Overgangen Fra Enevælde Til Konstitutionelt Monarki I Danmark I Perioden 1848 49, Og Den Franske Revolusjonen

3133 words - 13 pages

INDHOLDSFORTEGNELSE:INDLEDNING 3BAGGRUNDEN FOR OVERGANGEN FRA ENEVÆLDE TIL KONSTITUTIONELT MONARKI I DANMARK I PERIODEN 1848-49 3Den franske revolution 1848 3Montesquieus ideologi om magtens tredeling 4NÆRMERE BELYSNING AF GRUNDLOVEN 1849 5Tiden omkring 1848-49 5Det nye politiske system i Danmark 6Den grundlovgivende Rigsforsamling 7Magtdelingen 8Den enkelte borgers rettigheder og friheder 9KONKLUSION 10INDLEDNINGI denne opgave vil jeg prøve på at komme ved en redegørelse for, hvorfor vi i dag har det vi kalder 'demokrati'. De rettigheder som vi nyder godt af den dag i dag, ligger er ca. 150 år gamle. Jeg har bl.a. tænkt mig, at jeg vil undersøge om der reelt var en mulighed for 'ikke' at indføre demokrati i Danmark. Jeg vil inddrage en redegørelse for hvad der lå til grund for grundloven. Om bl.a. hvilke personer der var med til at udforme grundloven, og hvilke politiske slagsmål der lå forud for vedtagelsen af grundloven. Hvilke forandringer indebar grundloven for den danske befolkning. Jeg vil komme ind på de rettigheder og pligter den danske befolkning blev bundet af, da grundloven blev indført. Dette kunne f.eks. være rettigheden til at blive stillet for en dommer indenfor 24 timer. Denne rettighed eksisterede som sagt ikke før 1849. Til sidst i opgaven vil jeg komme med min egen konklusion (afsluttende kommentarer) af opgaven, og af de problemer der bliver formuleret i den.BAGGRUNDEN FOR OVERGANGEN FRA ENEVÆLDE TIL KONSTITUTIONELT MONARKI I DANMARK I PERIODEN 1848-49Baggrunden for overgangen til demokrati i Danmark, skal bl.a. ses på baggrund af de begivenheder der gik for sig i Europa på det tidspunkt. Bl.a. skal det nævnes at der i 1830 i Frankrig, havde været den store Julirevolution. Magthaverne i Frankrig slog denne opstand ned med hård hånd. Denne nedkæmpning af opstanden i 1830 lagde midlertidigt ikke låg på den stadigt stigende utilfredshed med Frankrigs enevældige konge Ludvig Filip. I 1848 startede en ny opstand i Frankrig, og som derefter skyllede ud over Europa.Den franske revolution 1848Om morgenen d. 22. Februar 1848 fyldtes de Parisiske gader med ordene: 'Leve reformerne!'. Hovedsageligt var det studerende og arbejdere der først sluttede op om revolutionen. Den daværende franske konge Ludvig Filip gav Nationalgarden ordre til at rykke ud. Men, kun tre ud af de tolv legioner lystede, de resterende ni legioner sluttede op om revolutionen, kongen var magtesløs. Ministerpræsidenten, Guizot, var heller ikke til meget hjælp, da han trådte af samme aften. Demonstrationerne udviklede sig mere og mere voldelige. Kongen prøvede at sætte hæren ind, men det mislykkedes. Den 24. Februar 1848 om aftenen flygtede Ludvig Filip med sin dronning Marie Amélie fra kongeslottet i Paris. Kongen og dronningen...

Find Another Essay On Overgangen fra enevælde til konstitutionelt monarki i Danmark i perioden 1848-49, og den franske revolusjonen

Denne danske stil handler om bogen: Dinas Bog. Jeg går i 2.g. på et dansk gymnasium og fik 11 i karakter(jeg kender ikke den engelske karakter for 11)

1495 words - 6 pages Dinas bogaf Herbjørg WassmoNår man har læst en bog som Dinas bog, får man meget at tænke over. Man følger sin hovedpersons identitet gennem hele forløbet og føler sorg, glæde og smerte på samme måde som hun. Man drages til at følge Dina gennem alle hendes længsler og den autistiske adfærd, samtidig med, at man føler sig som den eneste i verden som

Bør straffeutmålingen i Norge skjerpes og bør dødsstraff innføres?

