Projekt Og Forsøg Omhandlende Kost Og Kostplaner

1098 words - 4 pages

Formål: Formålet med denne øvelse var at lave et nøjagtigt billede af hvilke mængde af hvilke stoffer (vitaminer, fedt, proteiner, kulhydrater osv.) jeg indtog på en ganske almindelig dag, og hvor stor en del af mit ernæretingmæssige behov, for de overnævnte stoffer, der så ville blive dækket af dette indtag.
Teori: Grunden til at vi skal spise flere kulhydrater i forhold til vores indtag af fedt og proteiner, er at Kulhydrater er en "sund" måde at skaffe den største del af vores daglige energibehov på. Kulhydrater (polysakkarider) har nemlig den fordel at de er lang tid om at blive nedbrudt, hvilket vil sige at vi holder vores blodsukker oppe over en længere periode ved at indtage polysakkarider i stedet for monosakkarider der er let nedbrydelige og vil derfor mætte i kort tid. Et for stort indtag af protein og fedt kan føre til overvægt, som kan være særdeles farligt da man risikere at få hjerte-karsygdomme og blodpropper. Dette sker hvis blodårerne tilstoppes af fedt og kalk. I perioden 1955 til 1980 har man set en stor stigning i sygdomme der er relateret til folks kost. Dette kan endvidere forklares ved at man i samme periode har observeret at forbruget af rugbrød, grønsager og kartofler er halveret mens svinekøds- og alkohols forbruget er fordoblet. Altså har den danske befolkning øget deres indtag af protein, fedt og alkohol samtidigt med at de har halveret deres indtag af kulhydrater.
Metode: Øvelsen blev indledt med at jeg gennem en periode på 24 timer målte/vejede alt hvad jeg indtog at mad og drikkevare. Dette gjorde jeg så vidt muligt nøjagtigt, men i hvert fald inden for en interval på (10-20)g. Derefter plottede jeg alle mine data ind i skolens kostprogram "Ankerhus" som så gav mig mine resultater.
Resultater: Næste side.

Diskussion:
1.Jeg synes godt at man kan sige at metoden i denne øvelse var meget påvirket af ens oprigtighed med hvad man havde indtaget den dag forsøget blev udført. F.eks. så var mine afvejninger kun ca. afvejninger da det ellers ville tage utroligt lang tid, hvilket jeg ikke havde til rådighed den dag, som kan ses ved at jeg i mine resultater har anført "MEGET HØJ" aktivitet.
2.Ved en analyse af mine resultater ses det at jeg stort set har indtaget den mængde kj som jeg skulle i løbet af en dag. Mit behov blev kun oversteget med 8,7%. Det ses også at min energi fordeling holder sig inden for de grænser der er sat med undtagelse af mit protein indtag der er oversteget med 2,5% og mit sukkerindtag der er oversteget med 2,1%. Dette må dog siges at være inden for rimelige grænser. Mit indtag af vitaminer og mineraler bliver i fleste tilfælde rigeligt overholdt, på nær E- og C-vitaminer.
3.Unøjagtig afvejning af den mad og drikkelse der blev indtaget. Produkter der blev indtaget, som ikke indeholder de stoffer, som kostprogrammet har det stående for i sit kartotek. Samt et ikke opdateret kostprogram.
4.Jeg indtog i løbet af dagen

af den anbefalede daglige mængde calcium og

af den anbefalede daglige...

Find Another Essay On Projekt og forsøg omhandlende kost og kostplaner

"DEM" og "OS" - Grundloven og vedligeholdelse af 'dem' og 'os' ift. etniske minoriteter. En teoretisk diskussion.

3531 words - 14 pages identitet i forhold til kategorisering, kultur og etnicitet. Yderligere vil jeg på baggrund af Ole Hyltofts kronik, som blev trykt i nyhedsavisen Politiken, se på den rolle, som medier generelt har i forhold til diskursen omhandlende etniske minoriteter. Jeg har bevidst valgt at tage en del aspekter med i denne opgave istedet for et lille udvalg. Dette er besluttet på baggrund af, at der er så mange faktorer, som har indvirken

Tematisk Og Stilistisk Analyse Af Filmen "Fight Club"

4051 words - 16 pages .Montage omhandlende Narrators afhængighed af støttegrupper.10.Støttegruppemøde.a.Narrator er i sin 'hule'.11.Narrator fortæller, at han endelig er tilfreds.12.Marla dukker op og saboterer Narrators glæde ved støttegrupperne.13.Narrator lider igen af søvnløshed.a.Narrator fantaserer om at skælde Marla ud.14.Støttegruppemøde.a.Narrator er i sin 'hule'.b.Narrator og Marla.15

Se Dagens Lys - Svend Åge Madesen

3131 words - 13 pages har haft meget udbytte af arbejdet med dette projekt, og har fået øjnene op for en hel ny måde at anskue samfundet på. Jeg vil sige at Svend Åge Madsen klart har opfyldt sit formål med denne bog, og givet os en masse at tænke over.Litteraturliste:Primær litteratur:"Se dagens lys" af Svend Åge MadsenMed efterskrift og noter af Mogens BrørupGyldendals værkserie 1984Sekundær

Den Amerikanske sitcom Og Dens Historie

4692 words - 19 pages publikum, som mange sitcoms senere og op til i dag benytter sig af.15 Lucille Ball spiller den skøre Lucy i sammenspil med hendes cubanske mand Ricky, spillet af Desi Arnaz. I love Lucy var meget prototypisk i dens opbygning. Normaliteten brydes med Lucy som katalysator, hvorefter hun indleder et projekt for at forbedre deres situation, hvilket dog kun resulterer i, at hun roder sig dybere og dybere ud i problemer og konflikter, for til sidst

