Se Dagens Lys Svend Åge Madesen

3131 words - 13 pages

Indholdsfortegnelse:Indledning:Side 3Problemformulering:Side 3ReferatSide 3-4Komposition:Side 4-5Bestemmelse af temaer:Side 5-6Personkarakteristik af ElefSide 6-7Personkarakteristik af MayaSide 7-8Evaluering af udskiftningssystemet:Side 8-9Perspektivering til datidens samfund:Side 9-10Konklusion:Side 10Litteraturliste:Side 11Noter: Side 11Indledning:"Længsel efter længsel?"Elef (s.55)"Jeg vågner, genfødt. I et tyst værelse. Blidt, fordi jeg i dag har lyst til at iagttage hende, før hun ser mig, vender jeg mig mod hende der ligger ved min side" . Sådan starter Svend Åge Madsens roman "Se dagens lys", og sådan starter min opgave idet de er det samme. Min opgave omhandler selvfølgelig "Se dagens lys", men er samtidig, forhåbentlig, også en opgave, der skulle give stof til eftertanke. Som Elef har jeg også samlet tanker fra mange forskellige steder, men har dog samlet dem fra "Minderne" i stedet for fra levende mennesker, og det er blevet denne opgave, denne "folder" til at Se dagens lys.God fornøjelse!Problemformulering:"Hold on world, world hold onIt's gonna be alright, you gonna see the light"John Lennon 1970Jeg vil foretage en analyse af Svend Åge Madsens roman: "Se dagens lys". Jeg vil gøre dette med henblik på at finde ud af hvilke temaer Svend Åge Madsen tager op i denne bog. Jeg vil ydermere lave en analyse af bogens hovedpersoner, og af udskiftningssamfundet. Sidstnævnte vil jeg perspektivere til datidens samfund, og konkludere om bogen er et nutidsspejl eller fremtidsperspektiv. Mht. Personerne vil jeg komme ind på grunden til Svend Åge Madsens brug af navnet Maya, da dette har en stor betydning for fortolkningen.Referat:Romanen, Se Dagens Lys, handler om Elef Rygge, som lever i en ubestemt fremtid i et samfundet kaldet udskiftningssamfundet, som er styret af computeren Madam Datam. Hver dag vågner han op ved siden af en ny kone, har et nyt job, nyt hus og nye børn, kort sagt ændres hans liv og personlighed hver dag, dette betyder dog også, at dagene flyder sammen og minderne om forrige dage ligeså stille forsvinder. Elef skriver dog dagbog for at fastholde dagen. En dag vågner han op ved siden af Maya. Han forelsker sig i hende, og næste dag ønsker han at se hende igen, imod alle samfundets normer ser hinanden igen efter en uge, og de indser at de har brug for hinanden. Elef lover Maya at han vil finde ud af en måde hvorpå de kan være sammen. Efter cirka 2 dage får Elef chancen for dette, og næste morgen vågner han op ved siden af Maya. De tilbringer dagen sammen, og beslutter at skjule sig for systemet og ikke ligge sig til at sove om natten, og derved også have den næste dag sammen. Næste dag bliver de dog opdaget i en restaurant af en ven de havde haft den dag de var gift, de bliver nødt til at...

Find Another Essay On Se Dagens Lys - Svend Åge Madesen

Hamlet as Victim and Hero Essay

1301 words - 5 pages Hamlet as Victim and Hero      Hamlet, Prince of Denmark, a Shakespearean tragedy, tells the story of Prince Hamlet, who gained the knowledge of a terrible incident that his kingdom had suffered. Claudius, the king of Denmark and Hamlet's uncle, had killed his own brother, the king, who was also the father of Hamlet, and married his brother's widow. Hamlet suffered these traumas to a severe degree, and his only relief was to defeat his

Essay on Light and Dark in Antigone

1188 words - 5 pages Use of Light and Dark in Antigone   The "Golden Age" of Greece is noted for its many contributions to the creative world, especially in its development of the play. These performances strived to emphasize Greek morals, and were produced principally for this purpose. Antigone, by Sophocles, is typical. The moral focused on in Antigone is the conflict between physis (nature) and nomos (law), with physis ultimately presiding over nomos

charant Creon as the Main Character of Antigone

1231 words - 5 pages Creon as the Main Character of Antigone   Throughout the Greek play Antigone by Sophocles, there exists a dispute as to who should receive the designation of main character. Antigone, the daughter of the cursed King Oedipus, as well as Creon, stately king of Thebes, both appear as the key figures in this historic play. I believe that Creon, king of Thebes, should be considered the main character in this work of Greek theater. Three

Free Macbeth Essays: Sleep and Sleeplessness

525 words - 2 pages The Sleep and Sleeplessness Motif in Macbeth We have consciences that function to tell us the difference between right and wrong. If we have clear consciences, we usually possess the ability to sleep. But when our consciences are full of guilt, we experience a state of sleeplessness. In Macbeth, Shakespeare uses the sleep and sleeplessness motif to represent Macbeth's and Lady Macbeth's consciences and the effect Macbeth's conscience has on

