The Camera Av Joel Backlund Det Låg Några Bilder På

820 words - 3 pages

the camera av Joel Backlund Det låg några bilder på en olika kameror, men vi var tvungna att ta bort dessa p.g.a. att arbetet var över 700 kb stort. / mvgplus Kamera Kameran är ett instrument som används till framställning av bilder på material som kemiskt eller fysiskt påverkats av ljuset.Kameran består av ett kamerahus (en ljustät "box") dit ljuset endast kan komma genom ett litet hål eller ett objektiv, då en bild av motivet projiceras på en ljuskänslig film. Ljusinsläppet kan regleras med hjälp av en slutare eller bländare.Idag har nästan alla, även de enklaste varianterna någon form av bländar eller slutarmekanism. För att man lättare ska kunna ställa in lämplig slutartid och bländare med hänsyn till ljusets styrka och den aktuella filmens ljuskänslighet, har de flesta kameror blivit försedda med en exponeringsmätare som man kan avläsa någon stans på kameran.Olika sökare Det finns många olika kameror, och alla kan man placera in i olika kategorier efter sökare, format, eller efter speciella användningsområden.De flesta har en amatörkamera hemma, de är försedda med en genomsiktssökare d.v.s. ett litet fönster som sitter ovanför, eller snett ovanför objektivet. Sökaren är ofta försedd med en lysram som visar hur bilden kommer att bli. Det finns dock en nackdel med denna typ av sökare, och det är att om man går för nära motivet blir bilden inte alls som den ser ut att bli i sökaren.Den enögda spegelreflexkameran är den dominerande typen bland avancerade amatör- och yrekskameror. Genom att man ser motivet genom kamerans objektiv kan man hela tiden se exakt hur bilden kommer att bli, oavsett på vilket avstånd man arbetar på och vilken brännvidd man använder. I sökare kan man också se hur skärpan blir. De flesta systemkameror, d.v.s. kameror med utbytbar optik är av denna typ.Den tvåögda spegelreflexkameran var populärast på 1940- och 1950-talen. Denna kamera har ett särskilt sökarobjektiv med samma brännvidd som fotograferingsobjektivet. Denna typ av kamera har dock en begränsning, och det är att objektiven inte visar samma bild på nära avstånd.Tekniska kameror kallas de kameror som använder sig av de större negativformaten (9cm x 12 cm). På dessa kameror har man stora möjligheter att påverka skärpa, skäreplan, och perspektiv, p.g.a. att front (med objektiv) och bakstycke är rörliga i höjd och sidled. Denna kamera är bästa till att fotografera stillastående motiv.Format Det finns olika format på film man kan använda sig av, det vanligaste är...

Find Another Essay On the camera av Joel Backlund Det låg några bilder på

Promemoria Buddhism, Hinduism, Religion och Samhället

1373 words - 6 pages den här vägen ska man senare i livet leva ett så kallat munkliv. Inom Buddhismen förkommer det även olika former av buddhism. Några av dessa är Zenbuddhismen, Theravada, Lamaism, och Mahayana. Zenbuddhism är en buddhism som har skapats i Japan. Theravada är den äldsta inriktningen inom Buddhismen. Lamaism är en eklektisk buddhism. Mahayana betyder ”den stora farkosten” och är grundad på en sanskritversion av Tripitaka. Kvinnoställningen inom

Buddhismen Innehållförteckning Buddhismen         1 Innehållförteckning         1 Buddhismens historia         1 Buddha

4488 words - 18 pages människa. I buddhismen samlas alla handlingar som människan har gjort under sitt tidigare liv. Det är ungefär samma sak som kristendomen för dom säger att om man inte är snäll så kommer man inte till himmelen och på så sätt inte kan födas på nytt som en annan människa. Att dom nästan tror lika kan ju också bero på att buddismen är en gren av kristendomen som är den ursprungliga religionen, nästan alla religioner kommer ursprungligen från kristendomen

ULIKE FILOSOFERS SYN PÅ MENNESKET OG KJØNN

1478 words - 6 pages i moderne tid, og Aristoteles fordi hans filosofi har preget europeisk filosofi i nyere tid. Aristoteles levde fra 384 til 322 fvt. og er en kjent skikkelse i gresk filosofi. Han var elev av Platon, som igjen var elev av Sokrates. Aristoteles syn på mennesker og alt levende gikk ut på at deres mål var å virkeliggjøre mulighetene som man innehar og dermed bli en del av den store helheten. For mennesker gjaldt det å utvikle ferdigheter

undgdom

1025 words - 5 pages Vi ser vald rundt oss i ein slik grad at vi har vorte *immune mot det . Krigane som blusse opp i Kongo og andre *afrikanske land ikkje røre oss noko meir . I Midt - Austen eit mengd bombar blir detonert kvar månad , og det ser ikkje ut til å påverke oss , til trass for at tusenvis av israelske og palestinske folk blir myrda . Sjølv så når vi høyrer om det på nyhenda , og alt vi ser ut til å seie er : "Det er så forferdeleg . Uansett , det er alt

kåseri

1144 words - 5 pages Den klaraste bodskapen i denne teksten er at vitamin D har blitt tilsett i Tine sin «Ekstra Lett» produkt. Det er ikkje vitamin D i mjølk i utgangspunktet, men som Tine understrekar så har dei tilsett dette for å gi kunden eit ekstra vitamintilskott. På kartongen står det: «vi har beriket Ekstra Lett-Melken med vitamin D.» Ein annan bodskap i reklamen er at om vinteren får ikkje vi «nordboarar» nok vitamin D på grunn av den manglande sola i

