This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Manhattan Project Essay

2321 words - 9 pages

Manhattan ProjectManhattan Project startede i 1942 ledet af General Leslie Groves efter at man havde erfaret at nazi-tyskland havde hensigt og planer til at bygge et masseødelæggelsesvåben af hidtil ukendt dimension. Det var den berømte og karismatiske atomfysiker Albert Einstein der informerede den amerikanske præsident Roosevelt om muligheden for atomvåben i 1939. Leslie Groves afleverede en rapport til den amerikanske præsident i december som beskrev projektet og dets omkostninger. Projektet stod til 500 millioner dollars, hvilke på dette tidspunkt var langt flere penge end det samme beløb er i dag.Projektet blev opdelt i 3 faser, to store anlæg skulle i samarbejde med private virksomheder producere uran og plutonium. Et tredje laboratorium skulle udvikle atombomben ud fra de ma-terialer som de to anlæg gav dem, dette laboratorium hed Los Alomos i New Mexico. Da man begyndte på projektet havde man ingen ide om hvordan bomben skulle samles. Men det var her den tyske atomfysiker Einstein kom ind i billedet, han skulle hjælpe USA med at samle verdens første atombombe, sammen med en lang række af verdens bedste fysikere.Der gik nogle år inden man var klar til at lave kontrollerede kædereaktioner, det skyldtes flere ting, blandt andet var det et meget stort projekt at oparbejde så meget uran og plutonium at det var nok til en a-bombe. Det andet var det teoretiske, der skulle mange beregninger og teoretiske analyser til før at man turde begynde lege med disse enorme mængder energi.Først i 1944 fik man en fortløbende kontrolleret kædereaktion i gang. Og midt i 1945 fik man samlet en atombombe i Los Alamos ved hjælp af Einstein og hans bande af kloge hoveder. Deres projekt ville ændre verdenshistoriens gang. Den 16. juli var de klar til at detonere en plutoniums bombe der svarede til en 10.000 tons TNT bombe.Cirka 20 dage senere brugte man våbenet til at få Japan til at trække sig i anden verdenskrig. Det kostede 140.000 menneskers liv! Dette var kulminationen i Manhattan Project, selvfølgelig sluttede det ikke lige sådan med at udforske de nye ukendte kræfter, men det er ligesom her man generelt ser slutningen.Niels BohrUnder hele udviklingen af atombomben havde Niels Bohr opfattelsen af at dette Manhattan Project ville skabe en bedre verden, hvor man blev nød til at gå til forhandlingsbordet før krige blev indledt, men dette kunne kun ske hvis alle havde samme forudsætninger i en krig. Altså alle skulle have del i den nye teknologi, opbygningen af atombomben. Han deltog som en del af det hold atomfysikere i Los Alamos, hvor atombomben blev udviklet fra 1942 til 45.Hans teori var klar:Verden ville være et bedre sted at være hvis man ved en konflikt var tvunget til at gå til for-handlingsbordet og blive enige,...

Find Another Essay On Manhattan Project

The Manhattan Project Essay

942 words - 4 pages The Manhattan Project By: Kyle Layton A young industrial nation embedded deep with in the heart of the second, world war was desperate for a leading edge. Flirting with the possibility of harnessing an enormous amount of energy to gain control of the opposition. A question that has been debated before such power was even conceivable. If it is possible, how was it made and should it been used.The atomic age was born on August 6, 1945, a b-29

The Manhattan Project Essay

2804 words - 11 pages The Manhattan Project was one of the most ambitious scientific efforts in the history. It out shadowed anything previously undertaken: a crew of over 100 000; 37 installations in 13 states (some, like Hanford complex, the size of a small tows); more than a dozen of university laboratories from New York to California, and a secret compound on a desert mesa in New Mexico were involved (Stoff, Fanton & Williams, 1991). The Manhattan Project was

The Manhattan Project

1958 words - 8 pages directly under NDRC's chief Vannevar Bush, in Nov 1941. Briefly, the headquarters of the research project was located at 90 Church Street in Manhattan in New York City. Although it was soon moved, the name Manhattan remained with the project. William J. Broad October 2007 When the United States entered the war in December 1941, research efforts accelerated. In early 1942, University of Chicago Metals Lab joined in to study plutonium (which

The Manhattan Project - 1015 words

1015 words - 4 pages its own soil all but forced the country to get involved in what is now know as World War II. There are many significant actions that took place to eventually allow America and its allies to claim victory in the war but one of the most influential is known as the "Manhattan Project." Knowing that the German scientists were working on a possible bomb using nuclear fission, in August of 1939 Albert Einstein and fellow scientist Leo Szillard

