This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Magt Essay

2367 words - 9 pages

MAGTMagt!!! Puha, det kribler helt i fingrene! JHvor ligger hvores folketings magt i dag? Har folketinget stadig nogen? Hvor ligger den reelle magt i dag?Dette er nøglespørgsmålene i denne opgave omhandlende magt. Vi prøver igennem en grundig gennemgang af bilagene, at give vores helt personlige vurdering af magtens fordeling i samfundet, både almegyldige sammenhænge, men også konkrete sammenhænge, der har sin gyldighed i Danmark.Besvarelsen sker gennem en referende gennemgang af hvert enkelt bilag, hvorefter en kritik og stillingtagen følger. Spørgsmål 1) og 2) opfølges af hver deres summasumarum, der helt konkret og kort besvarer det stillede spørgsmål.Spørgsmål 3), besvares hovedsagligt sammen med spørgsmål 2), men afrundes til sidst under sit eget punkt.1)Erik Jørgen Hansen: 'Den maskerede klassekamp'Erik Jørgen Hansen mener, at den reelle magt ligger hos de, der kontrollerer kapitalen, fordi de, der kontrollerer kapitalen, kontrollerer produktionen, der udover at være basis for vores samfund, er de rammer den enkelte lever sit liv indenfor.Han mener så, at det kan være svært at pege på, hvem det så er, der har magten. Men han mener, at sandheden er, at den magt han har beskrevet, hovedsageligt ligger hos ejerne af de største virksomheder. Oveni kommer så de administrative topchefer fra den offentlige sektor, der har det endelige ord over det offentliges mange arbejdspladser. Oveni det kommer fagbevægelsens top, der også har sit at skulle sige om produktionen i samfundet; både gennem deres formelle traditionelle magt ved bl.a. organiserede arbejdsnedlæggelser, men også gennem en reel kapitalmagt med lønmodtagerfonde og pensionskasser i ryggen.Det ses så som et spørgsmål, om hvorvidt de tre magteliter konkurrerer om magten, eller de danner en herskende klasse. Han ser det som den største sandsynlighed, at en egentlig konkurrence forefindes, men på tværs af de tre grupper efter interesser og personer. De, der vinder kampen, samarbejder så på tværs af grupperne om magtudøvelsen.Erik Jørgen Hansen nævner slet ikke den politiske/de folkevalgtes magt. Det må opfattes på den måde, at han ikke opfatter denne magt som reel. Det er et faktum, at folketinget/regeringen har et tag i produktionen, ved hjælp af bl.a strukturpolitik, tilskud og muligheden for at regulativer om bl.a specifikationer for produkter, arbejdsmiljø mm.Hvad vi ser som et problem i Erik Jørgen Hansens synspunkt, er at han beskriver, at magten ligger hos en afgrænset gruppe, der samarbejder. Han har måske ret, men i så fald er der ikke nogen der har vundet kampen om magten endnu. De tre beskrevne magteliter består af så mange...

Find Another Essay On Magt

Kommunalt samarbejde - formalisering eller kommunikation

672 words - 3 pages har en højere grad af gensidig afhængighed af indsamleren og har investeret mere i transaktionsspecifikke aktiver. Kommuner med egen indsamling af affald er mere aktiv i søgning af information på affaldsområdet og har investeret mere i transaktionsspecifikke aktiver. Undersøgelsen viser, at kommunerne hverken føler de har magt over eller er afhængige af deres leverandør men har tillid til

NARRENS DRØM af Niels E.Nilsen Essay

1092 words - 4 pages maskinerne vundet af sidst nævnte, for ved at introducere BIG JIM i historien vises den ultimative magt computerne har fået og at alt håb er ude. Niels E. Nielsen forsøger gennem sin tekst at vise de bekostninger og konsekvenser en for overdrevet brug af robotter og computer kunne få men samtidig ,ved at bruge direktør Pliin, også fosøge at fortælle os, at vi skal bruge dem(computerne) for de rummer gode egenskaber men at vi samtidig med bør tænker

Dansk stil om "De Nøgne Træer" af Tage Skou-Hansen. Karakter: 10

1294 words - 5 pages overfor Kjeld, at Kjeld ikke kan klare det, og dels fordi Christian går ud af gruppen.Holger blev frihedskæmper, fordi han elsker friheden. Han kan lide at underkue andre, blot fordi han kan, og fordi det giver ham magt over andre. Ligeledes er han frihedskæmper for at vise tysker-ne, at de ikke kan bestemme over ham.Kjelds dilemma:Kjeld er digter - eller det tror han i hvert fald han er. Han forfølger digterskabet og

Historieopgave. Estrup og forsvarssagen

1262 words - 5 pages bistand.Dette Skræmte mange europærer og især danskerne som endnu engang stod til at blive revet med i en storkrig, på grund af sin strategiske position.Truslen virkede mest skræmmende i foråret 1878, hvor Rusland var i en position, hvor de kunne gennemtvinge en fredsaftale. Fredsaftalen kom i San Stefano 7. marts 1878. Imidlertidigt var mange europærer bekyremret over denne fredsaftale; resultatet blev en magt

Hverdagens Samtaler

1470 words - 6 pages festivalsoplevelsen til et andet niveau. Vejret er et oplagt emne, da alle festivaller er underlagt vejrets magt, men også andre smalltalk emner som "sikke en lang kø", "nøj hvor er burgeren dyr her" og "sikke en fed koncert!". På en festival kan man indlede en samtale med at tale om "det tredje fælles" som vejret, men ende med at tale om svære personlige emner med en vildt fremmed. Det er i disse tilfældige f&aelig

