Nigeria In De Ban Van De Olie

6183 words - 25 pages

******************Paper Europese handelsrelaties2007-2008Toegepaste Economische Wetenschappen - BedrijfskundeEuropese handelsrelatiesNigeria in de ban van olieProf. Claessens EvrardInhoud1Nigeria in de ban van olie 4HOOFDSTUK 1: Inleiding 41.1. Land en volk 91.2. Economische achtergrond 91.2.1. Enkele gewichtige sectoren 131.2.2. Conjuncturele indicatoren 131.2.3. Structurele indicatoren 151.3. Samenwerkingsverbanden 161.4 Handelsstructuur 171.5. Vooruitzichten 19HOOFDSTUK 2: Diversificatieanalyse 192.1. Nigeria's Europese handelspartners 192.1.1. Algemene introductie in de Handelsdata 192.1.2. Landentotalen 212.1.3. Landenpercentages 212.1.4. Gekozen product 222.1.5. Ruimtelijke verdeling van de invoer 232.1.6. Product Diversificatie Index of PDI 242.1.7. Conclusie 252.2. Vergelijkende analyse met Niger 252.2.1. Algemene introductie in de Handelsdata 252.2.2. Landentotalen 252.2.3. Landenpercentages 262.2.4. Gekozen product 262.2.5. Ruimtelijke verdeling van de invoer 272.2.6. Product Diversificatie Index of PDI 282.2.7. Conclusie 292.3. De handelskorf 292.3.1. Producttotalen 302.3.2. Productpercentages 312.3.3. Gekozen land 322.3.4. Specialisatie 322.3.5. Landen Diversificatie Index (LDI) 332.3.7. Conclusie 332.4.1. Producttotalen 342.4.2. Productpercentages 342.4.3. Gekozen land 342.4.4. Specialisatie 352.4.5. Landen Diversificatie Index (LDI) 352.4.6. Conclusie 352.5. Overzicht van de diversificatie 352.5.1. Algemene introductie 352.5.2. Toelichting bij de handelsrelaties 362.5.3. Industriële locatie 362.5.4. Samenstelling handelskorf 372.5.5. Handelskorf belangrijkste "gates" 372.5.6. Specialisatie en concentratie 372.5.7. Specialisatie over de tijd 372.5.8. Buitenlandse investeringen 382.6. De Handelsbalans en de "Gateway" 382.6.1. Handelsbalans 392.6.2. Handelsbalans van de belangrijkste partners 392.6.3. Afwijkingen in de gewogen percentages 392.6.4. De "GATE- index" 402.6.5. De GATE-index voor het gekozen product 402.6.6. Conclusie 402.7. "Intra-industriehandel" en de A.N.N.E.-index 402.7.1. Handelsbalans 402.7.2. Handelsbalans voor de belangrijkste producten 412.7.3. Afwijkingen in de gewogen percentages 422.7.4. De "A.N.N.E.-index" 422.7.5. Het Banana-syndroom 43Banana syndrome grafiek 442.7.6.Gekozen land 452.7.7. Conclusie 46HOOFDSTUK 3: Groei-analyse 463.1 Share-effect 463.2 De proportionele landenshift (PLS) 473.3 De proportionele product-shift (PPS) 483.4 De differentiële shifts 493.5 Consolidatie versus diversificatie 493.5.1 Landenbeweging 513.5.2 Productbeweging 52HOOFDSTUK 4: Snap-shots 524.1 Algemeen totaal 544.2. Mineral fuels and oils in de EU 554.3. Mineral fuels and oils in Spanje 56HOOFDSTUK 5: Eurostat 561. Value in euros 572. Quantity in 100kg 59HOOFDSTUK 6: FREE WHEELING 70The Oil Tanker HOOFDSTUK 1: Inleiding1.1. Land en volkNigeria - officieel 'Federale Republiek Nigeria' - is een land gelegen in het westen van Afrika en grenst aan de Zuid-Atlantische Oceaan (Golf van Guinnee). Het heeft een oppervlakte...

Find Another Essay On Nigeria in de ban van de olie

HAASSEN, HELLA - OEROEG begrippen uit het koloniale discours toegepast op de roman van Hella Haasse

2813 words - 11 pages BHABHA EN OEROEG- begrippen uit het koloniale discours toegepast op de roman van Hella Haasse -INHOUSOPGAVEpaginanummer1 Inleiding 32 Over Oeroeg 43 Bhabha's theorieën toegepast op Oeroeg 84 Conclusie 10Bronvermelding 121 INLEIDINGIn de roman Oeroeg vertelt Hella S. Haasse het verhaal van een vriendschap tussen een Nederlandse planterszoon en een zoon van een Indische ondergeschikte: Oeroeg. Het verhaal speelt zich voornamelijk af in

ORIGEN DE LA VIDA. ¿Cuando se originó la vida y como?. Jean Baptiste Van Helmont. Louis Pasteur

1118 words - 4 pages orgánicas. La primera presentación de los trabajos de Miller fue realizada en este "paper": Miller S L, A production of amino acids under possible primitive Earth conditions, Science 1953; 117: 528-529.Para ver el grafico seleccione la opción ¨Bajar trabajo¨ del menú superiorCIENTÍFICOS IMPORTANTES:JEAN BAPTISTE VAN HELMONT:físico y químico belga, fue el primer científico que

Humor in de reclame

2184 words - 9 pages Soorten reclame Reclame vind je de dag van vandaag overal terug; op het internet, in de krant, in een tijdschrift, op de radio, op de tv, … Niemand kan er aan ontsnappen. Al zit je nog maar net op het internet, je wordt overspoeld met reclame in de vorm van pop-ups of reclame balken etc. Alle soorten reclame en hun voor- en nadelen vind je in dit deel van de paper terug. Internetreclame Sinds de opkomst van het internet maken alle bedrijven

