En Jämförelse Mellan Fröken Julie Och Therèse Raquin

1156 words - 5 pages

Svenska96-04-21En jämförelse mellan Fröken Julie och Therèse Raquin- Jean och Laurent två opportunisterStrindbergs drama Fröken Julie och Zolas Therèse Raquin är två samtida verk, från slutet av 1800 talet.De skildrar båda, på ett modernt sätt, en relation mellan en man och en kvinna.Det är Jean och Laurent som är dessa två män - vilka är de, vad vill de, vad har de gemensamt?Handlingsmässigt är de två verken väldigt snarlika, men formmässigt högst heterogena. Fröken Julie är avsedd för teatern och håller sig inom gränserna för tidens, rummets och handlingens enheter, med direkt anföring etc.Therèse Raquin är däremot en roman, med kapitellånga allvetande beskrivningar om vad som försiggår i de olika personernas psyken.Bortsett från dessa olika sätt att berätta historien, finner jag handlingen kongenial.Jean och Laurent är två män som inte är allt för socialt välställda, men inte misströstar de för det, nej tvärt om, de ser sina liv som vore de utmärkta tillfällen att vinna pengar, prestige och kvinnor,De är båda väldigt medvetna om sitt skarpsinne och anser sig säkerligen förmer än andra.Jean med sin lite överklassiga attityd och sätt, pratar franska och berättar stolt om sin tidigare tjänst i utlandet, han ser sig hellre som en del av familjen, än som deras betjänt. Fröken om Jean:Fröken: Var har ni lärt er att lägga orden så där? Ni måtte habesökt teatrarna mycket?Jean Även det! Jag har besökt många ställen, jag!De är också medvetna om sin överlägsenhet, i egenhet av att vara man. Laurent om Therèse:'Där har jag en liten kvinna, som blir min älskarinna när jag vill'Laurent ser Therèse, sin väns hustru, som en självklarhet och är helt övertygad om att hon blir hans med en fingervisning.Jean som är Fröken Julies betjänt lyckas till den grad styra henne, att hon ovärdigt ber om hans, sin betjänts, kärlek och blir nekad.Nej, det finns ingen tvekan om vem det är som för befälet här inte.Dessa båda män har visioner om vad de vill göra med sina liv, men saknar fortfarande distinkta planer. Deras ambitioner skiljer sig även:Jean är en riktig streber, har en destination, ett bestämt mål; han tänker starta och driva hotel nere i Italien, för att kanske senare flytta till Rumänien, där man kan köpa sig en grevetitel. Han är väldigt inställd, på att själv bli en av dem som han slavar åt, för att hans ättlingar omsider...

Find Another Essay On En jämförelse mellan Fröken Julie och Therèse Raquin

ww1 ww2 Essay

2866 words - 11 pages . Det började uppkomma nya yrken som ville ha en större maktfaktor i samhället såsom advokater bankirer handels män som fortfarande fick stå i skymundan i 3e ståndet. I England under 1600-talet uppstod en orolig period utav konflikter mellan kung och parlament, parlamentet tog här över makten 1688 och England blev en ledande handelsnation. Under upplysningen framkom många filosofer under tiden

Japan Essay

3971 words - 16 pages InnehållsförteckningInnehållsförteckning 2Inledning 3Sammanfattning 4Allmänt 5Japans industriella 6strukturFaktorer som bidragit 11till Japans framgångarJämförelse mellan 14Sverige och JapanKällförteckning 18Bilaga 19InledningSverige är nu i en djup lågkonjunktur, med massor av 'sparpaket'. Därför tyckte jag att det skulle vara intressant att titta på just en av v

Hinduismen

4048 words - 16 pages diskussions grupper som leddes av en guru.De diskuterade idéer om universums natur och varför människorna har skapats.Trossatserna som kom ut av dessa diskusioner om Brahman, det högsta Varandet, och atman, den mänskliga själen, nedtecknades i upanishaderna mellan 700 och 300 f.Kr.Det finns över 200 sådana texter.De kortaste består av bara arton verser om två eller fyra rader.Mahabharata och

Alfred Nobel

2760 words - 11 pages Alfred Nobel föddes i Stockholm 21 oktober år 1833 och dog i San Remo 10 december 1896. Han efterlämnade en förmögenhet samt ett testamente, som gjorde hans namn världsberömt. Släkten Nobel, ursprungligen Nobelius, kommer från östra Nöbbelöv i Kristianstad län och är känd sedan 1600-talet.Immanuel Nobel, född 1801 och dog 1872, var uppfinnare och industriman. Han

personal

650 words - 3 pages . Personalekonomi i praktiken har handlat mycket om personalekonomisk redovisning. Syftet med personalekonomisk redovisning är att synliggöra samband mellan de anställdas beteende och det ekonomiska utfallet eftersom dessa inte syns i den traditionella redovisningen. 1.1 Rekrytering Personalen är vår viktigaste resurs - ett anställningsbeslut är alltså en mycket stor investering. Syftet med rekryteringar är att finna bästa individ d v s den som