Doping

5820 words - 23 pages ; at det var derfor at den før omtalte undersøgelse fra Norge ikke gav noget positivt resultat.9 Endvidere mener han at der er en sammenhæng mellem kosten og indtagelsen af steroiderne. Jeg mener, at det er logisk nok, at man ikke kan observere nogen form for virkninger hvis ikke man får den rigtige kost. Hvis man ikke får de rigtige byggesten tilført, kan der jo heller ikke afsættes noget i

Magt

2367 words - 9 pages MAGTMagt!!! Puha, det kribler helt i fingrene! JHvor ligger hvores folketings magt i dag? Har folketinget stadig nogen? Hvor ligger den reelle magt i dag?Dette er nøglespørgsmålene i denne opgave omhandlende magt. Vi prøver igennem en grundig gennemgang af bilagene, at give vores helt personlige vurdering af magtens fordeling i samfundet, både almegyldige sammenhænge, men også konkrete sammenh&aelig

Arbejdspsykoligi

4508 words - 18 pages . Mine foreslag til interventionen i organisationen er dels baseret på personlig erfaring indenfor området (i kraft af div. oberservationer, samtaler med min kusine, enkelte samtaler med pårørende til ældre demente, div. litteratur omhandlende erfaringer fra andre plejehjem, m.v.), dels på de tekster og teorier som pensum ligger op til. Først vil jeg starte med en relativ omfattende opsummering af den f

Arbejdspsykoligi

4508 words - 18 pages . Mine foreslag til interventionen i organisationen er dels baseret på personlig erfaring indenfor området (i kraft af div. oberservationer, samtaler med min kusine, enkelte samtaler med pårørende til ældre demente, div. litteratur omhandlende erfaringer fra andre plejehjem, m.v.), dels på de tekster og teorier som pensum ligger op til. Først vil jeg starte med en relativ omfattende opsummering af den f

Arbejdspsykoligi. Referer også til personlig erfaring

4508 words - 18 pages . Mine foreslag til interventionen i organisationen er dels baseret på personlig erfaring indenfor området (i kraft af div. oberservationer, samtaler med min kusine, enkelte samtaler med pårørende til ældre demente, div. litteratur omhandlende erfaringer fra andre plejehjem, m.v.), dels på de tekster og teorier som pensum ligger op til. Først vil jeg starte med en relativ omfattende opsummering af den f

Manhattan Project

2321 words - 9 pages , blandt andet var det et meget stort projekt at oparbejde så meget uran og plutonium at det var nok til en a-bombe. Det andet var det teoretiske, der skulle mange beregninger og teoretiske analyser til før at man turde begynde lege med disse enorme mængder energi.Først i 1944 fik man en fortløbende kontrolleret kædereaktion i gang. Og midt i 1945 fik man samlet en atombombe i Los Alamos ved hjælp af

Filtomat

2220 words - 9 pages illustrerer fabrikkens samlede bagvandssystem, et par grove rids blev fremstillet, det var godt nok lige noget af et projekt, PM6s bagvand, PM7s bagvand samt udskudspulperens på en tegning, tak siger vi.Det lykkedes! hurra, med Maibriths hjælp, fik vi oversat vores knap så officielle tegning, til fabrikkens tegningssystem og den fiktegningsnummer: 310-62-007.( bilag 5. )På tegningen figurerer nu de eksisterende f&oslash

Similar Essays

En Rapport Om Natron. Med Forsøg Beskrivelse, Statestikker, Reaktions Skeamer, Tabeler, Fackz Og En Del Andet

642 words - 3 pages Kemisk omdannelse af natronFormålet:Formålet ved selve forsøget var at finde ud af hvad der sker når Natron ophedes og spaltes. Og hvorfor det så naturligvis må være en natriumforbindelse der er tilbage efter forsøget er udført.Hvad er natron?Natron/ NaHCO3 også kaldet Natriumhydrogencarbonat , består af følgende stofferNa (Natrium), H (hydrogen), C (Carbon) og O (Oxygen

Angreb På Hellig Ko. Omhandlende Jyllandspostens Leder Fra Den 13/03/01 Og Brev Til Regeringen Om Brugerbetaling.

922 words - 4 pages Angreb på hellig koArgumentationen i Jyllandspostens leder fra den 13/03/01 er bygget op af åbenlyse sandheder, citater fra autoriteter (eksperter), statistikker og til dels indicier angående tendenser i befolkningen.Nogle af de sandheder der bruges i artiklen er f.eks. at får man et monopol inden for et område, så ser man ofte at priserne skydes/skyder i vejret. Denne sandhed bruger forfatteren i det sidste

Projekt In Danish Conserning Superconductivity Essay

2793 words - 11 pages FormålTeoriDette fysik projekt har til formål at undersøge supraledning og belyse dets anvendelsesmulighed til transport i nutiden og fremtiden. Et bestemt materiales supraledende evne, vil blive undersøgt ved et laboratorieforsøg. Om dette materiale har nogen modstand ved meget lave temperaturer, vil også blive undersøgt ved et forsøg. Hvad er supraledere og supraledning?Næsten alle metallers resistans vokser lineært med temperaturen. Ved

Muskler Essay

1040 words - 4 pages igennemsnit sammenlignet med pigernes         gennemsnitlige muskelkraft. Legemshøjden og vægten har en hel del at         sige i dette forsøg, fordi massen skal ganges med resten af formlen.         Derfor kan man groft sige, at en utrænet person som er stor og tung, kan         have lige så stor muskelkraft som en lille og trænet person. Dette         hænger sammen med, at muskelaroealet hos en høj og tung person er