Pride And Prejudice Essay

3648 words - 15 pages

AtelinMuzicăEra atât de frumos. Absolut totul. Mă lăsam purtată de notele muzici ce dansau în jurul încăperii, dominând totul. Viorile se transformau în sirene ce aduceau oceanul împreună cu ele. Pianul stătea și admira peisajul fredonând sfios și el din melodie, iar toba stătea în pieptul meu ea fiind bătăile inimii mele deja transformată în țigară și fumată fără milă.Greutatea realității mă părăsise, când țipetele sirenelor mă făcuse să tresar din dans. Picioarele începuseră să-mi înghețe. Ciorapii de argint cusândumi-se pe ele împreună cu firele de sânge ce ieșeau din înțepăturile acelor, ce nu mă ascultau când le imploram să se oprească.Părul mi se pierdea în undele de vânt la fel ca și cerneala neagră într-un pahar de apa ce nu mai are scăpare, însă cerneala mea nu avusese șansa de a fi albastră ca și oceanele, ci neagră ca și întunericul ce călăuzește stelele în fiecare seară,când luna plânge după soare și întunericul plânge după lumină.O umbră îmi crease neclaritate în privire ca apoi să zăresc o pădure. Iar plânsetul cuiva mi-a atras atenția. Apoi am zărit un corp ce stătea lângă un copac însă cu spatele la mine. Ne fiind capabilă să îi văd chipul. Am încercat sa îl salut însă vocea mea nu părea să fie prezentă, din gura mea neieșind nici un fel de sunet. M-am îndreptat spre el însă am fost doborâtă pe jos de o lovitură în piept. Durerea mă copleșise iar restul...restul s-a pierdut împreună cu mine.Am deschis ochii priveliștea findu-mi înecată iar apoi o pană neagră începu sa pice ușor de sus. Am tresărit frecându-mi ochii cu dosul palmelor însă n-am zărit nici o pană nicăieri. Iar apoi un fir de par îmi căzuse în față. Câteodată cred că ar trebuii să îmi încui imaginația într-o cutie și să-mi vopsesc părul probabil, însă țin prea mult la el. E la fel de negru ca sufletul meu, însă el reușește să își ascudă tristețea chiar dacă e descoperit.FloriOare viața e un coșmar iar visele somnului sunt realiatea ce ne-o dorim? În momentul ăsta mi-aș fi dorit să visez. Să fiu conectată în lumea cealaltă fără să mai știu...

Find Another Essay On Pride and prejudice

Pride and Prejudice Marxist Essay

1091 words - 5 pages In the 19th century, reputation was everything; whether it had to do with marriage, money accounts or just how they acted in public. Mostly in Jane Austen’s novel, Pride and Prejudice, she focuses on social class, marriage and how each character acts in public. The book takes place in the 19th century England, everyone is dressed up, and making sure they always look good in public. They dress, talk and act the way that society tells them; if

Pride and Prejudice Critism Essay

648 words - 3 pages The New Romance in Pride and PrejudicePride and Prejudice Criticism I do agree with what Susan Kneedler's criticism about Pride and Prejudice for many reasons. The first reason is during the entire novel Jane Austin does not once show any positive consequences of not marrying off to a husband. The whole novel is consisted of the respectable choice of marriage and not any of the negatives. Secondly I concur on the authors thoughts

Pride and Prejudice Analysis

942 words - 4 pages The Pride and Prejudice is an 18th century novel written by Jane Austen. Jane Austen published this book in 1813,anonymously, along with other novels. This novel contains not only important themes of love, but it also teaches the reader about social class, and how London’s society was ( Jane Austen- bio). Although Jane Austen was not a very known author of her time, her family supported her efforts in publishing her cleverly written

Pride and Prejudice

729 words - 3 pages Pride and Prejudice was written by Jane Austen, she was born in 1775 and died in 1817. Austen published: Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Mansfield Park, and Emma in her life time and Northanger Abbey and Persuasion were published within a year of her death. Pride and Prejudice is a book about four marriages. Along with the four marriages, by the end of the book the readers see how the characters develop. Mr. Bennet and Mrs

Pride And Prejudice

1467 words - 6 pages I enjoyed reading the novel Pride and Prejudice by Jane Austen. She did a good job writing this story, which kept me wanting to read on in order to find out who would hook up with who. Also it was absorbing to see how the characters in the book developed as I read on. There was always something going on that would grab my attention.At the very beginning of the novel, I did predict that Jane would end up with Mr. Bingley and Elizabeth would end

