Os Lang Essay

933 words - 4 pages

Operating System: Puppy LinuxAuthor: Barry Kauler (original)Maintained by Larry Short, Mick Amadio, and Puppy communityDescription:Puppy Linux operating system is a lightweight Linux dstribution that focuses on ease to use and minimal footprint. It can run the entire system by installing it on hard drive or in RAM (random access memory) with the current version taking up to 130 MB allowing the boot medium to be removed after the operating system has started.Like other linux distro, the operating system itself contains built in application like Abiword (word documents), Gnumeric (spreadsheets), Mplayer (multimedia player) and last browsers like Seamonkey (same as Mozilla Firefox).As other operating system goes, Puppy linux can be install on the following ways:A live USB drive, including USB flash drives or any other bootable USB storage device (flash-Puppy)A live CD (live-Puppy)An SD card or built in Flash driveA Zip drive or LS-120/240 SuperDiskAn internal hard disk driveA computer network (thin-Puppy)An emulator (emulated-puppy)A floppy boot disk that loads the rest of the operating system from a USB drive, CD-ROM, or internal hard driveThe main highlight for Puppy Linux operating system is run in RAM, all files operations and configurations that are created in a session and disappear when the system is shut down but there is called a feature where you can save your session in USB or HDD and when use the OS again the session that was save will be apply as your current setup.On the other hand, Puppy Linux can be install on hard disk as a full installation,User Interface:The default window manager in most Puppy release is JWMJWM is a lightweight stacking window manager for the X Window System written by Joe Wingbermuehle. JWM is written in C and uses only Xlib at a minimum. Support for the following can be added as compile-time options:PNG, JPG and XPM iconsXftXineramaFriBidiThe Shape extensionIceWM is a stacking window manager for the X Window System graphical infrastructure, written by Marko Maček. It was written from scratch in C++ and is released under the terms of the GNU Lesser General Public License.[1] It is relatively lightweight in terms of memory and CPU usage, and comes with themes that allow it to imitate the GUI of Windows 95, Windows XP, Windows 7, OS/2, Motif, and other graphical user interfaces.[1] IceWM is meant to excel in look and feel while being lightweight and customizable.Fluxbox is a stacking window manager for the X Window System, which started as a fork of Blackbox[2] 0.61.1 in 2001,[4] with the same aim to be lightweight. Its user interface has only a taskbar, a pop-up menu accessible by right-clicking on the desktop,[2] and minimal support for graphical icons. All basic configurations are controlled by text files, including the construction of menus and the mapping of keybindings.[5] Fluxbox has high compliance to the Extended Window Manager Hintsspecification.[6]Fluxbox can show some eye candy:...

Find Another Essay On OS LANG

Social Responsability in Venezuela Essay

1222 words - 5 pages , para superar la situación de pobreza extrema y prepararse para salir de la pobreza en su comunidad. Misión Niños y Niñas del Barrio (2008) - Atender las necesidades y defender a los niños/as y adolescentes en situación de calle. Gran Misión Agro Venezuela (2011) - Está conformada por seis ejes dinamizadores, que abarcan la lucha contra el latifundio, financiamiento

This essay is about the difference between men and women, especially in the 20th century

2671 words - 11 pages ; tastaturet gløder. De er ikke de eneste der diskuterer. I virkeligheden fortsætter de den evighedsdebat de har påbegyndt i 70'erne: kønsdebatten.Feministerne har dog også skabt grundlag for en udvidet mediepolitisk diskussion i den vestlige verden. En spændende og vigtig diskussion, som burde have beskæftiget os gennem hele historien. Der kan på lang sigt nemlig kun opnås en holdende ligev&aelig

Magt

2367 words - 9 pages udvides proportionalt med udvidelsen af området for deres virke, dette betyder at politikkerne i højere og højere grad må støtte sig til eksperter og rammelovgivning, der som bekendt lægger en stor del af magten i embedsmændenes lejr.Historien har vist os, at politikkerne ikke nødvendigvis bliver upopulære når de foreslår, at den offentlige sektor indskrænkes. Det mest

Doping

5820 words - 23 pages : 'ferietabletter, krudt eller speed' opfundet. Det var stoffet amphetamin der fik den helt store udbredelse. Det skete fordi man fandt ud af at stoffet havde nogle egenskaber, som gjorde at man mister træthedsfornemmelsen og simpelthen er oppe på dupperne. Stoffet som er beslægtet med hormonet adrenalin, gør os kampklare ved at øge hjertefrekvensen samt at flytte træthedsgrænsen. 50' ernes cykelryttere var

Denne opgave er om Leif Panduros debut Av min guldtand! En analyse og lidt biografi. Jeg fik 10 for den

3303 words - 13 pages haft nogen videre kontakt med det litterære miljø. Næsgaard havde sådan set været hans "enmandsuniversitet".Senere, dvs. omkring 1960, får han åbnet op for sit litterære latensperiode som var usædvanlig lang, hvilket meget sikkert blev en fordel for ham, da han for alvor bryder igennem som forfatter. Efter udgivelsen af AV MIN GULDTAND, kommer "Rend mig i traditionerne" som er en fort&aelig

