This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Etter Essay

996 words - 4 pages

Sai Karan R Uppugalla457 Lincoln BlvdHauppauge 11788 NY, USANovember 5, 2014The Noble FoundationP.O. Box 5232Sturegatan 14, Stockholm, SwedenDear, Noble Prize CommitteeMohandas Karamchand Gandhi or "Mahatma Gandhi" is one of the world's famous leader he is known for his great deeds which lead to Independence of India, and he is also known as peace icon for using nonviolence to fight the British. Every person is cognizant that Gandhi is altruistic person yet, he never received the Noble Peace Prize. Honoring Gandhi with this prize would assuage many Indian's desire. Dedicating the Noble peace Prize would be a great honor to him; I am writing this letter show why Gandhi should receive the noble peace prize and adulation from the committee.Mohandas Gandhi is an important individual to our society, he started out from submissive beginnings, he was born to a merchant class family on October 2nd of 1869, born in a rich family he enjoyed all the luxuries. His father and mother were honest and the most respected people in the town (gandhi-manibhavan.org). According to Hamilton "As a youngster, Gandhi was not a good student. He did not show enthusiasm for either his studies or sports" (The Modern Era. ABC-CLIO, 2014) Gandhi was very mischievous when he was young, he used to drink and eat meat, which goes against his religion, hoping for him to change Gandhi's parent got him married to Kasturi Bai when he was 13, after his secondary education he was sent to England to study Barrister or current day Law. (history.com), He came back to India practiced law in Bombay, later he got an opportunity to work in South Africa, and he almost spent 20 years there.Gandhi while he was working in South Africa he faced severe discrimination, European whites physically violated him for sitting in a white compartment of a train, this event sparked Gandhi's revolutionary ideas.Gandhi is mainly known for helping Indians to gain their Independence from the British, according to Sailesakumara Bandyopadhyaya Gandhi did not just gain independence for but also he inspired many other leaders like Nelson Mandela, Martin Luther King to follow nonviolence and peace to gain equal rights in their respective countries. Gandhi's ideas and principles are seen in Mandela and Martin Luther King's actions. While working in South Africa he noticed maltreatment of Indians there and he was also violated by the whites, this made him upset (World history) Gandhi was upset according Hamilton"1894, he petitioned the British government to reject a bill that would deny Indians the right to vote. Although his effort failed, he organized the Natal Indian Congress and initiated Indian resistance to injustices. His frequent petitions drew world attention to the discrimination in South Africa. He lived a life of great self-discipline, residing in a self-supporting settlement called Tolstoy Farm" This example shows how Gandhi was patient and wrote letters instead of protesting, but in 1906 when south African...

Find Another Essay On etter

Tor - guden over alle guder

671 words - 3 pages ød uten Mjøllner og Megingjord. Underveis treffer Tor en kvinnne som gir ham ett par jernhansker, ett annet styrkebelte, samt en mystisk stav. Da Tor ankommer Geirrød dreper han Geirrød's to døtre, ved å brekke ryggen på dem. Da kaster Geirrød en glødende jernstang etter Tor, men med sine jernhansker tar han staven imot og sender den motsatt vei, igjennom en jernsøyle, videre gjennom

"Den hvite løvinne" by Henning Mankell

630 words - 3 pages ubalanse i det Sør-afrikanske samfunnet, at det i vakumet etter Mandelas død vil være mulig å gjenopprette makt og privilegier til den hvite delen av befolkningen.Åpenbart blir det naive Sverige ansett som et ideelt sted å forberede attentatet. Uenighet etter det unødvendige mordet av Louise Åkerblom mellom leiemorderen og hans russiske våpentrener med bakgrunn fra KGB, fører til sl

Pyromanen

869 words - 3 pages PYROMANEN !avMike Terry LindVi tok banen til Grønland. Ingen av oss sa noe særlig, eg trur Jorun og geir var like trøyte som eg var. Frå Grønnlands T-banestasjon fulgte vi Jorun heim, og etter den obligatoriske smaskinga i porten drog Geir og eg oss heimover. På apostlenes hestar, som geir sa, det betyr at vi gjekk til fots.-Eg lurar på når du skal gjer det slutt med ho, slik du alltid gjer med

Bør straffeutmålingen i Norge skjerpes og bør dødsstraff innføres?

759 words - 3 pages henrettet etter at han fikk en dødsstraff dom.Tidligere nevnte jeg at vold avler vold. La oss ta for eksempel Saddam Hussein. Han var en mann som begikk grusomme handlinger og fikk straffen sin likegjort med dødsstraff. Men hvordan har verden blitt etter han døde spør folk som er imot dødsstraff, har den blitt noe bedre spør de? Personlig må jeg si at jeg har bare sett at volden blir stadig st&oslash

BURMA - En Muntlig Presentasjon

4127 words - 17 pages buddhistisk sentrum med universitet(1925). Ved foten av Mandalayhøyden står De 730 pagoders tempel, og Arankanpagoden sørvest for byen er en viktig buddhistisk helligdom. Universitet grunnlagt 1925.Den andre største byen i Burma etter Rangoon Mawlamyine Tredje største byen i Burma. Det er byen hvor Rudyard Kipling skal ha skrevet hans kjente dikt "the road to Mandalay" Rangoon (Yangoon) Rangoon er kjent som den

