En Stil Om De Realistiske Aspekter I Frk. Smillas Fornemmelse For Sne.

1255 words - 5 pages

Frk. Smillas fornemmelse for sne - er dette en realistisk roman?Definitionen på en realistisk roman er at dens handling er troværdig i forhold til en gængs virkelighedsopfattelse og at dens personligheder kan tænkes at være til i virkeligheden. Der forlanges derudover normalt af en realistisk roman at den ikke inkluderer okkulte eller paranormale fænomener, og den naturlige udvikling af denne definition er romaner som beskriver samtiden og måske også kritiserer den.Efter denne definition vil man ikke omgående betegne Peter Høegs "Frøken Smillas fornemmelse for sne" som en realistisk roman -- i hvert fald ikke af den klassiske slags. Godt nok handler romanen generelt om en forbrydelse, og moderne detektivromaner har en tendens til at være social-realistiske og -kritiske, men man ville lyve hvis man sagde at romanen følger denne tradition: formålet med bogen er hverken at beskrive samtiden, eller som i arbejderlitteraturen at tage samfundsproblemer op til debat. Høeg beskæftiger sig godt nok med alkoholikere, Danmarks kolonisation af Grønland og om grønlændernes liv som en etnisk minoritet i Danmark, men han er for romantisk, for optaget af at skabe nostalgiske stemninger og i det hele taget af sproget til virkeligt at skrive en klassisk realistisk roman.Jeg mener dog at værket kan betegnes som værende realistisk - hvis man definerer realismen som læsestof læseren kan forholde sig til og leve sig ind i.Smilla Qaavigaag Jaspersen er 37 år gammel, halv grønlænder, bosat i København, ugift, forsonet med hverken sin barndom, sin far eller sin tilværelse i Danmark, og så er hun hovedpersonen i romanen.Romanen er, i hvert fald ved første øjekast, en roman om en ulykke. En ung grønlandsk dreng, Esajas, falder ned fra et tag og dør. Smilla, som var ven med drengen, tror ikke på at det er et uheld, og hun begynder at grave i de mystiske omstændigheder som en uvant dog frygtløs privatdetektiv -- en private eye.Betegnelsen private eye, et jargonudtryk for private i(nvestigator) altså privatdetektiv, er typisk for den rolle og væsen Smilla har og udtrykker i romanen. Bogstavet "i" står for "investigator" altså den som undersøger hvilket jo er det Smilla bliver; men lydligheden mellem det engelske "i" og "eye" leder også ens opmærksomhed hen på det faktum at Smilla er det fysiske øje i romanen; som ser ud på verden og sanser den.Man kan også fortolke "i" som det engelske "I" - hvilket oversat betyder "jeg". Jeg'et i denne roman er jo Smilla - hovedpersonen i værket. Dette stemmer overens med det faktum at Smilla, grammatisk set, er en jeg-fortæller. Romanen er et udtryk for Smillas verden, for Smillas sprog.I og med at Smilla ikke alene er hovedpersonen men...

Find Another Essay On En stil om de realistiske aspekter i Frk. Smillas Fornemmelse for sne.

Denne opgave er om Leif Panduros debut Av min guldtand! En analyse og lidt biografi. Jeg fik 10 for den

3303 words - 13 pages ;lling om en ung fyr på 18 år, der ikke er helt normal oppe i hovedet. "Rend mig i traditionerne" bliver en stor succes for Panduro, og skaffer ham adgangsbillet til den litterære salon og en helt ny kreds af venner. Han fortsætter med at spytte guld ud på papiret, med f.eks. "De uanstændige", "Øgledage", "Høfeber" osv.AV MIN GULDTANDResumeVi befinder os i en lille dansk provinsby, sommeren st

A response journal to the play cyrano de bergerac. 10 entries for 10 questions which I don't have

3842 words - 15 pages Guiche. It is evident that she loves Christian because when she finds out that Christian will be sent off to Arras along with De Guiche she uses Cyrano as an excuse to hold back her love, Christian whom she thinks wrote the love letters. If I as Roxanne had really known that Cyrano had written those love letters, I'd rather have Cyrano stay behind rather than Christian. When you know someone has deep feelings for you, it is only natural that one

"Tvivlsomme erindringer" af Jytte Borberg

1823 words - 7 pages øret, at jeg tror pigen følte sig dårligt tilpas i sit barndomshjem. Det vil jeg nu komme nærmere ind på i en karakteristik af tekstens miljø.Allerede da den plisserede nederdel og de hvide, udskårne døre bliver nævnt, får man en fornemmelse af, at pigen er opvokset i et hjem, der tilhører overklassen. Dette indtryk bliver hurtigt bekræftet, idet der fortælles om

Tematisk Og Stilistisk Analyse Af Filmen "Fight Club"

4051 words - 16 pages hele taget foregår meget af filmen i dystre miljøer og om aftenen/natten. Denne dystre stemning bliver komplet gennem sammenspillet med musikken og støtter dermed de alvorlige temaer fyldestgørende.5. KonklusionTematikken i Fight Club rammer publikum meget hårdt fordi den argumenterer effektivt og overbevisende for sine kritikpunkter. Selvom filmen mangler en betragtelig del af behandlingen af den social realistiske

Brud På Rammerne - en redegørelse for det ændrede samfund

512 words - 2 pages der kun vil være til gavn for de få der er i stand til at tænke tilstrækkeligt subjektivt.Den anden løsning er at nedbryde alle rester af de gamle rammer, for i stedet at indsætte en ny orden. Ifølge uddraget er der "tre ideologier ... der springer i øjnene", men ingen af disse er beskrevet nærmere i uddraget.Ved at gøre læseren bevidst om sin situation, planter E. Stig

Frihed eller tryghed!