Life Outside of Life in Hawthorne’s Wakefield

898 words - 4 pages Life Outside of Life in Hawthorne’s Wakefield   Efficacy lies at the heart of human desires for immortality. Characters throughout literature and art are depicted as wanting to step aside and see what their world would be like without their individual contributions. The literary classic A Christmas Carol and the more recent, but ageless, film It’s Wonderful Life both use outside influences (three ghosts and Clarence the Angel

Essay on Identity in Song of Solomon

2172 words - 9 pages Searching for Identity in Song of Solomon         Abstract: Whether Africans really fly or just escape a monumental burden, perhaps only through death, is a decision Toni Morrison has apparently left to her readers. Never the less, no matter what you believe, within Song of Solomon, the suggestion is, that in order to "fly" you must go back to the beginning, back to your roots. You must learn the "art" from the old messages.   O

The Character of Oedipus in Oedipus and The Infernal Machine

904 words - 4 pages The Character of Oedipus in Oedipus and The Infernal Machine    The stories of Oedipus, as told through Seneca's Oedipus and Cocteau's The Infernal Machine, contain both similarites and differences. Both authors portray the character of Oedipus as being obstinate, ignorant, and inquisitive. Yet Seneca and Cocteau differ on their interpretation of the motives that propelled these characteristics of Oedipus. Seneca portrays Oedipus as a

Okonkwo's Tragic Flaws in Chinua Achebe's Things Fall Apart

3121 words - 12 pages        An increasing amount of contemporary literature traces its origins back to the early works of Greece. For ages, humans have fascinated themselves with the impossible notion of perfection. Unrealistic expectations placed on those who were thought to be the noblest or most honorable individuals have repeatedly led to disappointment and frustration, either on the part of those particular individuals or those they influence. Classic

Sophocles' Antigone - Antigone Must Challenge Creon

889 words - 4 pages Antigone Must Challenge Creon in Antigone   In his "Funeral Oration" Pericles, Athens's leader in their war with other city-states, rallies the patriotism of his people by reminding them of the things they value. He encourages a sense of duty to Athens even to the point of self-sacrifice. He glorifies the free and democratic Athenian way of life and extravagantly praises those willing to die for it. In Antigone, Creon, Thebes's leader in

The Role of Women in Homer’s Iliad

796 words - 3 pages The Role of Women in Homer’s Iliad Homer’s Iliad is undoubtedly focused on its male characters: Achilles, primarily, but also Hector and Agamemnon. Nevertheless, it seems that the most crucial characters in the epic are female. Homer uses the characters of Thetis, Andromache, and Helen as a basis for comparison to the male characters. Homer wants his audience to see and understand the folly of his male characters in choosing war over peace

A Comparison of Butler's Life and Kindred

1915 words - 8 pages A Comparison of Butler's Life and Kindred   What lies in the mind of an author as he or she begins the long task of writing a fiction novel? This question can be answered if the author's life is studied and then compared to the work itself. Octavia E. Butler's life and her novel Kindred have remarkable comparisons. This essay will point out important events of Butler's life and how they link to the mentioned novel. Octavia Estelle

Similar Essays

Radioens Historiske Udvikling Essay

4479 words - 18 pages enslydende navne, Dansk Radioklub og Dansk Radio-Klub, kontakter til den trykte presse i form af henholdsvis B.T. og Politiken, med henblik på at udsende nyheder i stil med det, vi i dag kender som Radioavisen. Svend Carlsen udsendte i 1923 i samarbejde med Politiken den første Radioavis i Europa med det formål at kaste lys over Landmandsbankens økonomiske krise og de hertil ansvarlige. Lytternes reaktioner var begejstrede, og

Doping Essay

5820 words - 23 pages doping. Det skete i Sydafrika hvor et naturfolk kaldet Kaffierne, brugte en speciel berusende drik når deres krigere skulle i kamp, eller når en religiøs ceremoni skulle afholdes. Sportsfolk begyndte at eksperimentere fra omkring 1870' erne, og kanalsvømmere i Amsterdam blev beskyldt for at være dopede. Det var omtrent på samme tidspunkt, at de første beviser mod dopede cykelryttere så dagens lys

Reality And Illusion In Shakespeare's Hamlet Reality, Appearance And Deception

896 words - 4 pages Reality and Illusion in Hamlet   Shakespeare’s play, Hamlet, begins with the appearance of a ghost, an apparition, possibly a hallucination. Thus, from the beginning, Shakespeare presents the air of uncertainty, of the unnatural, which drives the action of the play and develops in the protagonist as a struggle to clarify what only seems to be absolute and what is actually reality. Hamlet's mind, therefore, becomes the central force of the

Sub Plots In Hamlet Essay

1118 words - 4 pages Sub-plots in Hamlet   There are many things that critics say make Hamlet a "Great Work," one of which is the way that Shakespeare masterfully incorporates so many sub-plots into the story, and ties them all into the main plot of Hamlet’s revenge of his father’s murder. By the end of Act I, not only is the main plot identified, but many other sub-plots are introduced. Among the sub-plots are trust in the Ghost of King Hamlet, Fortinbras, and