The Manhattan Project

949 words - 4 pages The Atomic Bomb The research for the first Atomic bomb took place in the United States, by a group of nuclear engineers; the name of this research was called, “The Manhattan Project”. On July 16, 1945, the detonation of the first atomic bomb was tested near Los Alamos, New Mexico. As the atomic bomb was detonated, it sent shock-waves across the globe, which demonstrated that nuclear power would forever change the meaning of war. To create

The Manhattan Project - 2030 words

2030 words - 9 pages The Manhattan ProjectOn the morning of August 6, 1945, a B-29 bomber named EnolaGay flew over the industrial city of Hiroshima, Japan and dropped thefirst atomic bomb ever. The city went up in flames caused by theimmense power equal to about 20,000 tons of TNT. The project was asuccess. They were an unprecedented assemblage of civilian, andmilitary scientific brain power--brilliant, intense, and young, thepeople that helped develop the bomb

The Manhattan Project

1968 words - 8 pages Before the Manhattan Project, in the beginning there were many advancements in understanding made in the world of physics. These resulted in the recognition of nuclear fission and its potential as an energy source and as a potential weapon. Of these advancements none was more central and important than the development of the nuclear model of the atom, which by the year of 1932 contained a nucleus containing most of the mass of an atom in the

The Manhattan Project - 586 words

586 words - 3 pages The first nuclear weapon was made during the years 1941 – 1945 by The Manhattan Project, which was the code name for the United States' concealed organization to acquire atomic artillery for use in military action, it was a panoramic duty for the people, geographic locations and assets involved in atomic investigation during World War II. It was titled after the Manhattan Engineer U.S. Army Corps of Engineers, because much of the early

The Manhattan Project

1523 words - 6 pages The Manhattan Project The Manhattan Project was the code name of the America’s attempt to construct an atomic bomb during World War II. It was named after the Manhattan Engineer District of the U.S. Army Corps of Engineers, because a lot of it’s earlier research was done in New York City. An atomic bomb is a weapon that uses the energy from a nuclear reaction called Fission for its destruction. The idea that mass could be changed into

The Manhattan Project - 2098 words

2098 words - 8 pages The process of building the two atomic bombs was long and hard. The Manhattan project employed 120,000 people, and cost almost $2 billion. Although there were 120,000 Americans working on the project only a select group of scientist knew of the atomic bomb development. Vice president Truman never knew about the development of the bombs until he became president. The axis powers did not know what was going on with the development of the atomic

Information On The Manhattan Project

659 words - 3 pages research. FDR approved spending but this time the military, out of whose budget this small amount of initial spending came, refused to appropriate it. Months later Roosevelt finally agreed to expand (and force) funding of what was later known as the Manhattan Project.Thanks to Leo Szilard's perseverance, we were the first nation to develop atomic power and weaponry. He initiated one of the most famous programs in human history--the project that almost

Similar Essays

Manhattan Project Essay

1412 words - 6 pages at a three primary sources that I have found I will be explaining some of the problems of the Manhattan Project and the atomic bombs. The sources that I have show a chronological order from the making of the bomb to the after math of the bomb being dropped. Almost all of my sources demonstrate how the Manhattan and the atomic bombs were not the best choice that America could have made. My sources also show the aftermath and how the people who

Manhattan Project Essay

1919 words - 8 pages Although the Manhattan project was a bomb it was the psychological effects of the two bomb droppings that did more damage than the actual destruction caused. The projected was started through United States concern that the Germans were developing a similar weapon. It was kept a well guarded secret and when it was used for the first time on a city caused a horrible shock. The decision to use the bomb was not made lightly and had many different

The Manhattan Project Essay 1489 Words

1489 words - 6 pages The Manhattan Project The Manhattan Project was to see if making an atomic bomb possible. The success of this project would forever change the world forever making it known that something this powerful can be manmade. The Manhattan Project’s success was something that had an impact on everybody involved since they helped create something with so much destructive power it could destroy a city within seconds. The University of Chicago in

The Manhattan Project Essay 2266 Words

2266 words - 10 pages and Germany, Franklin D. Roosevelt puts General Leslie R. Groves in charge of the project. Groves named the project: "So that top-secret endeavor to build the atomic bomb got the most boring of cover names: The Manhattan Engineer District, in time shortened to The Manhattan Project"(Broad). As the project grew the city of Manhattan's role shrank and by 1943,"… the Manhattan Project was not physically located in New York City but scattered across