Konkurrence Forhold På Det Britiske Marked

574 words - 2 pages

De britiske konkurrence forhold adskiller sig ikke fra de danske i særlig stor grad. Man har i Storbritannien et liberalistisk syn på konkurrencen, dvs. man har fri konkurrence, hvor staten prøver at holde sig neutral og lade markedsøkonomien styre markedet.Man har fra statens side i England afviklet en stor del af de offentlige virksomheder de senere år, dog kun dem der ikke har direkte indvirkning på velfærden i landet eller de brancher hvor der er tale om konkurrence forvridning.Der er også et andet mindre problem, når man begår sig på det britiske marked, det er sproget. Man skal sørge for en engelsk brugsanvisning og etiket. Derudover skal man også have reklame brochurerne oversat hvis de overhovedet appellere til det Engelske marked.Konkurrence mæssigt set bør man også bekymre sig om firmaskatter, britisk ehvervslovgivning eller ændring i valutakursen, som kan gøre det dyrere/billigere at benytte det britiske pund i handelssituationer. Et eksempel omkring den britiske lovgivning er at man har en form for forbrugerbeskyttelse - Office of Fair Trading - det blev oprettet for at beskytte forbrugeren imod prismanipulation og konkurrenceforvridning, dvs. situationer hvor en branche er domineret af at en bestemt virksomhed som har monopol. Der er tale om en monopolsituation i England det øjeblik et firma eller en person har en markedsandel på 25% af et bestemt markedsområde.SalgsparametreMan skal prøve at sælge sit produkt efter de mange salgsparametre, dvs. kvalitet, pris, service, levering osv. det er nemlig også disse ting briterne går op i. Salgsparameteret "kvalitet" er vigtigt, da det kan hjælpe firmaet med at få et bedre ansigt både udadtil og indadtil. Udadtil fordi man får positiv omtale af produktet af uafhængige medier, indadtil fordi man som...

Find Another Essay On Konkurrence forhold på det britiske marked

Projekt og forsøg omhandlende kost og kostplaner

1098 words - 4 pages Formål: Formålet med denne øvelse var at lave et nøjagtigt billede af hvilke mængde af hvilke stoffer (vitaminer, fedt, proteiner, kulhydrater osv.) jeg indtog på en ganske almindelig dag, og hvor stor en del af mit ernæretingmæssige behov, for de overnævnte stoffer, der så ville blive dækket af dette indtag. Teori: Grunden til at vi skal spise flere kulhydrater i forhold til vores indtag af fedt og proteiner, er at Kulhydrater er en "sund

Juice in the Czech Republic - Market research

2252 words - 9 pages brands igen, og hertil var der i hver enkel kæde mindst et privat label mærke, som oftest var væsentligt billigere end de øvrige produkter. De fem førende brands, som ligger i direkte konkurrence med Rynkeby appelsin juice på kvalitet, smagstype og emballage, vil i det nedenstående kort blive uddybet, i forhold til placering og konkurrence barometer. Det tjekkiske juicemarked er ligeledes i høj

Muskler

1040 words - 4 pages som vi kunne have var, at det var svært at aflæse helt         nøjagtigt på målebåndet. En anden kunne være at nogle brugte lidt         forspænding, hvor det ikke var tilladt. Der er også en fejkilde i formlen,         nemlig i tiden for afsætsbevæelsen som bare er blevet sat til 1 sek. Diskussion:         Vi kan konstatere, at vores hypotese holdt stik, da drengene havde en         større muskelkraft i

Magt

2367 words - 9 pages også gennem en reel kapitalmagt med lønmodtagerfonde og pensionskasser i ryggen.Det ses så som et spørgsmål, om hvorvidt de tre magteliter konkurrerer om magten, eller de danner en herskende klasse. Han ser det som den største sandsynlighed, at en egentlig konkurrence forefindes, men på tværs af de tre grupper efter interesser og personer. De, der vinder kampen, samarbejder så på tv

Overgangen fra enevælde til konstitutionelt monarki i Danmark i perioden 1848-49, og den franske revolusjonen

3133 words - 13 pages trådte af samme aften. Demonstrationerne udviklede sig mere og mere voldelige. Kongen prøvede at sætte hæren ind, men det mislykkedes. Den 24. Februar 1848 om aftenen flygtede Ludvig Filip med sin dronning Marie Amélie fra kongeslottet i Paris. Kongen og dronningen nåede på et hængende hår til England godt hjulpet af den britiske konsul. Ludvig Filip døde to år senere i

1848 Den Franske Revolution

3125 words - 13 pages meget hjælp, da han trådte af samme aften. Demonstrationerne udviklede sig mere og mere voldelige. Kongen prøvede at sætte hæren ind, men det mislykkedes. Den 24. Februar 1848 om aftenen flygtede Ludvig Filip med sin dronning Marie Amélie fra kongeslottet i Paris. Kongen og dronningen nåede på et hængende hår til England godt hjulpet af den britiske konsul. Ludvig Filip døde to

Danish resistance in WW2, when Denmark was under German control.