835 words - 3 pages komme videre. I stedet for man går og er irriteret i et stykke tid.I de sidste par linjer af Anthony Fry's historie skriver han, "Vi må ikke glemme, at tryghedszoner er så vigtige og værdigfulde, at alle har brug for dem - ja vi kan ikke leve uden dem", det opfatter jeg som, at man skal have en eller flere man kan snakke med om ting, både når man er oppe og nede, lykkelig og trist... Hvis man ikke har den eller

Analyse af Bitte-Selgen

1080 words - 4 pages realistiske bondedialekt som der fortælles i er et typisk træk for denne genre, ligesom selve motivet, bønderne, er yndet af både folkelige realister generelt og især også af Johannes V. Jensen. I "Bitte-Selgen" beskrives netop den slags landmennesker, som er typiske for "Himmerlandshistorier." Man ser også hvordan fortællerens holdninger tydeligt træder frem i teksten og udtrykker en

NARRENS DRØM af Niels E.Nilsen

1092 words - 4 pages eksamens stil fra HTX - Opgave 1.          NARRENS DRØM Narens drøm er et udsnit fra en roman ved samme navn, den er skrevet af Niels E.Nilsen og handler om den sidste medarbjder i et stort firma ved navn S/F Dansk Plastic. Den sidste medarbejder er hovedepersonen Andreas. Man starter med at følge Andreas´ ankomst på hans arbejds plads hos S/F Dansk Plastic og allerede ved indgangen møder Andreas en af de mange robotter som kendetegner

Hverdagens Samtaler

1470 words - 6 pages kan man drage, at der ikke er nogen færdig løsning. Samtalens takt og tone forandrer sig i forhold til samfundet udvikling gennem tiden. For at vende tilbage til snakken om vejret, er der ét sted i dag, hvor det er den bedste måde at starte en samtale på. På festivaller! Her taler fremmede med fremmede alle døgnets timer uden problemer. Det er "det fælles tredje", der løfter

Byplanlægning

2379 words - 10 pages gågade. I dag er gågaden blevet til en blandet opholds- og gågade. ”I disse gader og i de gamle gåbyer er det muligt at studere, hvor værdifuld og væsentlig muligheden for at høre er for stemningen og for det fysiske og psykiske velbefindende”35. De verbale muligheder har stor betydning for uderummenes kvalitet, for der er ingen specifikke krav til stedet eller situationen, blot det enkelte krav om, at der er et passende støjniveau. Byrummet skal

Kultursammanstød

1908 words - 8 pages KultursammenstødHver gang ens forældre eller bedsteforældre bliver nostalgiske og begynder at mindes 'degode gamle dage', kommer de yngre generationer (som jeg anser mig for at være en delaf) ofte i tanke om nyttige gøremål i den anden ende af huset. Pludselig kan den opvaskeller det havearbejde ikke vente længere og skal overstås her og nu. Hvis man er i denuheldige situation at være i

Similar Essays

Livsholdninger. En Stil Om Livsholdninger, Lykke Og Etik

1703 words - 7 pages forbundet med sorg og smerte. '....jeg kan være lykkelig, selv om jeg tudbrøler:' (l.12-13) Det er en af Suzanne Brøggers centrale livsholdninger, at man kan være totalt nedtrykt en dag, og alligevel vide man er lykkelig.'Det handler om at være i forbindelse eller i pagt med livskraften'. (l.14-15) siger Suzanne Brøgger. For mig at se, lyder det som om hun har leget lidt med nogle af de østerlandske

Dansk Stil Om "De Nøgne Træer" Af Tage Skou Hansen. Karakter: 10

1294 words - 5 pages alt hvad der hedder samvittighed og moral sat i baggrunden for simple drifter - og den får ikke for lidt. Her får Gerda alt det hun ikke får af Christian - både sex og (gengældt) kærlighed. Dette kommer også klart til udtryk i forholdets første tid, hvori der faktisk ikke rigtig er nogen følelser. Holger siger koldt "Gerda! Dejlige Gerda. Aldrig i mit liv har jeg truf-fet en pige, som jeg s

Denne Danske Stil Handler Om Bogen: Dinas Bog. Jeg Går I 2.G. På Et Dansk Gymnasium Og Fik 11 I Karakter(Jeg Kender Ikke Den Engelske Karakter For 11)

1495 words - 6 pages ;n, som hun ellers indtil da har overladt i andres varetægt og behandlet ham på samme måde som hun selv blev det. Hun ved jo ikke, at børn har brug for omsorg når hun kun selv har oplevet, at få den ganske kort af sin mor.Bogens hovedperson, Dina Grønelv (datter af en meget magtfuld og rig lensmand) kommer ved et uheld, som barn til at slå sin gravide mor ihjel. Herefter tager ingen sig af det

Dansk Analyse Af En Leder I Information Samt Et Indlæg Til Chili Om Usa's Nye Metoder Til At Spore Og Likvidere Terrorister. Karakter: 11 Pil Ned

1347 words - 5 pages Dansk stil d. 1. decemberFølgende er en analyse af dagbladet Informations lederartikel d. 6. november 2002Dagbladet Information er kendt for at være venstreorienteret. I det udleverede materiale står der godt nok, at "den almindelige opfattelse er, at Information ofte - men langtfra altid - udtrykker holdninger til venstre for midten", men man må nok anse Information for oftere end ofte at være til venstre for