Tanzania

1407 words - 6 pages Tanzania ligger söder om ekvatorn. Hela landets östliga sida består av en kustlinje där där landet möter Indiska Oceanen. Landets nordligaste punkt ligger nästan på ekvatorn medan sydligaste punkten ligger omkring 10゚söder om ekvatorn. Tanzanias position är alltså under ekvatorn och ligger 30-40゚öst om nollmeridianen. Landet är 945 087 km2 till arean och detta innebär att det är dubbelt så stort som Sverige. Både Afrikas högsta och lägsta

personal

650 words - 3 pages Untitled Personalekonomi, Rekryteringsekonomi Vi är vana vid att överväga hur vi ska använda pengarna, men hur använder vi de mänskliga resurserna? Avsikten med denna uppsats är att ge en inblick i det personalekonomiska tankesättet. Jag kommer även genom en fiktiv problemställning visa beräkningar som kan vara användbara som underlag för beslut i personalfrågor. 1. Inledning Personalekonomiskt tänkande bygger på

Den stygge andungen – H.C. Andersen

886 words - 4 pages ? Hans Christian Andersen, født inn i en fattig familie, vokste opp konstant mobbet av andre på grunn av sin høye kroppsstruktur. I en ung alder flyttet han til København fra Odense for å starte en karriere som en skuespiller. Gjennom denne karrieren møtte han mange utfordringer som førte til at han ble avvist av teateret, akkurat som den stygge andungen ble avvist fra gruppen av ender på grunn av utseendet hans. Det er tydelig at mange hendelser og

I virkeligheten foregikk det slik: Et allmektig vesen snakket universet virkelig, formet jorden og fylte den med liv og perfekte, udødelige mennesker.

1179 words - 5 pages ; enklere tall (veldig små/store tall)Formelbasert løsningKapittel 2 - Atom og grunnstofferScanning tunneling microscopy (STM) kan ta bilder av, eller flytte atomer.Virker: bevege elektrode over en overflate og måle "tunneling current" (elektrisk strøm som beveger seg mellom overflate og elektrode). Meget følsom for avstand, justerer slik at avstanden, mellom elektrode og overflate, er lik under hele bevegelsen

Fake

1588 words - 6 pages beroende på ämnesval och frågeställningar. Ofta blir det en beskrivande eller en jämförande (komparativ) studie. Har du tänkt intervjua någon eller använda dig av en enkät så nämner du det här. Här presenteras också de källor som används i arbetet. Det kan vara böcker, bilder, tidningsartiklar, hemsidor, filmer eller musik; intervjuer eller observationer. H

Iran

4276 words - 18 pages luften dålig och det beror på att den kollektiva trafiken inte fungerar så bra. Om man kommer till Teheran skall man besöka några av de stora och vackra parkerna. Det finns även några museer och gallerier däribland en är Golestans museum, ett mycket gammalt och vackert museum, eller Bastan museet som är som ett historie museum. I Teheran finns det också andra kända byggnader som

Similar Essays

Robinson Crusoe Essay

1103 words - 5 pages sig i land på en liten ö, som var helt obebodd av människor och farliga djur. Men det visste han inte till en början, så då övernattade han i träden. Efter ett tag började han bygga en hydda med skydd runt, om det skulle visa sig finnas farliga djur. Han använde sig av saker som han hämtat från vraket, eftersom det inte låg så långt ifrån stranden. Det finns gott om fåglar och andra små djur på ön, som han skjuter, eller på andra sätt dödar för att

Napoleon En Enanstående Fältherre Essay

1340 words - 5 pages . Grunden i Napoleons taktik låg i att förflytta 'le grande Armée' snabbt och smidigt. För att kunna genomföra detta krävs bra vägar och en armé som är självförsörjande och inte behöver släpa med sig för mycket proviant och material. Napoleon, som var en skicklig vägbyggare, lät därför anlägga flera vägar för transport av trupper. Armén fick leva av det den kunde plundra sig till och av vad som fanns att tillgå på landsbygden. Inget onödigt

Framtiden Börjar Alltid Nu Essay

1411 words - 6 pages jaga. Vakterna väljer att låtsas som ingenting eftersom några måste gå utanför distriktet för att jaga och införskaffa sig mat genom då ”olagliga aktiviteter” för annars överlever de inte. Detta är också ett bevis på att det fortfarande finns människor som bryr sig om att hjälpa andra och fungerar som ett bra hopp för invånarna i distrikten. Om inte vakterna hade varit givmilda så hade Katniss och hennes familj förmodligen dött av svält pga. deras

Analys Av Den Allvarsamma Leken Essay

1192 words - 5 pages Lydia Stille. Jag tycker att jag har fått igen något av mig själv, något som jag hade tappat, eller slarvat bort… Såg du min lilla mässingsplåt på dörren? Lydia Stille står det på den! Ingenting mer, ingenting annat! Och annat skall det heller aldrig stå på min dörr – varken Roslin eller Stjärnblom eller något annat! Han låg tankfull - Jag fäster mig inte nu så mycket vid ett namn på en dörr, sade han. Men jag drömmer ibland om en framtid för