3803 words - 15 pages forhold. Kun få personer tænkte på at man ved sabotager faktisk også ødelagde bygninger, som efter befrielsen var faldet i danske hænder igen. Men det er heller ikke noget man gør sig tanker over under en krig.Desuden fremprovokerede man modreaktioner fra tysk side. Som udligning på likvideringer af tyske officerer blev fx. læger og lærere skudt. Som udligning på sabotager blev fx

Den Amerikanske sitcom Og Dens Historie

4692 words - 19 pages forhold til udgangspunktet, hverken plotmæssigt eller karaktermæssigt.5 Blandt teoretikere er der forskellige holdninger til sitcom’ens mangel på plot- og karakter udvikling. Grote mener, at sitcom’en alene tjener det formål at forsikre og berolige seeren om, at lige gyldigt hvad for en situation, der introduceres i et afsnit, vil alt ved slutningen være, som det plejer. Han sammenligner sitcoms med komikken i

Reality and Illusion in Shakespeare's Hamlet - Reality, Appearance and Deception

896 words - 4 pages Reality and Illusion in Hamlet   Shakespeare’s play, Hamlet, begins with the appearance of a ghost, an apparition, possibly a hallucination. Thus, from the beginning, Shakespeare presents the air of uncertainty, of the unnatural, which drives the action of the play and develops in the protagonist as a struggle to clarify what only seems to be absolute and what is actually reality. Hamlet's mind, therefore, becomes the central force of the

Sub-plots in Hamlet

1118 words - 4 pages Sub-plots in Hamlet   There are many things that critics say make Hamlet a "Great Work," one of which is the way that Shakespeare masterfully incorporates so many sub-plots into the story, and ties them all into the main plot of Hamlet’s revenge of his father’s murder. By the end of Act I, not only is the main plot identified, but many other sub-plots are introduced. Among the sub-plots are trust in the Ghost of King Hamlet, Fortinbras, and

Hamlet as Victim and Hero

1301 words - 5 pages Hamlet as Victim and Hero      Hamlet, Prince of Denmark, a Shakespearean tragedy, tells the story of Prince Hamlet, who gained the knowledge of a terrible incident that his kingdom had suffered. Claudius, the king of Denmark and Hamlet's uncle, had killed his own brother, the king, who was also the father of Hamlet, and married his brother's widow. Hamlet suffered these traumas to a severe degree, and his only relief was to defeat his

Similar Essays

Byplanlægning Essay

2379 words - 10 pages og mødested bliver truet21. Gehl mener derfor, at vi skal fokusere på menneskets oprindelige transportform: gåben. Det er for at genskabe de gamle forhold, som han mener, er af afgørende betydning for, hvordan vi skal skabe vores byer i fremtiden. Når folk inviteres til at opholde sig i det åbne, fælles rum, må byen siges at have en sammenhængende struktur og en variation af byfunktioner. Dette skulle medføre, at der kommer øget aktivitet og

Radioens Historiske Udvikling Essay

4479 words - 18 pages lande, herunder Danmark. Danmark overtog den britiske model i stedet for den amerikanske, måske fordi den simpelthen var mest oplagt. Storbritannien lignede Danmark kulturelt og socialt i langt højere grad, end USA gjorde det, og Storbritanniens geografiske størrelse i forhold til det gigantiske USA, har sikkert også spillet ind. Disse mere eller mindre identiske forhold samt den forholdsvis lille geografiske afstand, skabte

Projekt In Danish Conserning Superconductivity Essay

2793 words - 11 pages der forskes med i dag er af keramik, det er dem som førnævnt kaldes perovskites, og er derfor forholdsvis enkle at fremstille. Fremstillingen af keramiske supraledere varierer da der findes forskellige typer.Hvis man går ud fra at fremstille en supraleder af denne type: YBa2Cu3O7 , skal man bruge 3 typer kemikalier: oxider, nitrater og karbonater. Disse tre ingredienser skal være i et forhold a 1:2:3 og er på pulverform. Med stor forsigtighed

Narrens DrØm Af Niels E.Nilsen Essay

1092 words - 4 pages hans arbejds plads, det drejer sig om en dørmåtte som med hjælp fra direktør Pliins indtalte stemme beder ham om at blive stående medens den renser. Han går derefter ned af de lange gange hvor rækker af robotter står og sumer. For enden af gangen møder Andreas, en nyopstat maskine som er blevet døbt BIG JIM. Han går ind på sit kontor hvor stemmningen mere passer Andreas, hans tanker begynder dernæst at centre sig om et tvangslån og den 'nyansatte