759 words - 3 pages har mistet sin kjære? Trodde ikke det nei, det er derfor det gir grunn til og revurdere straffeutmålingen her i Norge.Det gir også stor grunn til bekymring, i min mening, at dødsstraff er ikke ilagt i rettsystemet og ligger ikke der som et valg som dommere kan få bruk for. Dødsstraff i min oppfattelse skal kun brukes når den skyldige har begått et overlagt drap. Med andre ord hadde den skyldige en

Denne stil omhandler dinosaurer. Her i blandt plesiosaurere, Sauropoder og Tyrannosaurus-Rex

944 words - 4 pages 1900-tallet og den blev med det samme betragtetsom en af de største ogden mest aggressive & koldblodige art.Tyrannosaurus rex´en gik oprejstpå bagbenene. Hvis den havde levet i dag, ville den ha´ været i stand til at kigge ind gennem et vindue på 2. sal. Ud fra længden af dens skridtlængde har man beregnet, at den kunne løbe omkring 40 km/t.Man ved ikke præcis, hvad Tyrannosaurus rex

Diversity among different texts, 'Good-bye, Columbus,' written by Philip Roth, The Crying of Lot 49, written by Thomas Pynchon , Maus I, A Survivor's Tale, My Father Bleeds History, written by Art Spe

1075 words - 4 pages by Philip Roth, conflicts are seen as far as social status among families. This novella was not diverse in the written aspect, in fact I thought of it as easy reading. 'Sure, I should serve four different meals at once.... I should jump up and down twenty different times? What am I, a workhorse?' (Roth 4) The reactions in Brenda's house differ because they have a maid and Brenda's Mom doesn't have to pick up a finger. Neal and Brenda's families

Danish resistance in WW2, when Denmark was under German control

3803 words - 15 pages af tyskerne har jeg læst i hans memoirer. Temaet har fra det tidspunkt interesseret mig, og givet anledning til en del omtanke fra min side.Da jeg har familie i såvel Danmark som Tyskland, og er dobbelt staatsborger behøver jeg kun at gå to generationer tilbage, for at møde de personer, der har levet i Danmark henholdsvis Tyskland den gang. Konfliktsituationen fra dengang er af den grund speciel interessant for mig

ULIKE FILOSOFERS SYN PÅ MENNESKET OG KJØNN

1478 words - 6 pages i moderne tid, og Aristoteles fordi hans filosofi har preget europeisk filosofi i nyere tid. Aristoteles levde fra 384 til 322 fvt. og er en kjent skikkelse i gresk filosofi. Han var elev av Platon, som igjen var elev av Sokrates. Aristoteles syn på mennesker og alt levende gikk ut på at deres mål var å virkeliggjøre mulighetene som man innehar og dermed bli en del av den store helheten. For mennesker gjaldt det å utvikle ferdigheter

Historieopgave. Estrup og forsvarssagen

1262 words - 5 pages svækket efter afsættelsen af Norge til Sverige i 1813.Estrup maxim var at aldrig igen skulle Danmark være forsvarsløst og militært svagt. Han holdte det politiske maxim i hævd til den dag han døde, og hans politik udspillede sig deraf.Estrup var ikke en hvilken som helst politiker der på grund af sin status som godsejer var født til indflydelse, nej Estrup var lavet af det stof som store m

militærcup

537 words - 3 pages ), Peru(1968 – 1974), Nicaragua(1978 – 1989) og andre steder beviste endnu engang hvor magtfulde de egentlig var ved at nationalisere strategiske økonomiske sektorer, re-distributere jord og udfordre den amerikanske dominans. Fra 1960 til 1970'erne spredte guerilla, bonde og arbejderrettighedsbevægelser over hele kontinentet, og dette oprør mod imperialismen, militarismen og den sociale udnyttelse var sejren i den socialistiske regering i Chile

Denne opgave er om Leif Panduros debut Av min guldtand! En analyse og lidt biografi. Jeg fik 10 for den

