Verenigd Europa Hemel Of Hel?

1298 words - 5 pages

PAGE PAGE 2
Verenigd Europa: hemel of hel?Hoewel de drang naar een Verenigd Europa al verscheidene eeuwen bestaat, merkbaar aan de vele pogingen van koningen en keizers om het hele continent te veroveren, ligt de voorgeschiedenis van de Europese Unie voornamelijk in het interbellum. In de periode van wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog waarin Europa te maken had met de machtige Verenigde Staten, oogstte Graaf Richard Coudenhove-Kalergi veel succes met zijn boek "Pan-Europa" en richtte hij in 1923 de eerste Europese Eenheidsbeweging op. De echte geboorte van de huidige Europese Unie ligt echter een aantal jaren later bij een Fransman: Jean Monnet (nog altijd bekend als de vader van de Europese Unie). Een eerste goed gevolg van de Unie is dat Europa socialer zal worden. Tijdens de koude oorlog die volgde op wereldoorlog ΙΙ verpauperden vele landen achter het ijzeren gordijn. De levensstandaard van deze mensen ligt ver beneden de West-Europese standaard. Daarom willen ook vele Oost-Europese burgers migreren naar het rijkere West-Europa. Door de eenmaking zal met de steun van het Westen de economie in de nieuwe lidstaten zeker aanzwengelen. Ik vind dit een zeer goede zaak, want hierdoor zal het verschil tussen arm en rijk verkleinen. Langs de andere kant vind ik het ook wel spijtig want binnen een tiental jaar zal je niet meer "supergoedkoop" naar Slowakije, .. op reis kunnen gaan. Het feit dat Europa belangrijker wordt in de wereld is een tweede belangrijk gevolg. Een verenigd Europa betekent veel meer ten opzichte van supermachten als Amerika. België alleen zou Amerika nooit op zijn plaats kunnen zetten, de Europese Unie echter legt meer gewicht in de schaal. Op deze manier hebben we een stem in de wereld. Hieraan hecht ik toch ook wel veel belang. We moeten het monopolie van deze supermachten afnemen.Het vergroten van de mogelijkheden voor de burgers, vind ik een derde goede zaak. Door de eenmaking van Europa wordt de handel van materialen binnen Europa verbeterd en wordt de arbeidsmarkt vergroot. Het reizen binnen Europa wordt nu eenvoudiger gemaakt door het openstellen van de grenzen en door de eenheidsmunt. Volgens mij is dit een ideale manier om Europa dichter bij de burgers te brengen.Nochtans brengt het verdwijnen van de grenzen ook veel nadelen met zich mee voor de burgers. Voor bedrijven bijvoorbeeld wordt het verhuizen naar andere landen vereenvoudigd. Wanneer grondstoffen en arbeidskosten in een ander Europees land goedkoper te verkrijgen zijn, is er niet veel meer nodig om een aantal Belgische vestigingen te sluiten. Naar mijn mening is dit een slechte zaak voor de Belgische werknemer. Het zorgt voor een toename van de werkeloosheid. Niet zolang geleden hebben we hiermee te maken gekregen. Door de openstelling van de grenzen mogen bijvoorbeeld Poolse arbeiders hier komen werken. Hiermee kregen we dan ook te maken in de "Zwan-fabriek". Deze fabriek wilde eigen Belgische werknemers ontslagen om goedkopere, Poolse...

Find Another Essay On Verenigd Europa - hemel of hel?

Market research PostNL Essay

8182 words - 33 pages worden.Specifieke aanbevelingHet concept lanceren onder de ouderen in de Nederlandse bevolking met behulp van Postnl en/of de concurrenten. De ouderen groep (65+) is 20% van de totale bevolkings groep in Nederland. In deze groep zal ook genoeg vraag zijn naar dit product doordat ouderen minder gebruik maken van de digitale technologie en slecht kunnen lopen naar de rode brievenbussen. Voor de bedrijven is het concept makkelijker toe te passen omdat het bij

LO taak dwelms Essay

5417 words - 22 pages lewe. Seks 11 | P a g e 51% van tieners in S.A. het seks voor 15. 20% begin al vóór 12 eksperimenteer en 41% van 14-jariges is seksueel aktief, volgens die SA Mediese Navorsingsraad se peiling oor risiko-gedrag by die jeug. Bangmaak-tegnieke word steeds gebruik om tieners te keer om seks te hê, volgens seksuoloog Marlene Wasserman. Daar word vertel dat jy as tiener gaan sterf, hel toe gaan, swanger raak of 'n slegte reputasie

Radioens Historiske Udvikling

4479 words - 18 pages -selskaber "General Electric", Westinghouse og AT&T i 1919 sammen og formede "Radio Corporation of America" (RCA) af frygt for udenlandsk konkurrence fra Marconi's datterselskab i USA og for at enes om patentudviklinger. Disse selskaber blev de første seriøse broadcastere på markedet og udviklede sig senere til store netværker i form af NBC, CBS, MBS og ABC.I Storbritannien samledes ligeledes de førende

Reality and Illusion in Shakespeare's Hamlet - Reality, Appearance and Deception

896 words - 4 pages Reality and Illusion in Hamlet   Shakespeare’s play, Hamlet, begins with the appearance of a ghost, an apparition, possibly a hallucination. Thus, from the beginning, Shakespeare presents the air of uncertainty, of the unnatural, which drives the action of the play and develops in the protagonist as a struggle to clarify what only seems to be absolute and what is actually reality. Hamlet's mind, therefore, becomes the central force of the

