Muskler Essay

1040 words - 4 pages

- godkendt

test for musklerne

Formål:

        

        Formålet med denne øvelse har været, at undersøge den muskelstyrke målt i som benmusklerne kan præstere under et maximalt hop fra halvt-hugsiddende stilling, dvs. 90 graders bøgning i knæ- og hofteled. Desuden undersøges opvarmningens effekt samt forspændingens indflydelse på præstationsevnen.

Hypotese:

        Vi forventede, at drenge nok igennemsnit ville havde en større
        muskelkraft end pigerne, da drenge/mænd generelt har større
        musklerkraft end piger/kvinder, hvor imod piger/kvinder har flere
        fedt depoter, hvilket ligger i vores gener. Vi forventede, også at tunge
        personer ville have større muskelkraft end lette personer, fordi tunge
        personers muskler skal jo kunne holde personen oprejst.

Usikkerhed:

        En af de fejlkilder som vi kunne have var, at det var svært at aflæse helt
        nøjagtigt på målebåndet. En anden kunne være at nogle brugte lidt
        forspænding, hvor det ikke var tilladt. Der er også en fejkilde i formlen,
        nemlig i tiden for afsætsbevæelsen som bare er blevet sat til 1 sek.

Diskussion:

        Vi kan konstatere, at vores hypotese holdt stik, da drengene havde en
        større muskelkraft i igennemsnit sammenlignet med pigernes
        gennemsnitlige muskelkraft. Legemshøjden og vægten har en hel del at
        sige i dette forsøg, fordi massen skal ganges med resten af formlen.
        Derfor kan man groft sige, at en utrænet person som er stor og tung, kan
        have lige så stor muskelkraft som en lille og trænet person. Dette
        hænger sammen med, at muskelaroealet hos en høj og tung person er
        større end hos en lille og let person, hvilket giver muligheden for en stor
        muskelkraft under træning især. Ved træning øges musklensarealet,
        og dette giver en større muskelkraft. Trænning giver også en bedre
        energi og ilt tilførsel til musklerne, som øger musklen præstation.
        Benmusklerne vil kunne præstere større kraft ved udstrækning i stedet
        for ved sammentrækning. Opvarming gør at den fulde muskelstyrke kan
        benyttes fuldt ud. Forsøget med forspændding bliver hoppehøjden
        generelt større, fordi dette virker lidt ligesom et tilløb til et spring.

Konklusionen:

        Vi kan konkludere, at vores hypotese holdt stik. Men dog er der en del
        usikkerheder i dette forsøg, men det kan godt give en fin fornemmelse af
        hvad muskelstyrke er, og hvordan denne fordeler sig. Forsøget fortæller,
        hvilken ammenhæng der er mellem vægt og højde i forhold til
        muskelstyrken.
test for...

Find Another Essay On Muskler

Hamlet as Victim and Hero Essay

1301 words - 5 pages Hamlet as Victim and Hero      Hamlet, Prince of Denmark, a Shakespearean tragedy, tells the story of Prince Hamlet, who gained the knowledge of a terrible incident that his kingdom had suffered. Claudius, the king of Denmark and Hamlet's uncle, had killed his own brother, the king, who was also the father of Hamlet, and married his brother's widow. Hamlet suffered these traumas to a severe degree, and his only relief was to defeat his

Essay on Light and Dark in Antigone

1188 words - 5 pages Use of Light and Dark in Antigone   The "Golden Age" of Greece is noted for its many contributions to the creative world, especially in its development of the play. These performances strived to emphasize Greek morals, and were produced principally for this purpose. Antigone, by Sophocles, is typical. The moral focused on in Antigone is the conflict between physis (nature) and nomos (law), with physis ultimately presiding over nomos

charant Creon as the Main Character of Antigone

1231 words - 5 pages Creon as the Main Character of Antigone   Throughout the Greek play Antigone by Sophocles, there exists a dispute as to who should receive the designation of main character. Antigone, the daughter of the cursed King Oedipus, as well as Creon, stately king of Thebes, both appear as the key figures in this historic play. I believe that Creon, king of Thebes, should be considered the main character in this work of Greek theater. Three

Free Macbeth Essays: Sleep and Sleeplessness

525 words - 2 pages The Sleep and Sleeplessness Motif in Macbeth We have consciences that function to tell us the difference between right and wrong. If we have clear consciences, we usually possess the ability to sleep. But when our consciences are full of guilt, we experience a state of sleeplessness. In Macbeth, Shakespeare uses the sleep and sleeplessness motif to represent Macbeth's and Lady Macbeth's consciences and the effect Macbeth's conscience has on

Life Outside of Life in Hawthorne’s Wakefield

898 words - 4 pages Life Outside of Life in Hawthorne’s Wakefield   Efficacy lies at the heart of human desires for immortality. Characters throughout literature and art are depicted as wanting to step aside and see what their world would be like without their individual contributions. The literary classic A Christmas Carol and the more recent, but ageless, film It’s Wonderful Life both use outside influences (three ghosts and Clarence the Angel