3303 words - 13 pages normalitetskonflikten som tema.Litteratur historie1957 - Av min guldtand (roman)1958 - Rend mig i traditionerne (roman)1960 - De uanstændige (roman)1961 - Øgledage (roman)1963 - Fern fra Danmark (roman)1964 - Fejltagelser (roman)1965 - Den gale mand (roman)1966 - Vejen til Jylland (roman)1968 - Farvel Thomas (tv-spil)1970 - Daniels anden verden (roman)1971 - Bella og Et godt liv. (tv-spil)1971 - Vinduerne (roman)1972 - Amatørerne

Delopgave C: Velfærdsstatens fremtid

979 words - 4 pages den stigende CO2. Derfor valgte Danmark i starten af 90’erne at få nedsat deres CO2-forbrug. Det blev lavet gennem international samarbejde med EU og Kyoto-aftalen. Da VK-regeringen træder til bliver disse internationale aftaler lidt gemt borte. Der er vigtigere opgaver såsom Irak-krigen. VK-regeringen fremlagde i 2005 en ny energistrategiplan, der gælder frem til 2025. Men den kritiseres af OVE (Organisationen for Vedvarende Energi), der mener

Materiell kultur som kilde

3167 words - 13 pages lenger kongen som skulle definere sin samling, den ble en del av Folkemuseet og fremstillingen ble mer vitenskapelig og knyttet til en epoke og bruksområde. Men fremstillingen så fortsatt helt bort fra tidligere beskrivelser som munkebolig, bygningen ble fremstilt som et helt vanlig soveloft som fantes på de fleste gårder i middelalderen. Middelalderen var nasjonens storhetstid og loftet var en materialisering av denne perioden

Similar Essays

1848 Den Franske Revolution Essay

3125 words - 13 pages HISTORIE OPGAVEN I 2.G.INDHOLDSFORTEGNELSE:INDLEDNING 3BAGGRUNDEN FOR OVERGANGEN FRA ENEVÆLDE TIL KONSTITUTIONELT MONARKI I DANMARK I PERIODEN 1848-49 3Den franske revolution 1848 3Montesquieus ideologi om magtens tredeling 4NÆRMERE BELYSNING AF GRUNDLOVEN 1849 5Tiden omkring 1848-49 5Det nye politiske system i Danmark 6Den grundlovgivende Rigsforsamling 7Magtdelingen 8Den enkelte borgers rettigheder og friheder 9KONKLUSION

Angreb På Hellig Ko. Omhandlende Jyllandspostens Leder Fra Den 13/03/01 Og Brev Til Regeringen Om Brugerbetaling

922 words - 4 pages Angreb på hellig koArgumentationen i Jyllandspostens leder fra den 13/03/01 er bygget op af åbenlyse sandheder, citater fra autoriteter (eksperter), statistikker og til dels indicier angående tendenser i befolkningen.Nogle af de sandheder der bruges i artiklen er f.eks. at får man et monopol inden for et område, så ser man ofte at priserne skydes/skyder i vejret. Denne sandhed bruger forfatteren i det sidste

Dansk Analyse Af En Leder I Information Samt Et Indlæg Til Chili Om Usa's Nye Metoder Til At Spore Og Likvidere Terrorister. Karakter: 11 Pil Ned

1347 words - 5 pages er en artikel er det også envejskommunikation - man har jo ikke mulighed for at stille spørgsmål til skribenten - ikke sådan lige umiddelbart, i hvert fald. Afsenderen er lederskribenten/dagbladet Information og modtageren er avisens målgruppe - det vil sige intellektuelle folk, som har politiske standpunkter på venstrefløjen. Den typiske læser ville således være den 52 årige

I Virkeligheten Foregikk Det Slik: Et Allmektig Vesen Snakket Universet Virkelig, Formet Jorden Og Fylte Den Med Liv Og Perfekte, Udødelige Mennesker.

1179 words - 5 pages en kjemisk forbindelse er konstant"1804: John Dalton - lov om multiple forhold. Stoffer inngår i kjemiske forbindelser bare i bestemte forhold.1808:Hvert grunnstoff består av små, udelelige partikler kalt atomerAlle atomer av samme grunnstoff har samme masse og andre egenskaper som skiller den fra andre grunnstofferAtomer kombineres i enkle, heltallige forhold og former slik forbindelserEt atom av et grunnstoff kan ikke endre