This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Peter Høeg Analyse Af To Fortællinger Fra "Fortællinger Om Natten"

3355 words - 13 pages

IndledningPeter Høeg debuterede i 1988 med romanen Forstilling om det tyvende århundrede, den fik bragende succes. Så i 1990 kam hans bog nummer to, Fortællinger om natten, herefter kom Frøken Smilas fornemmellser for sne (1992). I 1993 udkom hans så fjerde bog og tredje roman, De måske egnede og endelig i 1996 kom Høegs fremte bog og fjerde roman, Kvinden og Aben.Fortællinger om natten, er en novellesamling, som består af ni noveller. Jeg har valgt at koncentere mig om to af disse noveller, nemlig 'Spejlbillede af en ung mand i balance' og 'Dom over højeteretspræsident Ignatio Landstad Rasker'. Det eksistentielle ved disse noveller, og det jeg senere vil komme ind på min opgave, er kærligheden. Jeg vil gennem denne opgave analysere de to noveller og prøve at komme til forståelse med Peter Høegs mening og hensigt med disse fantastiske og helt særprægede noveller.Dom over højesteretspræsidentIgnatio Landstad RaskerResuméThomas Landstad Rasker blev den 19 marts 1929 gift med Charlotte Rømer. Senere samme dag stod Thomas sammen med sin kone og sin moder, Eline Landstad Rasker, i faderens Hektor Landstad Raskers lejlighed ved Frederksholms Kanal i København. Thomas var på vej til at blive Højesteretssagfører, ligesom sin fader og hans far havde været det. I hele otte generationer havde slægten Landstad Rasker været rygmaven i det danske retsystem. Mens Thomas, Charlotte og Eline stod i stuen og kikkede ud på solnedgangen, kom faderen ind ad døren. Han bad dem tage plads, da han havde noget vigtigt, han gerne ville tale med dem om. Hektor kommer med en længere beretning om sit liv og om sin far. Faderens navn var Ignatio Landstad Rasker, han var højesteretspræsident. Der fortælles om faderen og hans noget dystre og lidt puritanske sjæl. Der fortælles desuden om en retsag, som faderen havde ført, mod en vis forfatter ved nanvet Morten Ross. Han skulle dømme forfatteren, der sod anklaget for at have krænket den offentlige blufærdighed på prent-. og i homoseksuelpraksis, -ved sin pronogarfiske fremstilling af kærlighed og erotik. På grund af dette måtte Ignario Landstad Rasker, sende ham i fængsel. Ignatio forelsker sig imidlertidigt lidenskabligt i forfatteren og handler med skizofren kosekvens. først fælder han den hårdeste tænklige dom dom. dernæst gør han sig selv til forbryder ved at befri den dømte og flygte med ham til en afsidesliggende ø, hvor de hengiver sig til deres forbudte lyst. her kommer så den endelige konfrontation mellem Ignatio og sønnen Hektor, da Hektor finder ud af, at faderen er forelsket i Morten Ross.Spejlbillede af en ung mand i balanceResuméI maj 1927 bliver en...

Find Another Essay On Peter Høeg analyse af to fortællinger fra "Fortællinger om Natten"

Danish resistance in WW2, when Denmark was under German control

3803 words - 15 pages , og sat i Ålborg-fængsel. Der var noget meget spændende omkring denne gruppe. 3 af drengene havde fået en fil smuglet ind i fængslet. De fik en jernstang i et cellevindue filet igennem, og på den måde stak de af fra fængslet om natten, lavede små sabotageaktioner og vendte så tilbage til fængslet. I natten mellem den 24. og den 25 august 1942 blev de fanget af tyskerne, og de blev

Den danske rockerkrig Essay

1321 words - 5 pages Danmark, udsat for etattentat forsøg i form af en bilbombe, ligeledes i Ålborg. Natten til torsdag den 12.september eksploderede en bombe, placeret i en stjålen bil, foran HA's hus påHoulbækvej i Roskilde. En uge efter angribes huset på Houlbækvej i Roskilde igen,men denne gang med maskinpistoler og repetérrifler. To uger efter holder Hells Angels den årlige vikingefest i klubhuset i

This essay is about the difference between men and women, especially in the 20th century

2671 words - 11 pages to køn altså udviklet sig. De vedblev derved hele tiden adskilt som to køn. Naturligt, at de har udviklet sig hver i deres retning, ikke sandt?Samværet mellem kønnene har sørget for at de har en masse fællestræk. En del af de fællestræk stammer dog helt tilbage fra dengang primaternes forfædre og formødre var lig med hinanden, dengang der kun fandtes kønsneutrale

Kommunalt samarbejde - formalisering eller kommunikation

672 words - 3 pages udtalelser fra fagfolk tyder dog på, at man sjældent gør sig klart, hvad man mener med 'samarbejde'. Jeg har i en undersøgelse af de danske kommuners samarbejde med deres affaldsindsamlere fundet to former for samarbejde: 1) formel integration og 2) kommunikation. Formel integration blev målt som et gennemsnit af omfanget af det kontrakt-baserede samarbejde og investering i affaldsindsamlingsudstyr, der anvendes af

Tematisk Og Stilistisk Analyse Af Filmen "Fight Club"

4051 words - 16 pages hovedpersonSom nævnt i indledningen er hovedpersonen på utraditionel vis uden navn, hvilket ikke er tilfældigt. Motivationen fra Finchers side må have været at sende et signal til os om, at Jack er en symbolsk repræsentant for tiden1 i den forstand, at han kunne være næsten hvilken som helst mand. Derfor skal Jacks livsstil, som afføder følelse af meningsløshed, tomhed og

