This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Welke Milieuproblemen Waren Er Voor De Industriële Revolutie?

612 words - 3 pages

Welke milieuproblemen waren er voor de Industriële Revolutie?
Doordat er steeds meer vraag was naar huizen, schepen, meubels, koetsen en karren werden er ook steeds meer bossen gekapt. De drukte in de steeds groter wordende steden zorgden voor een milieu probleem. Mensen woonde te dicht op elkaar. Er was ook nog geen waterleiding, riool en vuilophaaldienst. Veel mensen dachten daardoor dat het makkelijker was om het in de gracht te gooien. ( bron 62 ) Daarnaast was het water dat in de gracht liep zwaar vervuilt. Ook de bedrijven langs het water dumpte alles maar en zo waren ook de grachten zwaar verontreinigd. De milieuproblemen waren lokaal dus de boeren op het land merkte niets van de zwaar vervuilde en stinkende buurten in de stad. Het meeste afval dat in de grachten gedumpt werd was organisch, dat zorgde ervoor dat uiteindelijk de natuur zelf het afval kon afbreken. De inwoners in de stad leefde in de stank dus werd dit voor hun een ‘’gewoonte’’. Natuurlijk was er in die tijd geen andere manier dan alles te dumpen. Er was niemand die je er op aansprak en er was geen politie agent die je een boete gaf.
De gevolgen van de industrialisatie waren te zien in het proces van de snelle urbanisatie van voorheen relatief kleine dorpen en stadjes waar de nieuwe fabrieken kwamen. De stoommachines bliezen rookwolken door de hele stad en de verffabrieken loosden hun afval direct op de rivier. Ze woonden in overbevolkte krottenwijken in slechte behuizing met nauwelijks sanitair. De elite accepteerde het vuil van de fabrieken als de onontkoombare prijs voor hun succes. De slechte omstandigheden van de arbeidersklasse gedurende de industrialisatie wordt ook wel de sociale kwestie genoemd.
Volgens de stadsrekening van Antwerpen van 1401 was er een ambtenaar, genaamd de slykmyder die belast was met het schoonhouden van de markten en de bruggen. Ook de inwoners dienen dan regelmatig hun straat...

Find Another Essay On Welke milieuproblemen waren er voor de Industriële Revolutie?

Tibet En China Essay

1174 words - 5 pages de koningen uit de Sitia-dynastie. Omdat Tibet werd verdeeld onder leden van de Mongoolse koninklijke familie, ontstonden er diverse religieuze stromingen. In Centraal-Tibet kreeg de sakya, Tibetaans klooster, een dominante positie. In het westen van Tibet waren ze hier op tegen. Dit liep uit tot een burgeroorlog. De Mongolen werden verslagen waardoor er een einde kwam aan de Mongoolse periode in Tibet. Changchub Gyaltsen werd de eerste nieuwe

Het Nazisme Essay

694 words - 3 pages kenmerkende aspect ‘racisme en discriminatie die leidde tot genocide (volkerenmoord), in het bijzonder op joden’. Het nationaalsocialisme ging ervan uit dat er minderwaardige ‘rassen’ waren, een biologische ongelijkheid tussen mensen. Voornamelijk joden waren minderwaardig en bedreigend. Dat was voor het nationaalsocialisme een reden om alle joden uit te roeien. Het kenmerkende aspect ‘de Duitse bezetting van Nederland’ hoort ook bij het

agrifood

2385 words - 10 pages ­ ren. Hoe korter dit duurt, hoe beter. Het renovatieproces moet dus sneller. Ook gaat renoveren vaak gepaard met hinder voor de omwo­ nenden, en klanten willen liever geen gedoe met opleverpunten. Het moet dus ook beter. Met de verminderde financiële ruimte van corpora­ ties en andere opdrachtgevers komt ook het groot onderhoud onder druk te staan. Het moet dus goedkoper, zonder dat er water in de kwali­ teitswijn wordt

Case Study: Ford Ka - Breaking new ground in the Small Car Market (Insead 599-038)

6029 words - 24 pages factor is voor de consument bij de aanschaf van een kleine auto. Ook oudere consumenten zien de voordelen van de kleine auto, maar zij stellen daarbij wel eisen die zij voorheen gewend waren bij grotere auto's, zoals bijvoorbeeld, meer ruimte, airbag, stuurbekrachtiging etc. Op basis van dit soort eisen en ook gegevens dat de markt aan het veranderen is; de gemiddelde grootte van het huishouden daalt, het aantal single huishoudens neemt toe, er zijn

Hoofdstuk 2 child

3848 words - 15 pages kern van de theorie wordt gevormd door de stelling dat er drie natuurlijke basisbehoeften zijn die, indien deze bevredigd worden, een optimale functionering en groei van een persoon toestaan. Ook de intrinsieke motivatie van een persoon om doelen te bereiken hangt mede van de bevrediging van deze behoeften af. Een belangrijke stelling van de theorie is dat vormen van controle op het gedrag van anderen zorgt voor een afname van hun intrinsieke

haloo

9848 words - 39 pages jaren daarna accepteerden steeds meer webwinkels bitcoins. Er werden bitcoins gestolen maar voor de rest waren er geen grote veranderingen. Tot november 2013, waar de bitcoin koers een enorme stijging meemaakte. Dit kwam doordat vanuit China veel belangstelling getoond werd en er flink veel bitcoins gekocht werden. Maar ook omdat het Amerikaanse Ministerie van Justitie en de financiële autoriteit SEC bitcoins als legaal betaalmiddel erkenden

Daniel Goleman's book Emotional Intelligence is phenomenal. Rich with insight and valuable information, it provides answers to some questions that have perplexed professionals and lay persons alike...

