathaway) sta najboljši prijateljici, ki že od malih nog sanjata

Medjunarodna trgovina proizvodima intelektualne svojine (international trade in IP)

6913 words - 28 pages autorske svojine je ohrabrewe i hagrada za kreativni rad.INDUSTRIJSKA SVOJINA - {titi sve pronalaske koji nalaze primenu u industriji. Ona se mo`e podeliti u dve podgrupe:Jedna podgrupa se mo`e okarakterisati kao za{tita odre|enih znaka, u ovom slu~aju TRADEMARK, koji prave razliku izme|u proizvoda i usluga jednog proizvo|a~a i proizvoda i usluga koje nisu od tog proizvo|a~a; i indikatora geografskog porekla koje ozna~ava da proizvod poti~e iz

Operacny management - cela kniha

7238 words - 29 pages prebieha predaj finálnych výrobkov vo výrobnom podniku.ÚVODVýroba v najshirshom ponímaní znamená zhotovovanie tovarov a poskytovanie slu ieb. Slú i teda k uspokojovaniu ľudských potrieb. Pod výrobou v u shom ponímaní sa výroba rozumie len ako časť transformačného procesu, t.j. premena vstupov ( výrobných

Swords-and-Scandals

7860 words - 31 pages ѕacrifice of thoѕe martyrѕ who gave their liveѕ on blood-red ѕandѕ of Roman arenaѕ preѕerveѕ for uѕ an eternal Truth. The faith born then iѕ ѕtill available" (DeMille 1959.325). In the darkeѕt moment of the Depreѕѕion, Paramount advertiѕed the film with the meѕѕage: "Like a ѕhining light! In an America darkened by ѕhattered dream

When the Bubble Burst

1539 words - 6 pages By the time I arrived state side from my second tour in the Middle East the housing bubble had already burst. I noticed a drastic change in the way that many of my friends and family were living. Several of my friends that worked in real estate had sold their boats and seconds houses. My own stock portfolio had lost a third of its value. My sister and her husband had defaulted on their home mortgage leaving them scrambling for a place to live. I

phase diagram

4456 words - 18 pages Introduction: Chemical equilibrium is a crucial topic in Chemistry. To represent and model equilibrium, the thermodynamic concept of Free energy is usually used. For a multi-component system the Gibbs free energy is a function of Pressure, Temperature and quantity (mass, moles) of each component. If one of these parameters is changed, a state change to a more energetically favorable state will occur. This state has the lowest free energy

Revolutionary Work of Art

1890 words - 8 pages , but rather elevated. Replicating an art substitutes a mass existence for a distinctive existence, hence, the reproduction of art, once permitted, brings art closer to the masses (Benjamin 1054). As time gradually changes from its traditional past, to the present “renewal of humanity” (1054), so does the perception of the masses and its movement. I would argue that the development of technological reproduction and capitalism have led to the loss

Similar Essays

Revolucionari I Klasne Borbe U Delu "Kuca Duhova" Izabele Aljende

877 words - 4 pages U knjizi “Kuca duhova” predstavnici siromasnog drustvenog sloja su porodica Garsija, Migel, Amanda, Transito Soto, kao i sluge u kucama del Valje i Trueba. Medjutim nemaju svi ulogu istog znacaja u klasnim borbama. Najistaknutiji borci za slobodu su Pedro Garsija Treci i Migel. Njima se pridruzuje i Hajme, i pored toga sto je on sin Estebana Trueba, jednog od najbogatijih ljudi u zemlji. Na nekoliko primera moze se videti kako

"Kora" By A Serbian Writer Vasko Popa

1715 words - 7 pages ostavlja u trku na coveka posmatraca, odnosno "stvaralacka imaginacija koja vrsi montazu vidjenog i od toga pravi moderno pesnicko izricanje istine".Nakon prve pesnicke knjige Kora (1953), Popa je objavio sledece zbirke pesama: Nepocin-polje (1956), Sporedno nebo (1968), Uspravna zemlja (1972), Kuca nasred druma (1975), Zivo meso (1975), Vucja so (1975) i Rez (1981). Priredio je i antologije: Od zlata jabuka (1958), Urnebesnik (1960; narodni

Lllll Essay

1716 words - 7 pages ,posrednici i prodavci da bi medjusobno trgovali u skladu sa pravilima berze 76. Aukcija je nacin prodaje javnim nadmetanjem 77. Za pojavu i nastanak razmjene bile su neophodne tri pretpostavke: drustvena raspodjela rada, mogucnost stvaranja viska proizvoda, nastanak,razvoj i utvrdjivanje privatne svojine. 78. Osnovne funkcije novca su: mjera vrijednosti,sredstvo razmjene,sredstvo tezauracije-cuvanja vrijednosti-novac kao blago,sredstvo placanja i

Programming In Real Time Essay

8511 words - 34 pages krug, koji ima kao dodatni parametar poluprečnik. Atributi su primitivnih tipova, za klasne tipove iskazujemo asocijaciju na nivou dijagrama koji ima konstruktor, jos dohvatanja poluprečnika pored nasledjenog uzimanja centra i neapstraktno računanje površine obima. Činjenica da krug nasleđuje figuru označava se sa strelicom okrenutom ka nadklasi sa praznim trouglom kao vrh te strelice. Jer u stvari,ako gledamo