Mänsklig Missär I Det Moderna Sammhället. En Analys Av Lars Noréns "Ett Sorts Hades"

3910 words - 16 pages

Abstract Lars Norén förefaller mig vara den främsta dramatikern i dagens Sverige. Han framställer moderna samhällsproblem, analyserar samt diskuterar dem på ett sätt som, för mig, saknar motstycke. En av hans senaste pjäser, "Ett sorts Hades", framställer den andliga misär som präglar det moderna svenska samhället på ett oerhört starkt och illustrativt vis. Denna framställning har lett mig att vilja undersöka de fundamentala sociala problem som ligger till grund för denna stämning. Det som visade sig vara det största problemet med denna undersökning var bristen på skriftliga källor som kunde bidra till argumentationen. Den TV-uppsättning av pjäsen som sändes under hösten 1996 ökade dock min motivation till att skriva uppsatsen. I författandet av denna uppsats har vissa teman betonats särskilt. Dessa speglas till viss del av titeln. Som bakomliggande tema i alla dialoger har den moderna människans alienation i ett högteknologiskt och sofistikerat samhälle setts. Inom denna ram har olika utdrag ur dialoger analyserats. Med denna metod har sedan slutsatser försökts att nå. Det största problemet för den moderna människan är att undkomma det hon fruktar mest, nämligen mentalsjukdom. Pjäsen utspelar sig på ett mentalsjukhus där ett antal karaktärer som inte klarat det moderna livets krav har samlats. Resultatet av uppsatsens analys är slutsatsen att de alla ger uttryck åt en gemensam understimulerad drift; begäret till närhet. Detta på grund av det moderna samhällets brist på vissa av de faktorer som möjliggjör kontakt och närhet. Istället tar sig denna understimulerade drift uttryck i en abnormal kanalisering av frustrationer som skapar de absurda situationer, dialoger och monologer där huvudpersonerna desperat försöker väcka uppmärksamhet hos sina motparter, trotsa sin dödsfruktan, fruktan att inte bli ihågkommen. Det leder ingenvart utan urartar alltmer i ångest, i och med att karaktärerna inte tillgodoser sin motparts försök att nå fram; alla talar bara förbi varandra.Lars Norén (född 1944) är en mångsidig författare som har blivit mycket känd utanför Sveriges gränser. Han är uppväxt på ett landsortshotell i Skåne. Som 19-åring debuterade han med diktsamlingen "Syrener, snö". Sitt genombrott fick han fem år senare med en annan diktsamling, "Stupor". Lars Norén är en mycket produktiv författare och har publicerat över 40 pjäser samt ett antal diktsamlingar. Det han är mest känd för är hans relationsdramer som utspelar sig i en verklighet mycket...

Find Another Essay On Mänsklig missär i det moderna sammhället. En analys av Lars Noréns "Ett sorts Hades"

Alfred Nobel Essay

2760 words - 11 pages levde några decennier i S:t Petersburg, Ryssland, där han bland annat konstruerade undervattensminor, som användes i Krimkriget. Han byggde också upp en omfattande maskintillverkning. Immanuel Nobel hade fyra söner: Robert, Ludvig, Alfred och Emil. Alla var tekniskt begåvade. Robert och Ludvig bildade "Naftabolaget Bröderna Nobel", som utvann petroleum vid Baku. Det blev ett av det största industrif&ouml

Zink i miljön Essay

820 words - 3 pages medverkan i olika enzymsystem gör att det ingår i kroppens DNA-syntes.Det rekommenderade dagliga intaget av zink är olika, men i huvudsak rekommenderas ett intag på 7 mg för kvinnor, 9 mg för män och gravida och 11 mg för den ammande. För att få i dig det rekommenderade dagliga intaget av zink bör du äta en bred och varierad kost, men framförallt återfinns zink i animaliska

Tanzania

1407 words - 6 pages , omfattar då landet tre olika klimat. I nära höjd med havsytan eller vid sjörna och kusten är det ett tropiskt klimat med hetta och fuktighet som dominerar. Längre in i landet finns ett platålanskap som utgör en stor del av landets yta. Här återfinns Tanzanias savanner. I bergsområdena sjunker temperaturen ju högre upp ovanför havets yta man kommer. I jämförelse med landets genomsnittliga temperatur som ligger på 20-28゚C, kan det bli riktigt kallt

Robinson Crusoe

1103 words - 5 pages sig i land på en liten ö, som var helt obebodd av människor och farliga djur. Men det visste han inte till en början, så då övernattade han i träden. Efter ett tag började han bygga en hydda med skydd runt, om det skulle visa sig finnas farliga djur. Han använde sig av saker som han hämtat från vraket, eftersom det inte låg så långt ifrån stranden. Det finns gott om fåglar och andra små djur på ön, som han skjuter, eller på andra sätt dödar för att

Nuclear Power

2767 words - 11 pages atombomber 13Ordförklaringar 14Källförteckning 16InledningJag har valt att skriva om kärnkraft för att det är ett ämne som rör oss alla, och dessutom är spännande. I Sverige står kärnkraften för en stor del av energiförsörjningen, men vad är kärnkraft? Är det farligt? Finns det något bättre än kärnkraften? Vad är kärnvapen? Det