Pride and Prejudice

1874 words - 7 pages Pride and PrejudiceIntroductionA person frequently discovers himself in a variance with the system of society. Infrequently, rebelling is the pathway to happiness. However, generally, the actual way to happiness is through settlement. This is the way of society of England in the early 19th century in which Jane Austen wrote of Pride and Prejudice. Jane Austen deliberately confines her description to the small tranquil world of the English landed

Pride and Prejudice: Villainy

833 words - 4 pages In Pride and Prejudice, Jane Austen tells of the romantic exploits and drama of the Bennet family. Due to the prejudice of most of the characters, even the protagonist, Elizabeth Bennet, misunderstandings and problematic situations arise. It does not help the heroine that many antagonists stand in her way. The most prominent villain turns out to be George Wickham, a member of the militia of whom uses his good looks and seemingly good personality

"Pride and Prejudice"

2285 words - 9 pages Pride and Prejudice: The Effects of ContextPride and Prejudice: The Effects of ContextTime is an unchangeable force, which alters every aspect of human life. All spheres of life are affected by time and are changed forever. In the case of Literature and Art, it is expected that a contemporary audience will tire of the older texts. This is the result of changing contexts. With these changed contexts comes changed values, changed knowledge

Pride and Prejudice - essay

986 words - 4 pages Jane Austen’s Pride and Prejudice portrays the social relationships among middle and upper- class families in Regency England. Pride and Prejudice relies heavily on the use of irony and satire and is a classic example of a comedy of manners. Austen expertly uses irony to satirise both the themes of social class and the disproportionate weight placed on marriage. This is clearly manifested in the novel’s highly stereotypical characters. The

Pride And Prejudice

1319 words - 5 pages Question 1: Pride and Prejudice Chapter 19 concerns Mr Collins's proposal to Elizabeth. Read carefully the exchange between Elizabeth and Mr Collins beginning 'Believe me, my dear Miss Elizabeth' to 'not fail of being acceptable'. Discuss the passage in detail, commenting on its comic aspects, and what the chapter reveals about the characters and the social environment or world of the novel.At first glance Chapter 19 is just another cog in the

Pride And Prejudice

1374 words - 5 pages Pride and Prejudice The novel Pride and Prejudice by Jane Austen was originally titled First Impressions. This is significant because it reflects the values and attitudes of 19th century England, and portrays the main themes of the novel. It is set in England during the 1800’s and Austen focuses on a society whose opinions are based on first impressions. This is achieved through cultural context, characterisation, narratorial commentary

Similar Essays

Pride And Prejudice Essay

1196 words - 5 pages As the novel’s title shows, pride and prejudice are some of its major themes as it shows the influences on the characters and their relationships. Pride and prejudice go hand in hand together in the novel. Pride blinds Elizabeth and Darcy to their feelings towards one another, while prejudice was shown in the characters as they would judge one another based on assumptions, not on who they really were. Darcy isolated himself from others at first

Pride And Prejudice Essay 1921 Words

1921 words - 8 pages Pride and Prejudice tells a story of a young girl in the midst of a very materialistic society. Jane Austen uses the setting to dramatize the restraints women had to endure in society. As the novel develops, we see how women have to act in a way according to their gender, social class, and family lineage. Elizabeth Bennet’s sisters represent the proper societal lady while Lizzy is the rebel. Through her characters Austen shows how a women’s

Pride And Prejudice Essay

2389 words - 10 pages Pride and Prejudice is a very complex and detailed book that illustrates dramatic love stories that develop between three girls within the Bennet family. The author of Pride and Prejudice is Jane Austen. Jane was born and raised in Steventon, England from 1775 through 1817; she was the youngest of seven children (Wikipedia). She was very tall, slender, outgoing, and much admired. She was proposed to many times, but she refused all of her

Pride And Prejudice Essay 1152 Words

1152 words - 5 pages Money, either the possession or lack of it, is of tremendous importance in most aspects of our lives. This is no less the case for the characters in Jane Austen's Pride and Prejudice. In fact, one's wealth is a significant factor in several aspects of the plot of this novel. It shapes relationships between people, influences their decisions, and even determines their hope for thefuture.The above contentions are supported from the very first