De Tocquevilles "democracy In America"

2001 words - 8 pages      Alexis De Tocqueville’s Democracy in America delves deep into how the American States and the federal government would grow politically and socially under the umbrella of democracy. He sees the United States as a unique entity because of how and why it started as well as its geographical location. De Tocqueville explains that the foundations of the democratic process in America are completely different from

Carnival in Rio de Janeiro

871 words - 3 pages Carnival is celebrated everywhere in Brazil, but in Rio de Janeiro, the celebration becomes a fantastic spectacle during the summer months (February, and March) in the country. It is wild, wacky, frivolous, and most say, quite enjoyable.Passionate, exuberant Rio comes alive when Carnival begins. As the temperature heats up, so do days of seemingly endless parades, balls and parties in Cidade Maravilhosa, or the "Marvelous City", as Rio is

Strategiile de Expansiune in India ale Mcdonald_s

1831 words - 7 pages FishboneOameni FinanțeOpunere ptr Servicii imobiliaredeschidere scumpeStrategie inadecvata de internationalizareConcurență Gusturi localecompetitivăConcurența ProdusIdentificarea soluţiilor alternative pentru fiecare problemă identificată:O prima solutie o reprezinta regândirea strategiei de internaționalizare in incercarea de a obține profit numai în locațiile în care ar putea

Finding Meaning in Un Sac de Billes

1659 words - 7 pages No one asked to belong to a particular religion, fate planned it all. ‘Un Sac de Billes’ is my favorite text because it is the only French book I can actually relate to. It is an autobiography written by renowned French author Joseph Joffo. The book chronicles his experience during the invasion of Paris by the Germans in 1941. Interpreting this text from a postcolonial and intrinsic perspective reveals particular elements relevant to a

Bats in Cueva de la Pileta

910 words - 4 pages For my science project in Spain, I chose to write about bats. I was truly inspired while we were venturing into the depths of the cave in Ronda. The cave we visited was called cueva de la pileta. The cave has some interesting stories behind it, including stories about bats. I knew that I wanted to do echolocation. I decided to not only write about echolocation, but also write about different species of bats. Bats, are mammals from the

Women in Ywain by Chrétien de Troyes

777 words - 3 pages Women in Ywain by Chrétien de Troyes In Chrétien de Troyes' Ywain, women represent the moral virtue and arch of all mid-evil civilization. Women of this time had to be an object of love, which meant they had to have beauty, goodness, and be truthful. They had to be a representative of all chivalrous ideals. They also act as civilizing influences throughout the story. Women are put in the story to give men a reason for acting brave

Democracy in America by Alexis de Tocqueville

1437 words - 6 pages in social, economic, and political spheres. To challenge the assessment that white and blacks will always be unequal suggests that democracy is a stronger force than the conditions of its habit and its natural evolution is truly inevitable. Essentially, democracy and republican institutions are sturdy enough to be irrevocable and unavoidable. Works Cited Tocqueville, Alexis de. Democracy in America. Ed. J. P. Mayer. Trans. George Lawrence. New York: Harper & Row, 1969. Print.

Free Political Associations in Alexis de Tocqueville's "Democracy in America"

956 words - 4 pages Alexis de Tocqueville holds political associations, an important part of any political party, responsible for many of the decisions that they make. Political associations undoubtedly influence parties in a multitude of ways. The long arm of many political associations reaches to alter or remove current legislation, and sometimes works to pass new legislation. More often than not, political associations are successful in achieving the lofty goals

Similar Essays

De Invloed Van Veiligheid Op De Persvrijheid In De Vsa

4908 words - 20 pages in de ban van de terreur en de sterke emoties dat dit met zich mee had gebracht. Na het tweede jaar is de herinnering van de horror aan het vervagen en groeit de steun voor burgerlijke vrijheden terug. De Amerikanen geloven nog steeds sterk in de vrijheid van meningsuiting, maar openlijke kritiek op de oorlogsinspanningen in het binnen -en buitenland wordt echter minder op prijs gesteld.De persvrijheid, die in ieder geval een minder gekoesterd

De Eigenschappen Van Glasvezel Essay

706 words - 3 pages glasvezel is dat heet heel duur is om aan te sluiten, dit bedrag kan rond de 500 euro in een maand liggen. Aan de andere hand is het ook net uit. Er word bij deze verbinding dan licht door de glasvezel gestuurd (1 glasvezel kan wel 1000 meter lang zijn). Dit licht wat in de glasvezel gaat blijft echter ook in de glasvezel zelf, binnenin de glasvezel wordt het licht gereflecteerd naar voren toe en dan aan het uiteinde van de glasvezel zie je dan een

Wilde And Van De Velde Essay

1438 words - 6 pages Henry Van de Velde and Oscar Wilde are an interesting pairing in looking at their two views on art, philosophy, and society as a whole. Oscar Wilde was the founder of the Aesthetic movement of art, where he felt that art could simply be appreciated for its own sake and should be used to beautify any environment in which people are. His writings on Aestheticism were highly influential and influenced the entirety of England to move toward being

Invloed Van De Culturele Achtergrond Op De Voorkeur Voor "Geuren"

1319 words - 5 pages Onze kennis van geuren is gedurende deze eeuw drastisch verminderd. De neuzen zijn niet meer zo "getraind" als die van onze voorouders. Misschien is dit te wijten aan het feit dat onze zeep, waspoeder, shampoo en schoonmaakmiddelen, enz... een fris luchtje meekrijgen en je zelden nog in aanraking komt met de oorspronkelijke geuren van mensen, bloemen en planten. In tegenstelling tot het verleden...Geuren worden al eeuwen lang gebruikt voor