Sub-plots in Hamlet

1118 words - 4 pages Sub-plots in Hamlet   There are many things that critics say make Hamlet a "Great Work," one of which is the way that Shakespeare masterfully incorporates so many sub-plots into the story, and ties them all into the main plot of Hamlet’s revenge of his father’s murder. By the end of Act I, not only is the main plot identified, but many other sub-plots are introduced. Among the sub-plots are trust in the Ghost of King Hamlet, Fortinbras

Hamlet as Victim and Hero

1301 words - 5 pages Hamlet as Victim and Hero      Hamlet, Prince of Denmark, a Shakespearean tragedy, tells the story of Prince Hamlet, who gained the knowledge of a terrible incident that his kingdom had suffered. Claudius, the king of Denmark and Hamlet's uncle, had killed his own brother, the king, who was also the father of Hamlet, and married his brother's widow. Hamlet suffered these traumas to a severe degree, and his only relief was to defeat his

Essay on Light and Dark in Antigone

1188 words - 5 pages Use of Light and Dark in Antigone   The "Golden Age" of Greece is noted for its many contributions to the creative world, especially in its development of the play. These performances strived to emphasize Greek morals, and were produced principally for this purpose. Antigone, by Sophocles, is typical. The moral focused on in Antigone is the conflict between physis (nature) and nomos (law), with physis ultimately presiding over nomos

charant Creon as the Main Character of Antigone

1231 words - 5 pages Creon as the Main Character of Antigone   Throughout the Greek play Antigone by Sophocles, there exists a dispute as to who should receive the designation of main character. Antigone, the daughter of the cursed King Oedipus, as well as Creon, stately king of Thebes, both appear as the key figures in this historic play. I believe that Creon, king of Thebes, should be considered the main character in this work of Greek theater. Three

Free Macbeth Essays: Sleep and Sleeplessness

525 words - 2 pages The Sleep and Sleeplessness Motif in Macbeth We have consciences that function to tell us the difference between right and wrong. If we have clear consciences, we usually possess the ability to sleep. But when our consciences are full of guilt, we experience a state of sleeplessness. In Macbeth, Shakespeare uses the sleep and sleeplessness motif to represent Macbeth's and Lady Macbeth's consciences and the effect Macbeth's conscience has

Life Outside of Life in Hawthorne’s Wakefield

898 words - 4 pages Life Outside of Life in Hawthorne’s Wakefield   Efficacy lies at the heart of human desires for immortality. Characters throughout literature and art are depicted as wanting to step aside and see what their world would be like without their individual contributions. The literary classic A Christmas Carol and the more recent, but ageless, film It’s Wonderful Life both use outside influences (three ghosts and Clarence the Angel

Essay on Identity in Song of Solomon

2172 words - 9 pages Searching for Identity in Song of Solomon         Abstract: Whether Africans really fly or just escape a monumental burden, perhaps only through death, is a decision Toni Morrison has apparently left to her readers. Never the less, no matter what you believe, within Song of Solomon, the suggestion is, that in order to "fly" you must go back to the beginning, back to your roots. You must learn the "art" from the old messages.   O

Similar Essays

Vedior Marketing Plan Essay

3140 words - 13 pages die niet de juiste scholing hebben gehad voor een baan.Plaats: Vedior zit verspreid door Europa. Landen waar Vedior tot nu toe gevestigd is zijn: - Frankrijk - Nederland - Italië - België - Duitsland - Zwitserland En in de toekomst: - Verenigde Staten - Verenigd Koninkrijk Promotie: Vedior maakt in verhouding tot de andere uitzendbureaus minder gebruik van massamarketing. Van direct marketing daarentegen wordt wel

Noble, A Summary Essay

8644 words - 35 pages jongere generaties waardoor er een vergrijzing optrad in Europa. Pas in de 15e en 16e eeuw had men door dat de ziekte besmettelijk was en wist men doeltreffend quarantaines en embargo's in te stellen. Naast medische verklaringen kwamen er ook andere theorieën. Veel christenen zagen de pest als een voorbode voor het Laatste Oordeel, of in ieder geval een teken dat God niet tevreden was over de gang van zaken op aarde. Er kwamen verschillende

Nigeria In De Ban Van De Olie

6183 words - 25 pages . Vooruitzichten 19HOOFDSTUK 2: Diversificatieanalyse 192.1. Nigeria's Europese handelspartners 192.1.1. Algemene introductie in de Handelsdata 192.1.2. Landentotalen 212.1.3. Landenpercentages 212.1.4. Gekozen product 222.1.5. Ruimtelijke verdeling van de invoer 232.1.6. Product Diversificatie Index of PDI 242.1.7. Conclusie 252.2. Vergelijkende analyse met Niger 252.2.1. Algemene introductie in de Handelsdata 252.2.2. Landentotalen 252.2.3

I've Been In Holland And I Wrote A Dutch Essay

2674 words - 11 pages wereld. Het leven is een hel en de dood de hemel... deze groep is de kleinste van de drie. De tweede groep zijn mensen die lijden aan een ernstige ziekte die hoogstwaarschijnlijk fataal zal aflopen; voor hen is er dus gewoon geen gunstig vooruitzicht meer. Vaak verkeren zij in helse pijnen. Het is niet zo dat zij graag dood zouden zijn... het kan zelfs zo zijn dat ze van het leven houden, maar door het vooruitzicht en de pijn die je doorstaat wil