Swedish Kings (Swedish Language)

3463 words - 14 pages förvalta sitt hertigdöme. Han arbetade energiskt för att utveckla näringslivet inom sin del av riket och skaffade sig största möjliga kontroll över förvaltningsapparaten. Relationerna till brodern, Johan III, var i början goda, men den självständiga politik han förde och den starka furstemakt han upprättade i sitt hertigdöme skapade motsättningar. En brytning mellan kungen

the camera av Joel Backlund Det låg några bilder på

820 words - 3 pages då man inte kan komma tillräckligt nära motivet. Detta objektiv fungerar som en kikare. När brännvidden är större blir bildskalan större medan bildvinkeln minskar.Som normalobjektiven räknas brännvidder mellan 40 och 60 mm på småbildskameror, och 75-80 på 6x6 kameror.Zoomobjektiven är ett praktiskt objekt med variabel brännvidd. Man behöver inte hålla p

Ledarskap

1143 words - 5 pages en inriktning. Denna process går oftast snabbt men beroende på verksamhetens storlek kan det ta lång tid.Medarbetare accepterar ledaren därför att de respekterar, gillar och/eller beundrar honom/henne. Eftersom ledarskapet är en relation mellan två parter innebär det att det inte bara är ledaren som påverkar medarbetarna utan att medarbetarna också påverkar ledaren.En god

Buddhas Liv

4794 words - 19 pages av skalv och åskan dånade i himlen. På sjunde dödsdagen brände lärjungarna hans kropp och fördelade dom heliga benen mellan sig.Buddhas LäraStrax efter Buddhas upplysning begav han sig till en stor park för att hålla sin första predikan, om dom 4 sanningarna:Den första av dom ädla sanningarna talar om att allt är lidande. Buddha utryckte det så här: 'F&ouml

Modern teater

2269 words - 9 pages kring förhållandet mellan individen och samhället, men efter hans verk En folkefiende hände det något med Ibsen, ingen vet säkert vad men han började istället för att analysera förhållandet mellan individ och samhället skriva om individens situation och psykologi..Sin nya stil visar Ibsen i dramat Vildanden som av många anses vara hans största drama. Det avgörande i

Villospår av Henning Mankell

1036 words - 4 pages . Fadern förtäljer också att han vill att Wallander ska följa med honom på en resatill Italien till hösten, någotsom Wallander far pratat om så länge Wallander kan minnas. Wallander bestämmer sig föratt följa med, och hoppas attresan kan hjälpa till att bryta isen mellan dem.Wallander är en överarbetad och stressad man som inte får tiden att räcka till. Han

Similar Essays

Analys Av Den Allvarsamma Leken Essay

1192 words - 5 pages handlar om kärleken mellan huvudpersonerna Arvid och Lydia, som sedan skiljs åt. Efter tio år återförenas paret av en slump och deras kärlek blommar upp igen, men personerna har förändrats. Deras liv är inte desamma längre och detta påverkar dem känslor som Arvid och Lydia känner för varandra. I slutändan visar det sig att den kärlek som de hade inte är vad de en gång trodde att den var. Avhandling Boken manifesterar illusionen om kärlek genom

Tanzania Essay

1407 words - 6 pages , omfattar då landet tre olika klimat. I nära höjd med havsytan eller vid sjörna och kusten är det ett tropiskt klimat med hetta och fuktighet som dominerar. Längre in i landet finns ett platålanskap som utgör en stor del av landets yta. Här återfinns Tanzanias savanner. I bergsområdena sjunker temperaturen ju högre upp ovanför havets yta man kommer. I jämförelse med landets genomsnittliga temperatur som ligger på 20-28゚C, kan det bli riktigt kallt

Buddhismen Innehållförteckning Buddhismen         1 Innehållförteckning         1 Buddhismens Historia         1 Buddha

4488 words - 18 pages kloster. Hus där olika grupper bodde permanent. Kringvandrande munkar tillätts att under regnperioden (juni/juli till oktober/november) söka bostad och ge upp sitt vandrande liv. Eftersom en asket inte utför något arbete hade han/hon möjligheten att genom meditation på heltid sträva efter frälsning. Det bildades relationer mellan fasta bosatta Asker och lekmän genom att de förra gav undervisning och ledde kulturen och de senare skänkte mat och

Och Solen Har Sin Gång Av Ernest Hemingway, 1926

1583 words - 6 pages Och solen har sin gångErnest Hemingway, 1926Till att börja med bör nämnas att jag uppskattade boken mycket. Hemingways'isbergsteknik' tilltalar mitt sätt att läsa böcker - föröka förstå det som står mellan radernaeller i all fall skapa mig en egen bild av det.'Och solen har sin gång' är en mycket stark och känslosam bok om en grupp intellektuellaamerikaner och britter