Det olösta mordet(The unsolved murder)

2738 words - 11 pages liten baby. Här fanns alltså pappersbiten inte. Nästa rum var troligtvis ett sovrum för en ung person i tonåren. Kanske det var kvinnans lillabror eller -syster. Det fanns en medellång säng, ett skrivbord, en stol, flera cd-skivor, planscher av kändisar, en röd matta och några böcker, som log mitt på golvet. Inga märken av kamp fanns trots att det såg ganska ostädat och

Swedish Kings (Swedish Language)

3463 words - 14 pages stupade Karl XII den 30 november 1718, träffad av en kula i tinningen. Tidigare spekulerades i lönnmord, men ballistiska och topografiska undersökningar har fastställt att det med säkerhet rörde sig om ett skott från den norska sidan.Karl XII är känd framför allt som krigare. Att han under den största delen av sin regeringstid befann sig i fält berodde ytterst på en stark motvilja

Analys av Den allvarsamma leken

1192 words - 5 pages hans ansträngningar obesvarade av Lydia, vilket bara får honom att försöka återkalla de ännumer. I hans hopp om att återföda kärlekenmellan honom och Lydia skapar Arvid en illusion av vad kärlek egentligen är. Han inbillar sig att det fortfarande finns kärlek där det i själva verket inte finns någonting alls. Att kärleken är byggd på illusioner är därmed ett tema som är konstant närvarande genom boken. Sammanfattning Den allvarsamma leken

the camera av Joel Backlund Det låg några bilder på

820 words - 3 pages the camera av Joel Backlund Det låg några bilder på en olika kameror, men vi var tvungna att ta bort dessa p.g.a. att arbetet var över 700 kb stort. / mvgplus Kamera Kameran är ett instrument som används till framställning av bilder på material som kemiskt eller fysiskt påverkats av ljuset.Kameran består av ett kamerahus (en ljustät "box") dit ljuset endast kan komma genom ett litet h

personal

650 words - 3 pages klarar av den. Rekrytering innebär att tillgodose behovet av personal i ett företag. Rekryteringsprocessen blir en mer omfattande process när det gäller långsiktiga samarbeten eller nyckelbefattningar. Både individen och organisationen gynnas av en grundlig rekryteringsprocess vars mål är att hitta rätt personer till rätt uppgifter. Det är vanligt att småföretag använder sig av informella tillvägagångssätt för att säkerställa att den

Iran

4276 words - 18 pages luften dålig och det beror på att den kollektiva trafiken inte fungerar så bra. Om man kommer till Teheran skall man besöka några av de stora och vackra parkerna. Det finns även några museer och gallerier däribland en är Golestans museum, ett mycket gammalt och vackert museum, eller Bastan museet som är som ett historie museum. I Teheran finns det också andra kända byggnader som

Similar Essays

Modern Teater Essay

2269 words - 9 pages ågon uppgift. Utan Gud är människan övergiven och bär ensam ansvaret för sitt handlande därför har varken livet eller döden någon mening.Efter kriget har bio, tv och musikaler blivit mer och mer populära och gjort teatern mindre betydande.De mest betydande svenska dramatikerna på sista tiden har kanske varit Ingemar Bergman och Lars Norén. Vi ska som avslutning se ett stycke ur en Norén pjäs som heter Ett sorts Hades och som vanligt när det gäller Norén så är det mycket ångestfyllt omen på sina ställen svart komiskt.

Buddhismen Innehållförteckning Buddhismen         1 Innehållförteckning         1 Buddhismens Historia         1 Buddha

4488 words - 18 pages värld består av sex nivåer som innebär en frigörelse från materiella behov. I den andra regionen finns bara varelser som är födda i ”Brahamgudarnas” värld; frigjorda från lustar och önskningar bevarar de bara ett begrepp av kroppslighet och fördelar sig på fyra stadier vars sjutton nivåer motsvarar den grad av frigörelse som anden uppnått. Där ovanför finns ”regionen där det materiella har upphört”; det är den tredje och oändliga. Nirvana, ett

Essay

7912 words - 32 pages kan lära ett annat program den färdiga analys som finns inbyggd i det första programmet). Ur den synvinkeln är programmet som kan lära sig spela backgammon förstås inte mer imponerande än en "komponerande" dator som bara kan komponera ett verk, för vilken den blivit förprogrammerad. Den stora prestationen har gjorts av människan, som analyserat fram tankarna och sedan bara låtit

Racism Essay

1647 words - 7 pages , med andra ord en sorts rasism. Vi ser redan idag hur människor i Europa börjar rösta mer radikalt t.ex. på Jürg Heider och Jean Marie Le Pen."Hur bevisar jag att jag inte är rasist? Måste jag gifta mig med en svart kommunist som har AIDS. Måste jag det?"Jean-Marie Le Pen (www.socialist.nu)Rasister finns de?Ja, men det finns en viss mån av osäkerhet bland dem. Om man ger dem frågan