2432 words - 10 pages distributiebeleid (plaats): beheren van de kanalen en tussenpersonen-werven van distributeurs, motiveren en controle daarop direct marketing aanpak als alternatief voor tussenpersonen Dus wat is er mis mee? onderschat Internet impact op bedrijfsmodellen en digitalisering van producten en kanalen negeert enorme macht van de distributeurs, bijvoorbeeld supermarkten in consumptiegoederen verwaarloost nieuwe vormen van direct marketing strategie nadruk

Brainwash door producent of eigen keuze?

868 words - 4 pages BlackBerry Pearl en Palm Inc.’s Treo 750, die allen rond dezelfde periode waren uitgebracht (Yuan & Tam, 2007). De iPhone bleek een groot succes (Cheng, 2008). Je kunt hieruit concluderen dat er een behoefte is gecreëerd naar smartphone. De consument wist tot voor kort niet eens dat zij deze behoefte had en wat een smartphone inhield. Ten derde heeft de komst van het internet ervoor gezorgd dat de invloed van de consument is toegenomen. Ook heeft dit

De invloed van veiligheid op de persvrijheid in de VSA

4908 words - 20 pages aandeelhouders. Of simpelweg gezegd, de meeste nieuwsorganisaties slaagden er niet in om verslag uit te brengen over wat een belangrijk deel van hun luisteraars en kijkers vitaal vonden, het gevaar dat globaal terrorisme voor de VS voorstelt. De nieuwsorganisaties waren schuldig aan hetzelfde plichtverzuim waarvoor de redactionele schrijvers de CIA en andere overheidsinstellingen hadden aangepakt.Meerdere leidinggevende nieuwsfiguren zien de mate van

Case Study Marketing: Independer.nl

7305 words - 29 pages bestudeerd wordt.2 BusinessmodelHoe ziet het businessmodel eruit van Independer? Wat is cruciaal willen zij winst maken?2.1 Virtuele organisatieIndepender kenmerkt zich als een virtuele organisatie. Om het nodige geld bijeen te brengen van venture capitalists en andere investeerders zorgden de oprichters er voor dat ze een netwerk (web) aan expertise bij elkaar kregen. De bedrijven die ze bijeenbrachten waren niet alleen gericht op marketing en

I've been in Holland and I wrote a dutch essay

2674 words - 11 pages bezighoudt. En het vraagstuk over het beëindigen van leven is waarschijnlijk al zo oud als de mens. Ten tweede staat dit vraagstuk ook redelijk dicht bij mij; aangezien mijn opa euthanasie gepleegd heeft... Euthanasie, het lijkt eigenlijk een persoonlijk probleem. Het gaat toch om het leven van één persoon? Maar als je nagaat wat er voor procedures in gang worden gezet wanneer iemand een moord pleegt; `de hele maatschappij' is betrokken bij deze

Similar Essays

Rusland Zal Nooit Een Democratie Kunnen Worden

1154 words - 5 pages dertiende tot de vijftiende eeuw werd Rusland door de Mongolen (ook wel bekend als de Tataren of de ‘Gouden Horde) overheerst. Daarnaast hadden de Russen in plaats van een behoefte aan vergelegen koloniën, een enorme expansiedrift. Dit kwam deels uit een verlangen naar meer macht en deels uit noodzaak; veel Russen bewoonden de open vlakten in Azië en deze waren kwetsbaar voor aanvallen van buitenlandse vijanden. Men moest dus wel

Book Review God's Caliph

998 words - 4 pages maar als de afgevaardigden van God. Verder gebruiken ze voor deze theorie een brief van Al-Walid II. In deze brief vinden de auters het idee dat God in de tijd voor de kaliefen profeten gebruikte om zijn bericht te verspreiden en nu er geen profeten meer komen Hij kaliefen stuurt om zijn berichten te waarborgen. Hierdoor worden kaliefen gelijk gesteld aan profeten in de ogen van God en de auters gaan zelfs zo ver om, door te citeren uit een brief

Nigeria In De Ban Van De Olie

6183 words - 25 pages buitenlandse schuld van Nigeria nagenoeg verdwenen. Sommige landen waren tegen de schuldsanering omdat ze van mening waren dat er te weinig gedaan was aan de bestrijding van corruptie.Hedendaags is Nigeria weeral verbonden aan nieuwe, voor het merendeel Aziatische, geldschieters, zoals China, Korea en Maleisië.1.3. SamenwerkingsverbandenNigeria neemt onder andere deel aan de volgende aantal samenwerkingsverbanden:Koyoto, ACP, OPEC, IMF, ECOWAS, G24

Argumentatie In Uitvoering Essay

958 words - 4 pages mogelijkheden hebben als ze de bal aangespeeld krijgen. Als ik deze situatie kan duidelijk maken naar het team dan is dit zeer gunstig voor mijn claim.Toen keek ik naar de personen die te overtuigen zijn:De verdedigers zullen het moeilijkst te overtuigen zijn omdat er voor hun een plek verloren gaat. Dit betekend dat 1 normale basiskracht op de bank zal moeten plaats nemen. Ik ben zelf de laatste man (ook verdediger dus) en hoop dat dat een