Opgave Om 1970érne Og Alle De Oprør Der Var. Oprørstiden 1970

3188 words - 13 pages

Indledning.................................................................................................................2Baggrundsviden..............................................................................3Sammenfatning af oprørenes samfundssyn...........................................3Oprøret mod kapitalismen og det samfund den medfører..........................5Det identitetsløse menneske......................................................................................5Udnyttelsen af den tredje verden............................................................5Fordelingen af overskuddet..................................................................5Forureningen...................................................................................5Oprøret mod kvindeundertrykkelsen, og for seksuel frigørelse6Kvindens muligheder.........................................................................6Kvindebevægelsen............................................................................6Den seksuelle frigørelse.....................................................................6Oprøret mod det borgerlige og normerne..............................................7At gå imod forældrene.......................................................................7Ny tøjstil og frisurer.........................................................................7Musik/tekster.................................................................................7Christiania....................................................................................7Kollektiver - nye måder at leve sammen på..............................................8Oprøret mod uddannelsessystemet.......................................................................8Lærernes autoritet og professorvældet....................................................8De store studenteroprør.....................................................................9Tilbageblik på oprøret............................................................................................9Kildeliste....................................................................................10IndledningSidst i tresserne og i begyndelsen af halvfjerdserne så man et økonomisk opsving, folk tænkte mere og mere på de materielle ting dette kom af at folk fik flere penge mellem hænderne, grunden til dette var at flere kvinder begyndte at arbejde i stedet for at gå derhjemme, dette skyldes ligestillingen, lige pludselig havde folk to indkomster i stedet for kun manden der var den eneste forsørger i familien. Folk begyndte at tænkere mere på hvordan man så ud udad til, altså facaden der skulle vise "vi har det godt, vi er den nye lille danske kernefamilie", folk begyndte at komme hinanden mere og mere ved og derfor var det...

Find Another Essay On Opgave om 1970érne og alle de oprør der var. oprørstiden 1970

Radioens Historiske Udvikling Essay

4479 words - 18 pages Foredrag og neutralitet vs. alsidighedNår det kom til foredragene, der udgjorde ca. 1/10 del af programudbudet10, var der uenighed mht., om disse skulle være alsidige eller neutrale i deres indhold. De borgerlige tog afstand fra alt politisk farvet indhold, og mente at alsidighed i form af repræsentation af alle synspunkter i den enkelte udsendelse var lig med neutralitet og dermed ideelt. Desuden var deres holdning, at ingen

NARRENS DRØM af Niels E.Nilsen Essay

1092 words - 4 pages meget af det. Man hører ikke om hans forhold til andre personer end det til Pliin og når de to er sammen gør de som om de kun er medarbejdere og ikke to som har kendt hinanden gennem mange år og det skyldes nok at de forsøger at skjule at de begge ved at en dag så bliver de begge afskedigt som alle andre der har abejdet indtil robotterne kom. Direktør Pliin har en stor entusiasme for robotterne, han sætter sig ind i dem og fortæller ,det han ved

Historieopgave. Estrup og forsvarssagen

1262 words - 5 pages vurdering. Han stod i første række af dansk politik i over 30 og var minister i 11; hans gerningern og tanker satte sig spor." - Sigurd RamburchJacob Brønnum Scavenius Estrup blev født 16. april 1825 og døde 24. december 1913. J. B. S. Estrup var søn af godsejeren og rigmanden Hector Estrup.Estrup var en af genrejserne efter nederlaget i 1864 hvor Danmark mistede 40 % af et land der i forvejen var stærkt

De puniske krige De puniske krige er fællesbetegnelsen for de tre krige, som Rom og den fønikiske koloni Karthago udkæmpede mellem 264 og 146 f.v.t.. Roms sejr over

3631 words - 15 pages ække krige mod de øvrige italiske stammer og byer, indtil hele Italien i 265 f.v.t. var samlet under romersk herredømme. Der var dog på ingen måde tale om et egentlig imperium som i den senere kejsertid, men derimod en lang række alliancer mellem Rom og de enkelte byer. Sidstnævnte var dog forpligtede til at stille tropper til rådighed, hvorved Rom blev en egentlig militærmagt - stor nok til at

Den Amerikanske sitcom Og Dens Historie

4692 words - 19 pages på de mere overordnede tendenser og forandringer, som formatet har gennemgået både på indholdssiden og den formmæssige side. Da der er produceret et enormt antal sitcoms gennem årene og ikke er plads til at inddrage dem alle i denne opgave, vil de sitcoms, jeg berører, være enten historisk vigtige eller være repræsentative for en bølge af sitcoms inden for en given årr

Se Dagens Lys - Svend Åge Madesen

3131 words - 13 pages Maya. De tilbringer dagen sammen, og beslutter at skjule sig for systemet og ikke ligge sig til at sove om natten, og derved også have den næste dag sammen. Næste dag bliver de dog opdaget i en restaurant af en ven de havde haft den dag de var gift, de bliver nødt til at flygte, og bestemmer sig for at finde andre der har deres problem. De opsøger en mand, Agge, som Elef engang havde mødt for længe

Foredrag om Miles Davis(Speech about Miles Davis)