Essay on Identity in Song of Solomon

2172 words - 9 pages Searching for Identity in Song of Solomon         Abstract: Whether Africans really fly or just escape a monumental burden, perhaps only through death, is a decision Toni Morrison has apparently left to her readers. Never the less, no matter what you believe, within Song of Solomon, the suggestion is, that in order to "fly" you must go back to the beginning, back to your roots. You must learn the "art" from the old messages.   O

The Character of Oedipus in Oedipus and The Infernal Machine

904 words - 4 pages The Character of Oedipus in Oedipus and The Infernal Machine    The stories of Oedipus, as told through Seneca's Oedipus and Cocteau's The Infernal Machine, contain both similarites and differences. Both authors portray the character of Oedipus as being obstinate, ignorant, and inquisitive. Yet Seneca and Cocteau differ on their interpretation of the motives that propelled these characteristics of Oedipus. Seneca portrays Oedipus as a

Okonkwo's Tragic Flaws in Chinua Achebe's Things Fall Apart

3121 words - 12 pages        An increasing amount of contemporary literature traces its origins back to the early works of Greece. For ages, humans have fascinated themselves with the impossible notion of perfection. Unrealistic expectations placed on those who were thought to be the noblest or most honorable individuals have repeatedly led to disappointment and frustration, either on the part of those particular individuals or those they influence. Classic

Sophocles' Antigone - Antigone Must Challenge Creon

889 words - 4 pages Antigone Must Challenge Creon in Antigone   In his "Funeral Oration" Pericles, Athens's leader in their war with other city-states, rallies the patriotism of his people by reminding them of the things they value. He encourages a sense of duty to Athens even to the point of self-sacrifice. He glorifies the free and democratic Athenian way of life and extravagantly praises those willing to die for it. In Antigone, Creon, Thebes's leader in

The Role of Women in Homer’s Iliad

796 words - 3 pages The Role of Women in Homer’s Iliad Homer’s Iliad is undoubtedly focused on its male characters: Achilles, primarily, but also Hector and Agamemnon. Nevertheless, it seems that the most crucial characters in the epic are female. Homer uses the characters of Thetis, Andromache, and Helen as a basis for comparison to the male characters. Homer wants his audience to see and understand the folly of his male characters in choosing war over peace

A Comparison of Butler's Life and Kindred

1915 words - 8 pages A Comparison of Butler's Life and Kindred   What lies in the mind of an author as he or she begins the long task of writing a fiction novel? This question can be answered if the author's life is studied and then compared to the work itself. Octavia E. Butler's life and her novel Kindred have remarkable comparisons. This essay will point out important events of Butler's life and how they link to the mentioned novel. Octavia Estelle

Similar Essays

Doping Essay

5820 words - 23 pages over en periode på 7 måneder. Han tog nogle meget høje doser og det hjalp ham til at tage 16,5kilo på i vægt, mest i form af muskler.11 Jeg mener også at en anden faktor, der kunne spille ind, kunne være træningsintensiteten. Hvis man f.eks kun træner 2-3 gange ugentligt er der ingen sikkerhed for at man nogensinde vil kunne komme til at mærke nogen synderlig forandring. Og

Meget Grundig Rapport Om Fysiologi Hos Fisk Og Pattedyr. Sammenligner Naturligvis Disse To.

4229 words - 17 pages lungerne hos os (f.eks. menneske og grise) pattedyr. Hos fisk sker denne udveksling i gællerne.For at få den atmosfæriske luft ned i lungerne bruger vi vores mellemgulv og vores brystkasse til at udvide lungernes volumen så der opstår et undertryk i dem. Når vi så slapper af i disse muskler udånder vi. Dette er så et åndedræt. Den luftmængde der kommer ind og ud ved et &aring

Reality And Illusion In Shakespeare's Hamlet Reality, Appearance And Deception

896 words - 4 pages Reality and Illusion in Hamlet   Shakespeare’s play, Hamlet, begins with the appearance of a ghost, an apparition, possibly a hallucination. Thus, from the beginning, Shakespeare presents the air of uncertainty, of the unnatural, which drives the action of the play and develops in the protagonist as a struggle to clarify what only seems to be absolute and what is actually reality. Hamlet's mind, therefore, becomes the central force of the

Sub Plots In Hamlet Essay

1118 words - 4 pages Sub-plots in Hamlet   There are many things that critics say make Hamlet a "Great Work," one of which is the way that Shakespeare masterfully incorporates so many sub-plots into the story, and ties them all into the main plot of Hamlet’s revenge of his father’s murder. By the end of Act I, not only is the main plot identified, but many other sub-plots are introduced. Among the sub-plots are trust in the Ghost of King Hamlet, Fortinbras, and