Dans i grunnskolen

1019 words - 4 pages ;rernes oppgave. For det første er det viktig at vi, lærerne, må ha en positiv holdning til faget. Et av problema, etter min erfaring, i dansen er nettopp det at det ikke er mange lærere som har positiv holding og engasjement for faget noe som barna fort fanger opp. For å skape interesse og engasjement i barna innebærer i sterk gard at læreren er positiv til faget.I småskoletrinnet er det viktig at vi

Dette er en liten greie om Fluenes herre, (lord of the Flies)

1181 words - 5 pages valgt til leder. Dette liker ikke Jack som er lederen til korguttene. De bestemmer at de må lage et stort bål på toppen av fjellet, men ingen har fyrstikker. For å lage et bål må de bruke brillene til Gisgis. Dette bålet ender ikke godt. de greier ikke å kontrollere bålet, og det sprer seg ned hele fjellsiden til de tørre trærne. En gutt forsvinner etter dette.De neste dagene har de

Novelletolkning av "småbrekker'n" av Tore Tveit

1086 words - 4 pages stygt etter et kort svev. Sykebilen kommer og plukker han opp, og han blir kjørt til sykehuset. Selv ikke da denne ulykken skjedde, forstår 'Brekker'n' noe som helst. Da han besøker sønnen på sykehuset, har han med seg et par splitter nye hoppski !Tema, motiv, budskapTemaet I denne novellen mener jeg er forventninger og krav til sine barn. For å få fram dette temaet, bruker Tore Tveit den tidligere

KRIMROMAN,Verdens rikeste hund

3239 words - 13 pages åtte jo være VELDIG spesielt, men det spørsmålet kunne jeg ikke finne meg i å spørre henne. For mange spørsmål ville få henne til å skifte mening. Etter noen hundredelers sekunder med tenking, bestemte jeg meg for å løse denne saken med like stor suksess som de andre gåtene jeg hadde løst i min stormfulle karriere. Det var ikke en uløst gåte som l

Materiell kultur som kilde

3167 words - 13 pages om fortiden og lære oss om denne, gjenstander og materiell kultur bærer spor av seg etter menneskelig aktivitet og inspirerer oss til både å forme nye ting og lære av fortiden. For å identifisere spor etter menneskelig aktivitet kan det brukes mange forskjellige metoder. En av disse metodene kalles biografisk analyse, denne analysen gir objektet et livsløp fra tilblivelse til ødeleggelse. Analysen

Materiel kultur som kilde

3167 words - 13 pages om fortiden og lære oss om denne, gjenstander og materiell kultur bærer spor av seg etter menneskelig aktivitet og inspirerer oss til både å forme nye ting og lære av fortiden. For å identifisere spor etter menneskelig aktivitet kan det brukes mange forskjellige metoder. En av disse metodene kalles biografisk analyse, denne analysen gir objektet et livsløp fra tilblivelse til ødeleggelse. Analysen

Similar Essays

Similarities And Differences Between Sunni And Sjia Islam,

600 words - 3 pages ble dannet da den ble åpenbart for Muhammed. De er uenige om hvem som var den rettmessige arvtaker etter Muhammed. Sjia-islam mente det var profetens fetter og svigersønn, Ali. Mens sunni-islam er enige med hvordan det skjedde. Der hans sentrale følgesvenn, Abu Baker ble etterfølgeren. Sunni-islam leder blir kalt en kalif, og er Muhammeds etterfølger. Derimot sjia-islam lærer at deres leder er guddommelig valgt og kalles imam. I de

En Uke PÅ Rasiumhospitalet Essay

1340 words - 5 pages ganske ofte.Mandag: Det er den første dagen og jeg møter opp klokken åtte i resepsjonen. Jeg går til resepsjonisten i luken og jeg spør henne om hun kan ringe etter Markus Hauser. Etter fem minutter kommer han. Vi går ned i kjelleren hvor uniforms rommet er, og jeg får en uniform. Den er hvit med DNR merket på. Etter dette går vi opp igjen. Vi går til avdelingen for radiologi hvor Markus

Foredrag Om Miles Davis(Speech About Miles Davis)

778 words - 3 pages de han spilte sammen med.I 1948 endret Miles Davis noe av stilen sin. Jeg har her en sang fra etter skillet, og som dere vil høre er dette mer rolig jazz, i hvert fall i forhold til det han tidligere hadde spilt, som var en blanding av blues og jazz. Musikken hans falt inn under definisjonen på "bop", en jazzstil som oppstod rundt 1945, og som gjerne går veldig raskt.Tidlig på 50-tallet begynte Davis med narkotika, for det

Olympiske Leker Essay

789 words - 3 pages OLYMPISKE LEKERDe Olympiske leker ble for første gang arrangert i Olympia i Hellas 776 år før Kristus til ære for den greske guden Zevs. I 393 etter Kristus ble lekene stoppet, men i 1896 ble de Olympiske leker gjenopptatt etter initiativ av franskmannen Pierre Fredi de Coubertin. Disse lekene ble arrangert i Athen i Hellas. Siden har det blitt arrangert OL vært fjerde år, med unntak av under de to