Opgave om 1970érne og alle de oprør der var. oprørstiden 1970

3188 words - 13 pages med hinanden på skift, ofte mens andre lå ved siden af. Man kan godt kalde det en slags storfamilie.Oprøret mod uddannelsessystemetLærernes autoritet og professorvældetI skolen havde læreren den fulde magt, bestemte alt angående undervisningen, og havde stor autoritet. Elever og studerende skulle tiltale lærerne med De og efternavn.Også på universiteterne havde de studerende slet ingen

Radioens Historiske Udvikling

4479 words - 18 pages hjemmet.Men samtidig afgjorde Folketingets finansudvalg licensens størrelse, og hvem der skulle være medlem af Radiorådet, så trods det faktum, at Statsradiofonien officielt var en selvstændig institution, havde staten (Rigsdagen/folketinget) ikke desto mindre afgørende magt og indflydelse, både på det økonomiske og administrative plan. I starten befandt der sig ingen folketingsrepr&aelig

Denne danske stil handler om bogen: Dinas Bog. Jeg går i 2.g. på et dansk gymnasium og fik 11 i karakter(jeg kender ikke den engelske karakter for 11)

1495 words - 6 pages stakkels barn som får lov til at vokse op i stalden uden nogen form for kærlighed. Dette gør, at selvom Dina kommer fra et rigt hjem, vokser hun op som fattig og har det bedst med det. I de tilfælde hvor hun ved selskabelige lejligheder er blevet hentet indenfor har hun som barn altid gjort alt hvad der stod i hendes magt for ikke at komme og senere som voksen, provokerede på det groveste ved at ryge cigarer og deltage

'Herman' by Lars Saabye Christensen

1906 words - 8 pages blive straffet for at binde Hulda Hansensdør til. I starten er de er den direkte modsætning til bedstefaderens gammelklogskab, ved at de heletiden skal afprøve nye grænser for deres magt over andre. De står også som et symbol på den ond¬skab der findes i os alle, de repræsenterer den mørke side af historien og de skaber en symmetriomkring en midterakse af neutralitet med dem p&aring

Hackerne

1479 words - 6 pages ;ger hverken efter forskningsresultater eller eksamensopgaver. For ham er universitetets computere kun en platform, der kan bruges til at komme videre ud i verden. Hver gang en hacker får magten over en ny computer, har han vundet en sejr. Det er i virkeligheden, det, det hele gælder om. At narre computeren til at give ham ubetinget magt over hele systemet. Så snart han har fået det, er computeren uinteressant, og han hopper

Tematisk Og Stilistisk Analyse Af Filmen "Fight Club"

4051 words - 16 pages , mangler i deres stillesiddende arbejde, men dermed opnår i Fight Club. Dækningen af dette maskuline behov er normalt umuliggjort i et dynamisk samfund, hvor stadig forandring og staten som overordnet og indblandende magt hersker. Samfundet som helhed hylder de bløde feminine værdier, hvilket bevirker, at mandens maskuline side er nødt til at undertrykkes.10 Tyler kommer selv med en del af forklaringen på, hvorfor

Similar Essays

"Foran Loven" Af Franz Kafka Essay

1647 words - 7 pages usikre i deres hverdag, fordi de vidste aldrig hvad der kunne ske.Ved monarki forstår man at en person er den øverste af dem alle, en kejser, konge eller lignende.Hvis man var en af pøbelen, kunne man ligeså godt se frem til et liv, hvori næsten alle vigtigere beslutninger blev foretaget for en. De blev foretaget af dem som havde en i sin magt altså herremanden eller lignende.Derimod hvis man var en af de

Delopgave C: Velfærdsstatens Fremtid Essay

979 words - 4 pages CO2. Generelt skal CO2 falde med 5% imellem 1990-2012. EU vil have at den skal falde: 8% Danmark har valgt at nedsætte 21%. Nu da Danmark har de fire forbehold, har de ikke særlig meget magt inden for EU. De har faktisk ingen magt, og derfor skal de overholde disse små love, som dog betyder meget. For hvis Danmark fuldførte nedsættelsen ville det sætte os i godt lys i hele EU. Hypotese 3: BNP er stigende, og CO2 er faldende. Tabellen viser os

Overgangen Fra Enevælde Til Konstitutionelt Monarki I Danmark I Perioden 1848 49, Og Den Franske Revolusjonen

3133 words - 13 pages sikre den enkelte borgers frihed og rettigheder: 1. den lovgivende, 2. udøvende, 3. dømmende magt. Det er utroligt vigtigt at disse tre myndigheder ikke har noget med hinanden at gøre, for ellers falder hele ideologien, og det geniale i denne opstilling til jorden. Dette deling af magten skulle sikre at ingen person fik for meget magt, og at det reelt er befolkningen holdninger og meninger, der kommer til udtryk i den m&aring

1848 Den Franske Revolution Essay

3125 words - 13 pages hinanden stangen, for at sikre den enkelte borgers frihed og rettigheder: 1. den lovgivende, 2. udøvende, 3. dømmende magt. Det er utroligt vigtigt at disse tre myndigheder ikke har noget med hinanden at gøre, for ellers falder hele ideologien, og det geniale i denne opstilling til jorden. Dette deling af magten skulle sikre at ingen person fik for meget magt, og at det reelt er befolkningen holdninger og meninger, der kommer til