778 words - 3 pages Ja, jeg skal da fortelle litt om Miles Davis, som ble født 25. mai 1926 i Illinois i USA. Han ble født inn i en typisk middelklassefamilie, hans far var tannlege og hans mor var, som vanlig på de tider, hjemmeværende.Han var altså en helt vanlig gutt, inntil han til sin trettenårsdag fikk en trompet av sin far. Først da ble interessen for musikk vekket. Selv om både moren og søsteren drev

"DEM" og "OS" - Grundloven og vedligeholdelse af 'dem' og 'os' ift. etniske minoriteter. En teoretisk diskussion

3531 words - 14 pages valgt at besvare spørgsmålet; Hvordan konstrueres og opretholdes grænsen mellem "os" og "dem" i diskursen om de etniske minoriteter, med udgangspunkt i Ole Hyltofts kronik:" Folkesjælen og indvandrerne".AfgrænsningI enhver opgave, hvor der er begrænsninger for antal afleverede sider, finder jeg det centralt at lave en afgrænsning i forhold til, hvilke aspekter jeg vil fokusere på i denne opgave. Det

Overgangen fra enevælde til konstitutionelt monarki i Danmark i perioden 1848-49, og den franske revolusjonen

3133 words - 13 pages fyldtes de Parisiske gader med ordene: 'Leve reformerne!'. Hovedsageligt var det studerende og arbejdere der først sluttede op om revolutionen. Den daværende franske konge Ludvig Filip gav Nationalgarden ordre til at rykke ud. Men, kun tre ud af de tolv legioner lystede, de resterende ni legioner sluttede op om revolutionen, kongen var magtesløs. Ministerpræsidenten, Guizot, var heller ikke til meget hjælp, da han

1848 Den Franske Revolution

3125 words - 13 pages 10INDLEDNINGI denne opgave vil jeg prøve på at komme ved en redegørelse for, hvorfor vi i dag har det vi kalder 'demokrati'. De rettigheder som vi nyder godt af den dag i dag, ligger er ca. 150 år gamle. Jeg har bl.a. tænkt mig, at jeg vil undersøge om der reelt var en mulighed for 'ikke' at indføre demokrati i Danmark. Jeg vil inddrage en redegørelse for hvad der lå til grund for grundloven. Om

Dette er en liten greie om Fluenes herre, (lord of the Flies)

1181 words - 5 pages å, men det er ikke så viktig fordi jeg forsto hva som skjedde.Hva jeg likte ved bokenJeg syntes boken var veldig spennende og jeg syntes forfatteren greide å beskrive hendelsene veldig godt, men noen ganger hoppet han fra et sted til et annet og jeg skjønte ikke helt hvor jeg var, før etter en side. Forfatteren skildret miljøene godt, og det var veldig viktig i denne boken fordi alle hendelsene er bygget på hva de forskjellige personene mener om hverandre.

Similar Essays

Denne Opgave Er Om Leif Panduros Debut Av Min Guldtand! En Analyse Og Lidt Biografi. Jeg Fik 10 For Den

3303 words - 13 pages anden verdenskrig.Han genså hende aldrig efter den dag, hvor hun med sit fjerne, sære smil forsvandt fra ham i 1929. Men i drømmene var hun der og det var hans far også. Anne Johannes bror, Gregers Panduro besluttede at tage sig af drengen. Den 6-årig dreng blev sendt til Ringsted, sammen med de møbler som han havde arvet efter Anne Johanne.Efter sommeren 1930, starter han i Borger og Realskolen i Ringsted. Han

Militærcup Essay

537 words - 3 pages ), Peru(1968 – 1974), Nicaragua(1978 – 1989) og andre steder beviste endnu engang hvor magtfulde de egentlig var ved at nationalisere strategiske økonomiske sektorer, re-distributere jord og udfordre den amerikanske dominans. Fra 1960 til 1970'erne spredte guerilla, bonde og arbejderrettighedsbevægelser over hele kontinentet, og dette oprør mod imperialismen, militarismen og den sociale udnyttelse var sejren i den socialistiske regering i Chile

Sameksistens Essay

842 words - 4 pages Omkring 1800-tallet dukkede der politiske grupperinger op, som var inspireret af de europæiske forestillinger om national uafhængighed og selvbestemmelse. Den græske uafhængighedskrig i 1821-1829 gjorde grækerne til det første folkeslag under Osmannerriget som fik selvstændighed. Dette oprør inspirerede andre folkeslag til at gøre oprør såsom serberne og bulgarerne, som fik selvstændighed i 1878 og 1908. I perioden 1839-1876(tanzimat), indførte

Danish Resistance In Ww2, When Denmark Was Under German Control

3803 words - 15 pages ; Internettet, hvilket ikke kun informerer om begivenheder der er sket efter dets opfindelse, men som indeholder en forfærdelig masse 'media' om alle emner. Det er nemlig hovedsaglig børnene og børnebørnene af dem der var med i modstanden, der senere har interviewet medlemmer af modstandsgrupper, fundet billeder frem, eller samlet brugsgenstande fra modstandsbevægelsens handlen.Efter krigen ønskede de betrufne nemlig