Noam Chomsky & Ramonet "Como nos venden la moto"

3878 words - 16 pages a este sistema es mucho más libre, que posee más autonomía, pero es una ilusión, ya que cada vez estamos más controlados.El principal medio que llega a la población es la televisión, y por lo tanto, es la que más influencia tiene. Las observaciones de Ramonet apuntan a este medio como el de más alta influencia en los primeros años de vida del hombre, y esta es una etapa

Se Dagens Lys - Svend Åge Madesen

3131 words - 13 pages dem til at vende tilbage til systemet, men de nægter gang på gang. Hun giver dem, efter lang tids overtalen, en lejlighed i byen som ikke er sat i forbindelse med udskiftningssystemet. Elef og Maya er lykkelige over at kunne se frem til et liv sammen. Men efter et stykke tid mister de livsglæden, og ender i dyb fortvivlelse over menneskene omkring dem, det hele ender med et mislykket selvmordsforsøg. Da de vågner op

Filtomat

2220 words - 9 pages 082 skulle pågå. ( bilag 4 ). I skrivende stund befinder vi os på dette stadie.Fra ide til handling.Selve ideen til 082 blev født efter at vi, havde gennemgået pm6s bagvandssystem, for at ajourføre tegnings dokumenteringen. Efter den pålagte opgave var løst, måtte vi sande at det var nødvendigt, at følge systemet ud til udskudspulperen, for at få et større

yasuni itt

2251 words - 9 pages generará alrededor de 18.000 USD (600 millones de dólares anuales durante 30 años).En el plano nacional, se entiende que la Iniciativa ITT es parte del recorrido hacia un nuevo desarrollo basado en el concepto del Buen Vivir. Pero la iniciativa también es muy importante a nivel regional por el hecho que el Ecuador es un país amazónico, pero también lo es a escala global, por sus efectos e impactos sobre

yasuni

2251 words - 9 pages generará alrededor de 18.000 USD (600 millones de dólares anuales durante 30 años).En el plano nacional, se entiende que la Iniciativa ITT es parte del recorrido hacia un nuevo desarrollo basado en el concepto del Buen Vivir. Pero la iniciativa también es muy importante a nivel regional por el hecho que el Ecuador es un país amazónico, pero también lo es a escala global, por sus efectos e impactos sobre

yasuni

2251 words - 9 pages generará alrededor de 18.000 USD (600 millones de dólares anuales durante 30 años).En el plano nacional, se entiende que la Iniciativa ITT es parte del recorrido hacia un nuevo desarrollo basado en el concepto del Buen Vivir. Pero la iniciativa también es muy importante a nivel regional por el hecho que el Ecuador es un país amazónico, pero también lo es a escala global, por sus efectos e impactos sobre

Similar Essays

"Dem" Og "Os" Grundloven Og Vedligeholdelse Af 'dem' Og 'os' Ift. Etniske Minoriteter. En Teoretisk Diskussion

3531 words - 14 pages IndholdsfortegnelseEtniske Minoriteter1Indledning1Afgrænsning1Ole Hyltofts kronik2Diskurs3Den almene befolkning ? opretholdelse af diskurs4"Os" og "dem"5Kategorisering en del af socialiseringen og vores identitet5Etnicitet og identitet6Integration ? "de" skal være som "os"7Integration7Mediernes rolle i grænsen mellem dem og os8Konklusion9Etniske MinoriteterIndledningJeg har i denne eksamensopgave omkring etniske minoriteter

Novos Polímeros Essay

760 words - 3 pages .........................................................................................7IntroduçãoEm nosso cotidiano estamos cercados por materiais que além de serem muito úteis em nossas tarefas e necessidades, facilitarem a nossas vidas. Como por exemplo: nas asas de um avião, pneus de carro e também nas garrafas plásticas.A cada dia, profissionais de engenharia, física e química se dedicam para que nossa qualidade de vida e conforto só melhore. Os polímeros

Hverdagens Samtaler Essay

1470 words - 6 pages ord. Mange relationer starter på denne måde, både venskabelige og romantiske, ved hjælp af diverse sites og apps som Facebook, dating.dk, Tinder, og Twitter. I Roberta Montanaris artikel " Snik snak snude - ellers er du ude " kommenterer kommunikationskonsulent og psykoterapeut Birgitte Sally på denne udvikling i, hvor hverdagens samtaler i dag finder sted: " Mail, sms'er, chatfora og mobilsamtaler giver os en f

German Expresionism Essay

1060 words - 4 pages 200404Abril 2004EL SEPTIMO ARTECine del PasadoCINE GÓTICO(Expresionismo Alemán)Seguimos los artículos-reflexiones sobre el lado oscuro, esta vez con un aproximativo trabajo sobre ese cine que se hizo en la Alemania (bajo la Republica de Weimar) de los años veinte y que se dio en llamar Expresionismo Alemán.Está considerado como el primer movimiento de vanguardia que utiliza el cine como medio de expresi