Kultursammanstød

1908 words - 8 pages ælger en mere alvorlig indgangsvinkel til emnet. Teksten, der er et uddrag af endebatbog, starter med at inddele den danske befolkning i to ydergrupper. Enten er man forindvandrere i alle afkroge af Danmark, eller også får man kvalme ved tanken om deresblotte eksistens. Der findes ingen kompromisser, ingen bløde mellemveje og bestemt ingenholdningsløse danskere. Desværre er vi ikke helt så konsekvente, n

Juice in the Czech Republic - Market research

2252 words - 9 pages af respondenterne undlod at svare på nogle spørgsmål eller helt undlod at svare. Det lykkedes os dog at få udfyldt 64 spørgeskemaer og på baggrund af en analyse af dem kan vi konkludere følgende:89% af respondenterne drikker appelsinjuice og af dem drikker ca. 80% juice en eller flere gange om ugen.Af de 64 respondenter svarede 25% at de ikke kunne lide smagen på den uddelte appelsinjuice. Det

Analyse af Ole Bornedals 'Charlot & Charlotte', 1. afsnit

1972 words - 8 pages Ole Bornedals ”Charlot og Charlotte”Ole Bornedals ”Charlot og Charlotte” blev vist førstegang på dansk tv i 1996, og var en skelsættende fiktionsfortælling om de to kvinder Charlot og Charlottes rejse gennem et postkortagtigt Danmark. Men selvom mange fulgte med i deres rejse, så er tv-serien et værk, som fortjener en dybere analyse, end man umiddelbart skulle tro. Det er en serie hvor

Dansk folkeparti

1634 words - 7 pages Folkeparti men at EU's lovgivning om anvendelsen af alt for mange skadelige stoffer, som vi endnu ikke kender virkningen at, skal ændres.Der skal gøres en større indsats for at sikre havmiljøet i det danske farvand. Det stigende antal skibstransporter gennem farvand til og fra Østersøen, gør det mere påkrævet at beskytte de sårbare danske farvande mod skadelige p&aring

Denne opgave er om Leif Panduros debut Av min guldtand! En analyse og lidt biografi. Jeg fik 10 for den

3303 words - 13 pages år lige udenfor døren. Hovedpersonen, tandlæge Danielsen fortæller om sine oplevelser. Danielsen bor i et hus sammen med sin kone, hans to sønner og en kat som hedder Frankenstein. Det hele starter med at Danielsen får sin onkel Hanibald på besøg, der bliver en masse af sjov og druk, en rigtig god start på en god sommer. Danielsen har en tandlæge klinik, i Danielsens hus på torvet

Projekt og forsøg omhandlende kost og kostplaner

1098 words - 4 pages mængder med kosten, betegnes det et sporstof. Cirka to tredjedele af kroppens samlede jern findes i blodet og musklerne. En tredjedel er lagret i leveren, milten og i den røde knoglemarv, hvor de røde blodlegemer dannes Jerns vigtigste funktion er at udgøre den centrale enhed i hæmoglobinmolekylet i de røde blodlegemer. Jernet er ansvarlig for at ilten transporteres rundt i kroppen og er derfor livsvigtigt. Jern indgår også andre steder, om end i

Similar Essays

Dansk Analyse Af En Leder I Information Samt Et Indlæg Til Chili Om Usa's Nye Metoder Til At Spore Og Likvidere Terrorister. Karakter: 11 Pil Ned

1347 words - 5 pages fremtiden og om man kan tillade sig det, og fjerde del hamre det i jorden, ved at forsøge at trække det ind i danske forhold. Det lykkedes efter min mening dog ikke rigtig - det er i bedste fald en naiv sammenligning. Det er en typisk opbygning af en avisartikel - først redegørelse for emnet, dernæst analyse og vurdering af problemets årsager og omfang og endelig stillingtagen til problemet.Som sådan er der

Narrens DrØm Af Niels E.Nilsen Essay

1092 words - 4 pages eksamens stil fra HTX - Opgave 1.          NARRENS DRØM Narens drøm er et udsnit fra en roman ved samme navn, den er skrevet af Niels E.Nilsen og handler om den sidste medarbjder i et stort firma ved navn S/F Dansk Plastic. Den sidste medarbejder er hovedepersonen Andreas. Man starter med at følge Andreas´ ankomst på hans arbejds plads hos S/F Dansk Plastic og allerede ved indgangen møder Andreas en af de mange robotter som kendetegner

Se Dagens Lys Svend Åge Madesen

3131 words - 13 pages efter er der sat løbesedler op over hele byen med deres billede på, og alle leder efter dem. De tilbringer natten på en bænk i parken, og næste dag opsøger de Thelma Amleth, som de mener kan hjælpe dem med at blive sammen. De ankommer til en gård i udkanten af byen, og modtages af to kvinder, som viser dem til Varinka, en af de sidste overlevende fra mellemtiden. Hun prøver at overbevise

"Dem" Og "Os" Grundloven Og Vedligeholdelse Af 'dem' Og 'os' Ift. Etniske Minoriteter. En Teoretisk Diskussion

3531 words - 14 pages å er ud fra et politisk, sociologisk, antropologisk eller etisk syn. Jeg vil blot gøre opmærksom på, at jeg er bevidst om min egen og andres andel i opretholdelsen af "dem" og "os" diskursen gennem sproget.Den danske kultur sætter lighedstegn mellem indvandre og problem, dermed ser dette som en og samme ting. Vi er alle med til at opretholde denne diskurs. Ved at betegne dem som fremmede og dermed virkeliggøre, at